kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen, cenedligrwydd Almaeneg

Yn y wers Almaeneg hon; Byddwn yn darparu gwybodaeth am wledydd yr Almaen, ieithoedd Almaeneg a chenedligrwydd Almaeneg. Yn gyffredinol, mae pwnc gwledydd ac ieithoedd yr Almaen yn cael ei ddysgu yn y 9fed radd yn ein gwlad.

Yn y cwrs hwn, lle byddwn yn archwilio Almaeneg y gwledydd, gadewch i ni weld Almaeneg a Thwrceg y gwledydd sengl yn gyntaf gyda'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi. Yn gyntaf oll, byddwn yn gweld enwau'r gwledydd rydyn ni'n eu clywed fwyaf ac fel arfer maen nhw wedi'u lleoli ar gyfandir Ewrop, fesul un, gyda delweddau. Yn nes ymlaen, byddwn yn gweld enwau llawer o wledydd eraill mewn tabl, yn dysgu enwau cenedl yr Almaen ac yn dysgu'r ieithoedd a siaredir gan y gwledydd yn Almaeneg.

Rydym yn argymell eich bod yn dilyn ein gwers yn ofalus. Nawr, gadewch i ni weld gwledydd yr Almaen gyda delweddau. Nawr, gadewch i ni gyffwrdd â'r mater canlynol: Gallwch weld erthygl o flaen enw'r wlad yn rhai o'r delweddau isod. Er bod enwau gwledydd Almaeneg yn gyffredinol heb erthyglau, mae gan rai gwledydd fel die Türkei erthyglau o'u blaenau. Dylid rhoi sylw i'r mater hwn hefyd.

Os edrychwch ar y delweddau isod, gallwch hefyd ddysgu am y canlynol:

  • Fe ddangoson ni enwau gwledydd yr Almaen
  • Yn ogystal ag enwau gwledydd yr Almaen, gwnaethom ddangos eu hystyron yn Nhwrceg.
  • Fe wnaethon ni hefyd ddangos mapiau o wledydd yr Almaen
  • Fe wnaethon ni hefyd ddangos lliwiau baner y gwledydd hyn yn ogystal â gwledydd yr Almaen ar y map.

Darlith Darluniadol Gwledydd yr Almaen

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Twrci

marw Türkei - TWRCI


 

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen - yr Almaen

Deutschland - ALMAENGwledydd ac ieithoedd yr Almaen Bwlgaria

Bwlgarien - BULGARIA


 

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Gwlad Groeg

Griechenland - GWYRDD


 

Gwledydd ac ieithoedd Almaeneg Luxemburg

Luxemburg - LUXEMBOURG


 

Gwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Yr Eidal

Italien - EIDAL


 

Gwledydd ac ieithoedd Almaeneg - DU

Britannien - LLOEGR (PRYDAIN)


 

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Yr Iseldiroedd

Niederlande - NETHERLANDSGwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Ffrainc

Frankreich - FFRAINC


 

Gwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Gwlad Pwyl

Paill - POLAND

Uchod, gwelsom enwau Almaeneg rhai gwledydd a'u cyfwerth yn Nhwrci ynghyd â mapiau a lliwiau baner y gwledydd. Gawn ni weld mwy o wledydd. Yn y rhestr yr ydym wedi'i pharatoi fel tabl isod, fe welwch wledydd ac ieithoedd Almaeneg a'r enwau a roddir ar genhedloedd y gwledydd hyn. Mae'r disgrifiad o'r tabl ar gael ychydig isod.

Gwledydd Almaeneg, ieithoedd Almaeneg a chenedligrwydd Almaeneg

Yn gyntaf oll, gadewch i ni roi un cyffredinol. Un o'r pynciau rydyn ni wedi ymdrin ag ef o'r blaen Proffesiynau Almaeneg bod pob aelod proffesiynol yn cael ei enwi ar wahân ar gyfer dynion a menywod yn Almaeneg, ar ddechrau enw galwedigaethol y gwryw. y bod yr erthygl ar ddechrau enw proffesiynol y fenyw marw Dywedasom fod yna erthygl. Felly os yw athro yn wryw, dywedir gair arall yn Almaeneg, a dywedir gair arall os yw'n fenywaidd. Yn ogystal, defnyddir der artikeli o flaen dynion a defnyddir articel marw o flaen menywod.

Yn union fel hyn, mae enwau cenedl yr Almaen yn cael eu henwi ar wahân ar gyfer dynion a menywod ac maen nhw y erthygl, os o flaen menywod marw Defnyddir yr erthygl. Ar ôl adolygu tabl gwledydd yr Almaen, cenedligrwydd ac ieithoedd yr Almaen isod, mae'r esboniad angenrheidiol ar gael o dan y tabl.

GWLEDYDD GERMAN - CENHEDLOEDD - IAITH
Tir Das (GWLAD) marw Nationalität (CENEDL) marw Sprache (IAITH)
marw Türkei Twrci / Turkin Twrceg
Nordzypern Twrci / Turkin Twrceg
Saudi Arabia Araber / Araberine Arabeg
Syria Syrier / Syrierin Arabeg
dywedwch Irac Iraker / Irakerin Arabeg
der Iran Iraner / Iranerin Persia
Awstria Österreicher / Österreicherin Deutsch
Ffrainc Franzose / Französin Französisch
Yr Almaen Deutsch / Deutsche Deutsch
die schweiz Schweizer / Schweizerin Deutsch / Französisch
Gwlad Groeg Grieche / Griechin Groeg
Japan Japaner / Japanerin japanisch
Rwsia Russe / Russin Russisch

Yn y tabl uchod, mae'r golofn gyntaf yn cynnwys enw'r wlad, yr ail golofn cenedl y bobl sy'n byw yn y wlad hon, ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys yr iaith a siaredir yn y wlad hon.

e.e. marw Türkei Ystyr ymadrodd Twrci. dwrci i ystyr mynegiant (neu yn hytrach meddai Türke) yw Twrceg gwrywaidd, marw Türkin yw merch Dwrceg. Twrceg Mae'r ymadrodd yn cyfeirio at yr iaith Dwrceg a siaredir yn Nhwrci.

E.e, Rwsia yw Rwsia, der Russe ystyr yr ymadrodd yw Mr.Russian, marw russin ystyr mynegiant yw Rwsieg benywaidd. Os na allwch ddeall ystyr gwledydd eraill, bydd yn ddefnyddiol iawn ichi ddysgu o'r geiriadur. Y rhan fwyaf o'r amser, nid ydym yn ysgrifennu ystyr Twrceg pob gair Almaeneg, felly gallwch edrych i fyny geiriau o'r geiriadur i ddysgu ystyr Almaeneg. Mae geiriau a ddysgwyd o'r geiriadur yn fwy bachog.

Gallwch weld mwy o wledydd, cenhedloedd ac ieithoedd yn y delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi isod.

Dedfrydau am wledydd a chenhedloedd yn Almaeneg

Nawr, byddwn yn cynnwys brawddegau enghreifftiol am wledydd, cenhedloedd ac ieithoedd a siaredir yn Almaeneg. O'r mathau hyn o frawddegau, byddwn yn sôn am rai o'r ymadroddion mwyaf poblogaidd yr ydym i gyd yn eu clywed wrth ddysgu Almaeneg ac maent ymhlith y pynciau cyntaf a ddangosir mewn ysgolion. Mae'r brawddegau hyn fel a ganlyn:

Wo wohnst du?

Ble rydych chi'n byw?

Woher kommst?

O ble wyt ti'n dod?

A oedd sprichst du?

Pa iaith ydych chi'n siarad?

Mae'r brawddegau fel. Gadewch i ni roi enghreifftiau o frawddegau o'r fath.

Wo wohnst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

Wo wohnst du? (Ble rydych chi'n byw?)

Ich wohne yn Balıkesir Rwy'n byw yn Balıkesir
Du wohnst yn Bursa Rydych chi'n byw yn Bursa
Meddai wohnt yn Antalya Mae Said yn byw yn Antalya
Wir wohnen yn Artvin Rydyn ni'n byw yn Artvin

Woher kommst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

Woher kommst du? (O ble dych chi'n dod?)
Ich komme aus Balikesir Rwy'n dod o Balıkesir
Du kommst aus Marmaris Rydych chi'n dod o Marmaris
Hamza kommt aus Izmir Daw Hamza o Izmir
Wir kommen aus sinop Rydyn ni'n dod o Sinop

A oedd sprichst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

A oedd sprichst du? (Pa iaith ydych chi'n siarad?)

Ich spreche russicsch Rwy'n siarad russian
De sprchst Du sprichst Rydych chi'n siarad Almaeneg
Meryem spricht Türkisch Mae Meryem yn siarad Twrceg
Wie sprechen Englisch und Türkisch Rydyn ni'n siarad Saesneg a Thwrceg

Deialog Siarad Gwlad yr Almaen


Dedfryd Ymarfer Gwledydd ac Ieithoedd Gwledydd yr Almaen

Isod, mae ein ffrind o'r enw Dora yn rhoi gwybodaeth amdani hi ei hun. Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth o'r Almaeneg, dewch o hyd i'r geiriau a ddylai fod yn y bylchau yn y frawddeg isod.

………… Tag! …… Enw ………. Dora.

Ich ………… Frankreich.

Ich …………. ym Mharis.

Ich ……. Englisch und Türkisch.

Ich ……………… Französisch.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig