Verben Trennbare Almaeneg (Berfau Gwahanadwy)

11

Annwyl ymwelydd, yn y pwnc hwn o'r enw trennbare Verben, byddwn yn gweld rhai berfau y gellir eu gwahanu o'r Almaeneg mewn brawddegau enghreifftiol.

Gan fod rhai o'r cyrsiau ar ein gwefan yn cael eu postio gan ein haelodau, efallai y bydd rhai gwallau, os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw wallau, rhowch wybod i ni. Paratowyd y pwnc canlynol gan un o'n haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Rydyn ni'n ei gyflwyno er eich budd chi.

Berf Trennbare Almaeneg

MITKOMMEN: Dewch at ei gilydd
ich komme mit: Rwy'n dod (gyda chi)
❗ Kommst du mit? Ydych chi'n dod hefyd? Benim (gyda fi / ni)
ABSCHREIBEN: ysgrifennwch o unrhyw le, copi
Ab ich schreibe den text ab: Rwy'n ysgrifennu testun (yn edrych o rywle)
ABFAHREN: gweithredu
❗ Wann fährt der Zug ab? Pryd mae'r trên yn symud?
HENEHEN: ewch yno
Giben gibt ein Party.Yn ein rhan: parti yno.
HERSCHAU: edrychwch yma
St Ist das mein Buch? Schau mal hi: ydy hon yn fy llyfr i?
MITNEHMEN: ewch ymlaen
Imm Nimm dein Ailgadarnhau chwedl: cymerwch hi yn y semsiyeni
Ankommen: cyrraedd
❗ Ar hyn o bryd Wann kommt der Zug? Pryd mae'r trên yn cyrraedd?
LOSGEHEN: ewch, diflannu
"Dewch i fynd!
TREFN: dewch yma
❗ Komm yn meddalu pob un! Cyflym, dewch yma!
ANRUFEN: ffoniwch dros y ffôn
Ante fe rufe meine Tante a: Dwi'n chwilio am fy modryb
Uf Ruf mich a: Galwch fi
Anfangen: I ddechrau
❗ Wann fängt der Unterricht moment: pryd mae'r cwrs yn dechrau?
AUFGEBEN: rhoi'r gorau iddi
Ich ich be gebe auf: Rwy'n rhoi'r gorau iddi


AUFHÖREN: gorffwys, diwedd
Reg Das Regen hört auf: stopiwyd y glaw
Ör hör auf! Digon, gorffen
AUSSTEIGEN: diffoddwch rywbeth
Ch Ich yn llywio hier aus: Rydw i'n mynd i lawr yma
Einsteigen: taith
Ch Ich yn hier ein hier our: Rwy'n marchogaeth yma
REINKOMMEN: ewch i mewn
❗ Kommen Sie bitte rein !: Dewch i mewn os gwelwch yn dda
RAUSWERFEN: taflwch allan
Ch Ich werfe die schüler raus: Rwy'n taflu myfyrwyr allan
Vorschlag hynny: i awgrymu
❗ Oeddech chi'n awgrymu? Schlägst du vor?
ZUHÖR drwy: wrando
Ören Hören Sie mir zu!
WEGLAUFEN: symud i ffwrdd o le i le
U Laufen Sie nicht zu weit weit: Peidiwch â mynd yn rhy bell
AUFWACH drwy: deffro
N wich wache um 6 Uhr auf: Deffroaf yn 6 cloc
AUFSTEH bod: i fynd i fyny
N ich stehe um 7 Uhr auf: Rwy'n deffro yn 7

Noder: Nid yw berfau ag EMP-ER-VER-BE-GE-MISS-ZER-ENT wedi'u gwahanu.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
11 Sylw
 1. cacan caci yn dweud

  Mae hwn yn safle addysg Almaeneg gwych.

 2. yusuuf yn dweud

  rhaglen dda iawn

 3. lliw haul yn dweud

  Mae hynny'n rhy ddrwg. Auf neu rywbeth, nid oes esboniad am y rhain yn unig.

 4. Ramadan yn dweud

  Yn ol pa reol y dygwn yr ôl-ddodiaid a ddaw i'r pen hwn, auf ein neu rywbeth

 5. BGO yn dweud

  Prynais y set 🙂

 6. dienw yn dweud

  Mae berfau Almaeneg yn wych

 7. cynyddu yn dweud

  Mae gen i arholiad yfory fe helpodd fi lawer, diolch

 8. FuRKaN yn dweud

  Fallen, schreiben, ai berf y gellir ei gwahanu yw hi?

 9. alihandro yn dweud

  Ydych chi'n siŵr bod y berfau'n gywir?

 10. hebog yn dweud

  Almaeneg Trennbare Verben (Berfau Gwahanu Almaeneg) da iawn germanx
  rydych chi wedi paratoi gwefan wych felly mewn un gair bravo

 11. aey yn dweud

  Enghreifftiau o'r traethawd dwi'n dy garu di

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.