Verben Trennbare Almaeneg (Berfau Gwahanadwy)

Annwyl ymwelydd, yn y pwnc hwn o'r enw trennbare Verben, byddwn yn gweld rhai berfau y gellir eu gwahanu o'r Almaeneg mewn brawddegau enghreifftiol.Gan fod rhai o'r cyrsiau ar ein gwefan yn cael eu postio gan ein haelodau, efallai y bydd rhai gwallau, os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw wallau, rhowch wybod i ni. Paratowyd y pwnc canlynol gan un o'n haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Rydyn ni'n ei gyflwyno er eich budd chi.

Berf Trennbare Almaeneg

MITKOMMEN: Dewch at ei gilydd
ich komme mit: Rwy'n dod (gyda chi)
❗ Kommst du mit? Ydych chi'n dod hefyd? Benim (gyda fi / ni)
ABSCHREIBEN: ysgrifennwch o unrhyw le, copi
Ab ich schreibe den text ab: Rwy'n ysgrifennu testun (yn edrych o rywle)
ABFAHREN: gweithredu
❗ Wann fährt der Zug ab? Pryd mae'r trên yn symud?
HENEHEN: ewch yno
Giben gibt ein Party.Yn ein rhan: parti yno.
HERSCHAU: edrychwch yma
St Ist das mein Buch? Schau mal hi: ydy hon yn fy llyfr i?
MITNEHMEN: ewch ymlaen
Imm Nimm dein Ailgadarnhau chwedl: cymerwch hi yn y semsiyeni
Ankommen: cyrraedd
❗ Ar hyn o bryd Wann kommt der Zug? Pryd mae'r trên yn cyrraedd?
LOSGEHEN: ewch, diflannu
"Dewch i fynd!
TREFN: dewch yma
❗ Komm yn meddalu pob un! Cyflym, dewch yma!
ANRUFEN: ffoniwch dros y ffôn
Ante fe rufe meine Tante a: Dwi'n chwilio am fy modryb
Uf Ruf mich a: Galwch fi
Anfangen: I ddechrau
❗ Wann fängt der Unterricht moment: pryd mae'r cwrs yn dechrau?
AUFGEBEN: rhoi'r gorau iddi
Ich ich be gebe auf: Rwy'n rhoi'r gorau iddiEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

AUFHÖREN: gorffwys, diwedd
Reg Das Regen hört auf: stopiwyd y glaw
Ör hör auf! Digon, gorffen
AUSSTEIGEN: diffoddwch rywbeth
Ch Ich yn llywio hier aus: Rydw i'n mynd i lawr yma
Einsteigen: taith
Ch Ich yn hier ein hier our: Rwy'n marchogaeth yma
REINKOMMEN: ewch i mewn
❗ Kommen Sie bitte rein !: Dewch i mewn os gwelwch yn dda
RAUSWERFEN: taflwch allan
Ch Ich werfe die schüler raus: Rwy'n taflu myfyrwyr allan
Vorschlag hynny: i awgrymu
❗ Oeddech chi'n awgrymu? Schlägst du vor?
ZUHÖR drwy: wrando
Ören Hören Sie mir zu!
WEGLAUFEN: symud i ffwrdd o le i le
U Laufen Sie nicht zu weit weit: Peidiwch â mynd yn rhy bell
AUFWACH drwy: deffro
N wich wache um 6 Uhr auf: Deffroaf yn 6 cloc
AUFSTEH bod: i fynd i fyny
N ich stehe um 7 Uhr auf: Rwy'n deffro yn 7

Noder: Nid yw berfau ag EMP-ER-VER-BE-GE-MISS-ZER-ENT wedi'u gwahanu.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (11)