Enwau Lleoedd a Lleoedd yr Almaen

4

Enwau lleoedd Almaeneg, enwau lleoedd Almaeneg, enwau lleoedd Almaenaidd, lleoedd Almaeneg, enwau lleoedd a lleoedd Almaeneg, enwau lleoedd a lleoedd Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

• Banc - banc marw [banc]
• Swyddfa'r Post - marw Post [post]
• Amgueddfa - Amgueddfa das [muzeum]
• Gorsaf heddlu - Polizeiwache
[politsay-ofnadwy]
• Ysbyty - das Krankenhaus
[krankinhaus]
Fferyllfa - marw Apotheke
[apote: ki]
Siop - das Geschäft
[giseft]
• Bwyty - Bwyty das
[bwyty]
• Ysgol - marw Schule [gyda]
• Eglwys - marw Kirche [kirhi]
• Stryd - marw Straße [ştra: si]
• Sgwâr - der Platz [platiau]
• Mynydd - der Berg [berk]
• Tepe - der Hügel [hü: gil]
• Llyn - der Gweler [ze:]
Cefnfor - der Ozean [otsean]
• Afon - der Fluß [flus]
• Pwll Nofio - das Schwimmbad [shvimba: t]
• Tren - marw Bahn [ba: n], der Zug [tsu: k]
Bws - der Bws [bws]
• Isffordd - marw U-Bahn [u: ba: n]
• Maes Awyr - der Flughafen
[ffliw: kha: fın]
Gorsaf drenau - der Bahnhof
[ba: nho: f]
Gorsaf Fysiau - der Busbahnhof
[bws-ba: nho: f]
• Gorsaf isffordd - der U-Bahnhof
[u: ba: nho: f]
• Parcio - Parken [o'r parc]
• Gwesty - Gwesty das [gwesty]
• Oda - das Zimmer [tsimir]
• Pont - marw Brücke [burükı]

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
4 Sylw
 1. myfyriwr yn dweud

  Roedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy ngwaith cartref. Diolch

 2. Ddim yn ofynnol yn dweud

  Hyd yn oed os nad yw ar gyfer fy ngwaith cartref, mae gen i arholiad yfory a dangosodd fy mam y wefan hon i mi, yn gyntaf i fy mam ac yna i chi, diolch yn fawr iawn.

 3. myfyriwr yn dweud

  Hyd yn oed os nad yw ar gyfer fy ngwaith cartref, mae gen i arholiad yfory a dangosodd fy mam y wefan hon i mi, yn gyntaf i fy mam ac yna i chi, diolch yn fawr iawn.

  1. kdkd yn dweud

   Ddim yn ddrwg ond doeddwn i ddim yn gwybod rhai geiriau

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.