Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen, cenedligrwydd Almaeneg

Yn y wers Almaeneg hon; Byddwn yn darparu gwybodaeth am wledydd yr Almaen, ieithoedd Almaeneg a chenedligrwydd Almaeneg. Yn gyffredinol, mae pwnc gwledydd ac ieithoedd yr Almaen yn cael ei ddysgu yn y 9fed radd yn ein gwlad.Yn y cwrs hwn, lle byddwn yn archwilio Almaeneg y gwledydd, gadewch i ni weld Almaeneg a Thwrceg y gwledydd sengl yn gyntaf gyda'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi. Yn gyntaf oll, byddwn yn gweld enwau'r gwledydd rydyn ni'n eu clywed fwyaf ac fel arfer maen nhw wedi'u lleoli ar gyfandir Ewrop, fesul un, gyda delweddau. Yn nes ymlaen, byddwn yn gweld enwau llawer o wledydd eraill mewn tabl, yn dysgu enwau cenedl yr Almaen ac yn dysgu'r ieithoedd a siaredir gan y gwledydd yn Almaeneg.

Rydym yn argymell eich bod yn dilyn ein gwers yn ofalus. Nawr, gadewch i ni weld gwledydd yr Almaen gyda delweddau. Nawr, gadewch i ni gyffwrdd â'r mater canlynol: Gallwch weld erthygl o flaen enw'r wlad yn rhai o'r delweddau isod. Er bod enwau gwledydd Almaeneg yn gyffredinol heb erthyglau, mae gan rai gwledydd fel die Türkei erthyglau o'u blaenau. Dylid rhoi sylw i'r mater hwn hefyd.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Os edrychwch ar y delweddau isod, gallwch hefyd ddysgu am y canlynol:

  • Fe ddangoson ni enwau gwledydd yr Almaen
  • Yn ogystal ag enwau gwledydd yr Almaen, gwnaethom ddangos eu hystyron yn Nhwrceg.
  • Fe wnaethon ni hefyd ddangos mapiau o wledydd yr Almaen
  • Fe wnaethon ni hefyd ddangos lliwiau baner y gwledydd hyn yn ogystal â gwledydd yr Almaen ar y map.

Darlith Darluniadol Gwledydd yr Almaen

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Twrci
marw Türkei - TWRCI

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen - yr Almaen
Deutschland - ALMAENGwledydd ac ieithoedd yr Almaen Bwlgaria
Bwlgarien - BULGARIA

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Gwlad Groeg
Griechenland - GWYRDD

Gwledydd ac ieithoedd Almaeneg Luxemburg
Luxemburg - LUXEMBOURG

Gwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Yr Eidal
Italien - EIDAL

Gwledydd ac ieithoedd Almaeneg - DU
Britannien - LLOEGR (PRYDAIN)

Gwledydd ac ieithoedd yr Almaen Yr Iseldiroedd
Niederlande - NETHERLANDS


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Gwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Ffrainc
Frankreich - FFRAINC

Gwledydd ac ieithoedd yn Almaeneg - Gwlad Pwyl
Paill - POLAND

Uchod, gwelsom enwau Almaeneg rhai gwledydd a'u cyfwerth yn Nhwrci ynghyd â mapiau a lliwiau baner y gwledydd. Gawn ni weld mwy o wledydd. Yn y rhestr yr ydym wedi'i pharatoi fel tabl isod, fe welwch wledydd ac ieithoedd Almaeneg a'r enwau a roddir ar genhedloedd y gwledydd hyn. Mae'r disgrifiad o'r tabl ar gael ychydig isod.Gwledydd Almaeneg, ieithoedd Almaeneg a chenedligrwydd Almaeneg

Yn gyntaf oll, gadewch i ni roi un cyffredinol. Un o'r pynciau rydyn ni wedi ymdrin ag ef o'r blaen Proffesiynau Almaeneg bod pob aelod proffesiynol yn cael ei enwi ar wahân ar gyfer dynion a menywod yn Almaeneg, ar ddechrau enw galwedigaethol y gwryw. y bod yr erthygl ar ddechrau enw proffesiynol y fenyw marw Dywedasom fod yna erthygl. Felly os yw athro yn wryw, dywedir gair arall yn Almaeneg, a dywedir gair arall os yw'n fenywaidd. Yn ogystal, defnyddir der artikeli o flaen dynion a defnyddir articel marw o flaen menywod.

Yn union fel hyn, mae enwau cenedl yr Almaen yn cael eu henwi ar wahân ar gyfer dynion a menywod ac maen nhw y erthygl, os o flaen menywod marw Defnyddir yr erthygl. Ar ôl adolygu tabl gwledydd yr Almaen, cenedligrwydd ac ieithoedd yr Almaen isod, mae'r esboniad angenrheidiol ar gael o dan y tabl.

GWLEDYDD GERMAN - CENHEDLOEDD - IAITH
Tir Das (GWLAD)marw Nationalität (CENEDL)marw Sprache (IAITH)
marw TürkeiTwrci / TurkinTwrceg
NordzypernTwrci / TurkinTwrceg
Saudi ArabiaAraber / AraberineArabeg
SyriaSyrier / SyrierinArabeg
dywedwch IracIraker / IrakerinArabeg
meddai IranIraner / IranerinPersia
AwstriaÖsterreicher / ÖsterricheerinDeutsch
FfraincFranzose / FranzosineFranzösisch
Yr AlmaenDeutsche / DeutscheDeutsch
die schweizSchweizer / SchweizerinDeutsch / Französisch
Gwlad GroegGrieche / GriechinGroeg
JapanJapaner / Japanerjapanisch
RwsiaRusse/RwsinRussisch

Yn y tabl uchod, mae'r golofn gyntaf yn cynnwys enw'r wlad, yr ail golofn cenedl y bobl sy'n byw yn y wlad hon, ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys yr iaith a siaredir yn y wlad hon.

e.e. marw Türkei Ystyr ymadrodd Twrci. dwrci i ystyr mynegiant (neu yn hytrach meddai Türke) yw Twrceg gwrywaidd, marw Türkin yw merch Dwrceg. Twrceg Mae'r ymadrodd yn cyfeirio at yr iaith Dwrceg a siaredir yn Nhwrci.

E.e, Rwsia yw Rwsia, meddai Russe ystyr yr ymadrodd yw Mr.Russian, marw russin ystyr mynegiant yw Rwsieg benywaidd. Os na allwch ddeall ystyr gwledydd eraill, bydd yn ddefnyddiol iawn ichi ddysgu o'r geiriadur. Y rhan fwyaf o'r amser, nid ydym yn ysgrifennu ystyr Twrceg pob gair Almaeneg, felly gallwch edrych i fyny geiriau o'r geiriadur i ddysgu ystyr Almaeneg. Mae geiriau a ddysgwyd o'r geiriadur yn fwy bachog.

Gallwch weld mwy o wledydd, cenhedloedd ac ieithoedd yn y delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi isod.

gwledydd yr Almaen ieithoedd cenhedloedd baneri gwledydd yr Almaen ac ieithoedd, cenhedloedd yr Almaen
Almaeneg gwledydd cenhedloedd ieithoedd baneri gwledydd yr Almaen ac ieithoedd, cenhedloedd yr Almaen

Dedfrydau am wledydd a chenhedloedd yn Almaeneg

ymadroddion am wledydd yr Almaen gwledydd yr Almaen ac ieithoedd, cenhedloedd yr Almaen

Nawr, byddwn yn cynnwys brawddegau enghreifftiol am wledydd, cenhedloedd ac ieithoedd a siaredir yn Almaeneg. O'r mathau hyn o frawddegau, byddwn yn sôn am rai o'r ymadroddion mwyaf poblogaidd yr ydym i gyd yn eu clywed wrth ddysgu Almaeneg ac maent ymhlith y pynciau cyntaf a ddangosir mewn ysgolion. Mae'r brawddegau hyn fel a ganlyn:

Wo wohnst du?

Ble rydych chi'n byw?

Woher kommst?

O ble wyt ti'n dod?

A oedd sprichst du?

Pa iaith ydych chi'n siarad?

Mae'r brawddegau fel. Gadewch i ni roi enghreifftiau o frawddegau o'r fath.

Wo wohnst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

Wo wohnst du? (Ble rydych chi'n byw?)

Ich wohne yn BalıkesirRwy'n byw yn Balıkesir
Du wohnst yn BursaRydych chi'n byw yn Bursa
Meddai wohnt yn AntalyaMae Said yn byw yn Antalya
Wir wohnen yn ArtvinRydyn ni'n byw yn Artvin

Woher kommst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

Woher kommst du? (O ble dych chi'n dod?)
Ich komme aus BalikesirRwy'n dod o Balıkesir
Marmaris Du kommstRydych chi'n dod o Marmaris
Hamza kommt aus IzmirDaw Hamza o Izmir
Wir kommen aus sinopRydyn ni'n dod o Sinop

A oedd sprichst du? Brawddegau brawddegau ac ateb sampl

A oedd sprichst du? (Pa iaith ydych chi'n siarad?)

Ich spreche russicschRwy'n siarad russian
De sprchst Du sprichstRydych chi'n siarad Almaeneg
Meryem spricht EnglischMae Meryem yn siarad Twrceg
Wie sprechen Englisch a TurkischRydyn ni'n siarad Saesneg a Thwrceg

Deialog Siarad Gwlad yr Almaen

ymadroddion gwlad Almaeneg ymadroddion iaith gwledydd yr Almaen ac ieithoedd, cenhedloedd yr Almaen


Dedfryd Ymarfer Gwledydd ac Ieithoedd Gwledydd yr Almaen

Isod, mae ein ffrind o'r enw Dora yn rhoi gwybodaeth amdani hi ei hun. Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth o'r Almaeneg, dewch o hyd i'r geiriau a ddylai fod yn y bylchau yn y frawddeg isod.

………… Tag! …… Enw ………. Dora.

Ich ………… Frankreich.

Ich …………. ym Mharis.

ich ……. Englisch a Turkisch.

Ich ……………… Französisch.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)