Geiriau Almaeneg am Deithiau

0

Ymadroddion a geiriau Almaeneg am y daith, ymadroddion i deithio mewn Almaeneg, geiriau i deithio mewn Almaeneg, ymadroddion i deithio mewn Almaeneg, geiriau i deithio mewn Almaeneg

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi rhai geiriau a brawddegau am deithio / teithio yn yr Almaen.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

die Flugsicherheit: diogelwch hedfan
stiward / ess
die Flugnummer: rhif hedfan
Ausschalten defnyddiol: diffoddwch y ffôn symudol
im Anflug: disgyniad
gelandet: glanio

cynllun
das Flugzeug: yr awyren
abfliegen: i symud (awyren)
annullieren: canslo
die Verspätung: penodiad
die Ermäßigung: disgownt
überlegen
hysbysu
tir
marw Zollkontrolle: arolygiad tollau
der Auskunftschalter: desg ymgynghori
die Verspätung: oedi
technisch
die Störung: ariza
umbuchen: i drosglwyddo
prüfen lassen
die Mannschaft: criw
Herzlich Willkommen!
gefallen
angenehm: cyfforddus
berühmt: enwog, enwog
marw Klippe: creigiog
niwlog
bewölkt: overcast
das Gebiet: ardal
verzollen: rhoi tollau

Alle Reisenden wedi'i weiddi yn marw: Mae pob teithiwr yn ffonio'r drws 3.
wann Sie wollen: pryd bynnag y dymunwch
zur rechten Zeit: mewn pryd
pro person: y dyn
zollfrei: di-ddyletswydd
hoffentlich sehen wir Sie wieder: mae insaAllah yn eich gweld chi eto
die Hinfligskarte: tocyn ymadael
die Rückflugskarte: tocyn dychwelyd
das Mehrgewicht: bagiau gormodol
zu welcher Zeit: pryd?
Welche Flugzeuge fliegen nach ……… ..? : Uc Pa awyrennau sydd yna?
Adolygiadau Nacht verbringen
das Datum meiner Rückkehr: hanes trawsnewid

Allech chi roi map o'r ddinas i mi? __ Konnen sie mir eine stadtkarte geben?

A yw taith y ddinas yn un go iawn? __ Wieviel kostet eine Stadttour?

Mae'r tripiau fferi yn dechrau yn awr? __ A oes ffangen yn marw Boottouren a?

Rydw i eisiau teithio ar long! __ Ich mochte mit dem schiff wedi ail-ymddangos!

Rydw i eisiau teithio ar y bws! __ Ich mochte mit dem Buss yn ail-ymddangos!

Dw i eisiau hedfan! __ Ich mochte mit dem Flugzeug reisen!

Rydw i eisiau mynd i Konya! __ Ich mochte nach Konya fahren!

Cael taith neis!

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.