Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren J.

0

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr J yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.

Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren J yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Gadewch i ni roi ein rhestr eiriau nawr:

ja ie
ja nicht, nur nicht sak (mit neg. Imperativ)
ja, aber… wel, ond…
ja, ich denke schon ie, yr wyf yn amau ​​ei fod
Jacke, Sakko siaced
Hela Jagdsport
Jäger Hunter
Jah; gleich, meddal, ymbarél, sogleich yn sydyn
Blwyddyn Jahr, blwyddyn
Jahrbuch, Almanach almanac
blynyddoedd jahrein jahraus
jahrelang habe ich eine brille gebraucht flynyddoedd lawer o sbectol a ddefnyddiwyd
Pen-blwydd Jahrestag
Ganrif Jahrhundert, canrif
jährlich, Jahres-; Jahrbuch y flwyddyn
jammern, crio klagen
cymysgedd melys, melyn
Januar; Buches, Heim; Popty Steinbruch, Bergwerk
Japan Japan
japanischer; Siapan Japaneaidd, Siapan
jawohl! mewn! felly effendi
je… desto, yn de Maße wie, sooft, immer wenn - cyhyd â
je zwei, un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw
jede (r, s) yr un
jeden Augenblick bob eiliad
jeden Tag bob dydd (bob dydd)
jeder <=> keiner bob <=> na
jeder Tag, o het Gott erschaffen bob diwrnod Duw
jeder von ihnen yr un
jeder (mann), al, leddiaf Leute pawb
jedes mittel anwenden, nichts unversucht lassen bob ffordd
jedesmal
jedoch, aber indessen with / heb
jedoch, amgyffred yr hyn sydd yno
jedoch, yn aber… betrifft; Os wenn…
Jeep Jeep


jemals, überhaupt; mit Verneinung: uberhaupt nicht, gar nicht (au), nie
jemand yn dweud wrth rywun arall
jemand anderes, ein anderer un arall (si), rhywun arall
jemand, der unnachgiebig handelt und marchnad farchnad sipsiwn
jemand, der weiß, gyda sich zu verhalten
jemand, einer, irgendwer
jemandes Mae Spur verfolgen yn caniatáu dilyn (o)
jene (r, s)
Jener Ort, Stelle Shura
Cyffuriau ar draws y byd
jenseits vom dorf y tu hwnt i'r pentref
jetzig yn bresennol
jetzt aber nawr
mae jetzt ist alles inkung bellach yn iawn

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


ydych chi'n adnabod pob coeden yn y goedwig nawr
jetzt, gegenwärtig, lleian, wedi'i hebrwng yn awr
JMD. cythruddo
JMD. rhoi cesar bestrafen (-e)
JMD. bewegen zu -e
JMD. empfangen, abholen; aufnehmen cyfarfod (-i)
JMD. enttäuschen rhwystredig urate
JMD. milwyr yn eistedd yn y ddalfa (-i)
JMD. schlagen, verprügeln beat (-i)
jmd., der für Geld spielt; Zocker Gambler
jmd., der große Freude a etw. llinell; Süchtiger, aber Genießer tiryâki
jmdm. auf die Nerven gehen, jmdn. nervös machen irritate (-i)
jmdm. Mae Die Hand Drücken yn ysgwyd llaw rhywun
jmdm. enghraifft Vorbild sein (-e)
jmdm. eine Falle stellen sefydlu (-e)
jmdm. eine kleben, jmdn. slapio ohrfeigen (-e), slapio (-e)
jmdm. eine Sache erklären / zeigen yn datgelu rhywbeth o flaen rhywun
jmdm. apwyntiad einen Termin Geben (-e)
jmdm. ETW. anvertrauen

jmdm. ETW. empfehlen, cyngor raten (-e)
jmdm. ETW. schenken
jmdm. ETW. verbieten (-e) (-i) gwahardd / gwahardd
jmdm. gehorchen cyflwyno (-e)
jmdm. gehorig; über, bezüglich, betreffs
jmdm. Gelegenheit geben rhoi cyfle (-e)
jmdm. helfen können, kann ich yw helfen? cyffwrdd (-e), a gaf i eich helpu chi?
jmdm. Morâl Mut zusprechen (-e)
jmdm. Recht
jmdm. schlecht werden
jmdm. Schwierigkeiten bereiten / Steine ​​i mewn o Weg legen
jmdm. sehr große Schwierigkeiten bereiten root uproot (-i)
jmdm. ymddiried yn gair rhywun
jmdm. ymddiriedaeth vertrauen (-e)
jmdm. vertrauen, vertrauen auf trust (-e), ymddiriedaeth (-e)
jmdm. ysgwyd llaw winken (-e)
jmdm. zum Geburtstag gratulieren yn dathlu pen-blwydd rhywun
verzehen, entschuldigen maddau (-i)
jmdn. / etw. casineb hassen, verabscheuen (o)
jmdn. / etw. mit Steinen bewerfen / carreg steinigen
jmdn. / etw. nicht beachten / cysylltiadau liegen lassen
jmdn. / etw. Cefnogwch unterstützen (-i)

jmdn. als Mensch betrachten
jmdn. annifyr
jmdn. auf die Schippe nehmen (zum Spaß)
jmdn. auf die Seite ziehen tynnu drosodd (-i)
jmdn. begleiten yn cyfeilio (-e); cydymaith
jmdn. beleidigen
jmdn. beruhigen
jmdn. i logi einstellen
jmdn. artaith
jmdn. für dumm verkaufen yn twyllo rhywun
jmdn. für etw. Atal Besonderes
jmdn. genau kennen dod i adnabod yn agos (-i)
jmdn. gering schätzen -i bawd llun bawd
jmdn. glücklich machen os gwelwch yn dda (e)
jmdn. cyfarch (-e)
jmdn. perfedd / flüchtig kennen yn agos / o bell
jmdn. yn marw Llaw
jmdn. mit dem Messer verletzen, erstechen stab
jmdn. nach etw. Mae'r darn; sich erkundigen bei; nach etw. / jmdm. gofyn fragen (rhywbeth i berson / -i); (rhywbeth gan berson / -i); (un peth, un person)
jmdn. necken, liebenswerte Sticheleien austeilen, irgendwo (im lleol) rumhängen yn hongian (-e)
jmdn. retten (vor), gerettet werden (o)
jmdn. schlecht behandeln
jmdn. sehnsüchtig erwarten, mit Freude und Ungeduld
jmdn. felly weit bringen, dass er bereut, auf die welt
jmdn. mae teuer zu stehen kommen yn ffrwydro i berson
jmdn. dymuniadau brathu umade Gnade (o)
jmdn. um fra Fragen, sich beraten lassen, konsultieren i ymgynghori (rhywbeth) (i un person)
jmdn. unbesiegbar
jmdn. ungerecht behandeln i anghyfiawnder
jmdn. unter druck
jmdn. unterbrechen, jmdm. ins Wort wedi cwympo
jmdn. überfallen
jmdn. überfallen, etw. drucken; auf etw. trin; pwyso prägen, ar (-i); (-A)
jmdn. verarschen (negativ), mae auf den Arm yn tynnu coes gydag un o'r nehmen
jmdn. vermissen, sein Fehlen bememe ddim (diffyg) i deimlo (o)
jmdn. verständnisvoll behandeln
jmdn. vor Gericht doden i'r llys (-i)
jmdn. rhybuddio, jmdm. beichiog einen Hinweis rhybuddio, rhybuddio (-i)
jmds. Meinung einholen, jmdn. um seinen Rat fragen yn cael syniadau gan rywun
Ïodin Jod
Iogwrt Joghurt
Llaeth enwyn Joghurtgetränk
Cyrens coch Johannisbeere
Jordan Jordan
newyddiadurwr; A yw Zeitungsverkäuf; Newyddiadurwr Zeitungskiosk
Iddew Iddewig, Iddewig
Ieuenctid


Iwgoslafia Jugoslawien
Juli iau
jyn <=> gwaelod ifanc <=> hen
Bachgen Junge, bachgen
Junge, Knabe, Bursche, Bube (Kartenspiel), auch: bachgen Lustknabe
iau Mann, llanc Jüngling
Morwyn Jungfrau
jungfräulich, rein, copr unberührt
Morwyn Jungfräulichkeit
Jungfräulichkeit, gwyryfdod Reinheit
Junggesell i; ledig, sengl unverheiratet
Mehefin Juni
Cwsmer Iau
juristisch cyfreithiol
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
Jiwt-) Sach sach
Gemydd Juwelier
Jux, Scherz, Spaß yn sant
chwaer schwester
Bruder Bruder
jüngerer Bruder, jüngere Schwester, chwaer Geschwister

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.