Geiriadur Pluralism Twrcaidd Unigol Almaeneg

1

Helo ffrindiau annwyl, yn yr erthygl hon byddwn yn siarad am safle geiriadur braf. Bydd y safle geiriadur hwn yn ddefnyddiol i lawer o ffrindiau myfyrwyr.

O bryd i'w gilydd, gofynnir i ni gan gyd-fyfyrwyr a oes geiriadur sy'n dangos lluosrifau geiriau Almaeneg. Yn seiliedig ar y cwestiynau hyn, byddwn nawr yn siarad am safle geiriadur amlswyddogaethol a defnyddiol iawn sy'n dangos caneuon, erthyglau a lluosrifau o eiriau Almaeneg. Fodd bynnag, nid yw'r wefan hon yn cynnwys geiriau Twrceg o eiriau Almaeneg, dim ond y geiriau, ffurfiau unigol y geiriau, eu ffurfiau lluosog, erthyglau, strwythurau, ôl-ddodiaid ac ati yr ydym yn eu dadansoddi. dangos sefyllfaoedd. Dramor, fe'i gelwir yn eiriadur Singular Plural ac mae'n sefyll allan fel geiriadur cynhwysfawr iawn.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF: ANNWYL FFRINDIAU, RYDYM WEDI TERFYNU'R GWASANAETHAU GWASANAETH A ENWIR CANOO, A GYFLWYNIR ISOD, A BYDDWN YN DIWEDDARU YR ERTHYGL HON AC YN EICH HYSBYSU PAN YDYM YN DOD O HYD I WASANAETH WELL. MAE'R SAFLE ISOD AR GAU.

am venusbet

Nawr, gadewch i ni roi cyfeiriad y wefan gyda'r geiriadur lluosog Almaeneg:

https://www.canoo.net/

Ie, guys, https://www.canoo.net/ Gallwch chwilio llawer o eiriau Almaeneg a dysgu geiriau unigol a lluosog.

Mae hwn yn safle gramadeg proffesiynol yn hytrach na geiriadur lluosog unigol mewn Almaeneg, a gallwch hyd yn oed ddod o hyd i strwythur geiriau ar y wefan hon. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am faint o eiriau cyfansawdd Almaeneg a ddaeth i fodolaeth, pa atodiadau a gawsant, pa atodiadau a ferwi, ac yn y blaen.

Nawr, gadewch i ni esbonio sut i ddefnyddio'r wefan hon:

Yn gyntaf oll, gadewch i ni fynd i https://www.canoo.net/. Pan fyddwn yn mynd i mewn i'r wefan hon, byddwn yn gweld sgrin fel yr un isod.

geiriadur Almaeneg sengl lluosog geiriadur Almaeneg geiriadur lluosog lluosog, geiriadur Almaeneg sengl lluosog

Yn y llun uchod, os ydych chi eisiau darganfod pa air rydych chi eisiau chwilio amdano, pa air Almaeneg rydych chi eisiau dysgu lluosog y geiriau rydych chi'n eu hysgrifennu yma. Er enghraifft, rydym wedi ysgrifennu'r gair BUCH. Gadewch i ni weld beth yw lluosogrwydd Buch. Os ydych chi'n teipio Buch a phwyswch ENTER neu cliciwch Suchen, fe welwch chi sgrin fel hyn:

Do, teipiwyd Buch a phwyswch ENTER a gwelwn sgrin fel uchod. Nawr, fel y dangosir yn y llun uchod, rydym yn clicio ar y ddolen yn y petryal coch ac mae'r sgrin ganlynol yn ymddangos:

geiriadur Almaeneg lluosog geiriadur Almaeneg unigol lluosog, geiriadur lluosog Almaeneg

Oes ffrindiau, fel y gwelwch yn y llun uchod, mae gennym yr holl wybodaeth am y gair Buch. Rydym wedi amgáu lluosog y gair Buch mewn petryal coch uchod, ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y gair Buch, ei gyfleu, a gwybodaeth arall. Os oes gennych eiriau eraill yr ydych am eu chwilio, gallwch chwilio o'r wefan hon a dysgu lluosog o'r holl eiriau Almaeneg.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Mae'r wefan hon nid yn unig yn dysgu'r lluosog o eiriau unigol Almaeneg, gallwch hefyd ddod o hyd i'r holl ferfau rheolaidd ac afreolaidd yn y wefan hon. Teipiwch a chwiliwch am y ferf rydych chi am ei dysgu.

Gallwch ddefnyddio'r wefan geiriadur Almaeneg ddefnyddiol hon ar unrhyw adeg drwy ei hychwanegu at eich ffefrynnau. Mae'n un o'r safleoedd y mae'n rhaid ymweld â nhw ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn Almaeneg. Wrth gwrs ar ôl ein gwefan 🙂

Annwyl gyfeillion Yn siarad am y geiriau lluosog yn Almaeneg, gadewch i ni atgoffa ychydig o bynciau ar ein gwefan, gallwch ddarllen y gwersi hyn os dymunwch.

https://www.almancax.com/almancada-tekil-isimleri-cogul-yapma-kurallari.html

Rheolau Lluosi Enwau Sengl Almaeneg
https://www.almancax.com/almancada-isimlerin-cogul-hali-plural.html

Pwnc Lluosog Enwau Almaenaidd (Pwnc Lluosog)

Annwyl gyfeillion, diolch i chi am eich diddordeb yn ein gwefan a dymunwn lwyddiant mawr i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiwn yr ydych am ei ofyn i ni yn y maes cwestiynau isod.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. dienw yn dweud

    anhygoel rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrwsb gyrt

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.