Rhai Geiriau a Dedfrydau yn Amser yr Almaen

0

Brawddegau a geiriau amser Almaeneg, adrodd amser Almaeneg, geiriau amser Almaeneg, brawddegau amser Almaeneg, geiriau amser Almaeneg, ymadroddion amser Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

ar ôl amser braidd yn hir:
einst = unwaith y tro
es war ein
ehemals = gynt

amser maith ar ôl amser:

damweiniau = ar y pryd
jemals = unwaith
anfangs = cynharach
früher = gynt
zuerst = cyn, o'r blaen

mae llai o amser yn pasio:

neulich = Yn ddiweddar, yn ddiweddar
unlengst = amser byr yn ôl, yn ddiweddar
buddiannau = eto
kürzlich = amser byr yn ôl
gestern = ddoe

Os digwyddodd y digwyddiad amser byr yn ôl:

soeben = demin
eben erst = demin, ychydig cyn
gerade = ychydig o'r blaen

Os yw'r digwyddiad yn digwydd ar hyn o bryd:

jetzt = nawr
augenblicklich = ar hyn o bryd
heute = heddiw
heutzutage = y dyddiau hyn

Os bydd y digwyddiad yn digwydd ar ôl cyfnod o amser:

bald = cyn bo hir, yn fuan wedyn
nechstens (Rydw i'n mynd i fod yn un doredig yn y dechrau, alla i ddim ei ddefnyddio oherwydd dydw i ddim yn ei gael.) = yn dod yn fuan
künftig = yn y dyfodol
dann = yna, yna
sbâr = mwy
nachher = ar ei ôl

Os bydd y digwyddiad ar y diwedd:

schliesslich = yn olaf
diwedd

ychydig o enghreifftiau;

er (aeth adref yn unig)
schliesslich (yn olaf mae'r haf yn dod)
Nid yw gwifrau moel moel. (Byddwn yn fuan yn mynd i Dwrci)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.