Marcwyr Amser Almaenaidd, Amseroedd Amser yr Almaen

1

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am Marcwyr Amser Almaeneg a phwnc Amser y Dydd Almaeneg. Erbyn amseroedd o'r dydd rydym yn golygu termau fel y wawr, prynhawn, prynhawn, gyda'r nos, gyda'r nos, prynhawn, nos.

Bydd yn briodol dysgu'r termau hyn a'u defnydd.
Yn ein sgyrsiau dyddiol, codais yn y bore, bwyta cinio, gweithio cyn hanner dydd, cysgu yn y prynhawn, mynd i ginio yn ddiweddarach yn y nos, bwyta cinio, defnyddio brawddegau fel noson ar ôl teledu.
Os ydych chi'n talu sylw i'r brawddegau hyn, peidiwch â defnyddio cysyniad y dydd, fel arfer yn gweithio yn y bore, rydym yn defnyddio ymadroddion fel fy nghinio.
Bore, prynhawn, gyda'r nos, fel amser i nodi amser y dydd.
Mae'r amseroedd mwyaf cyffredin o'r dydd yn Almaeneg fel a ganlyn.
Gelwir y rhain yn amlenni amser neu'n farcwyr amser.

am Tage - yn ystod y dydd
am Morgen - yn y bore
am Vormittag - cyn hanner dydd
am Mittag - hanner dydd
am achtmittag - prynhawn
am Abend - gyda'r nos
in der Nacht - gyda'r nos
am Sonntag - Dydd Sul
eines Tages - y dydd
eines Morgens - bore

Gallwch ddysgu mwy am amlenni amser Almaeneg trwy wylio ein gwers fideo mewn Almaeneg.
Gadewch i ni ddilyn ein fideo yn ofalus:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. hauyuit yn dweud

    wedi dda

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.