Rhybudd Almaeneg, Rhybuddion ac Arwyddion Perygl

0

Rhybuddion Almaeneg, rhybuddion Almaeneg, arwyddion perygl Almaeneg, rhybuddion perygl Almaeneg, gwyddau a rhybuddion Almaeneg, rhybuddion Almaeneg, rhybuddion Almaeneg.

Yn y wers hon byddwn yn rhoi rhybuddion a rhybuddion o'r Almaen.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

CYFLWYNIAD ... ..EINGANG
Ausgang Y CANLYNOL ...
MEŞGUL..BESETZT
MERCHED… DAMEN (Penodol i Fenywod)
MAI HER. HERREN (Dynion Penodol)
AM DDIM, AM DDIM .Free o ...
MYNEDIAD… EINTRITT VERBOTEN
VERBOTEN O'R PARC
YSGOL ... SCHULA
YSBYTY ... .KRANKENHAUS
ADEILADU FFYRDD… STRASSENBAU
y AÇIK..OFF
OFF ... GESCHLOSSEN
GWYBODAETH YMGYNGHOROL ...
DIM MYNEDIAD (AR GYFER CERBYD) ... EINFAHRT VERBOTEN
STOP STOP ...
GO LLAI LAN .LANGSAM FAHREN
HEOL UN-FFORDD… EINBAHNSTRASSE
PEIDIWCH Â MYND… .KEINE DURCHFAHRT
BAGIAU ... .GEPACK
NEUADD AROS… WARTESAAL
CANOLFAN Y DDINAS… STADTMITTE
PERYGL MARWOLAETH… LEBENSGEFAHR

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.