Pwdinau Almaenaidd, Cacennau, Bwydydd

0

Enwau pwdin Almaeneg, enwau cacennau Almaeneg, losin Almaeneg, cacennau Almaeneg, cynhyrchion crwst Almaeneg, bwydydd melys Almaeneg. Yn y wers hon, byddwn yn gweld cacennau a phwdinau Almaeneg, dysgwyr Almaeneg annwyl.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Os ydych chi eisiau dysgu bwyd a diodydd Almaeneg gyda darlith ddarluniadol, i ddysgu brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg, i weld deialogau bwyd a diod Almaeneg, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth: Bwyd Almaeneg Diodydd Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein geiriau am bwdinau a chacennau yn Almaeneg:

Llwyfan Die: Hufen
marw Schlagsahne: hufen wedi'i chwipio
marw Apfeltorte: pastai afal
das Eis: hufen iâ
das Pwdin: cwstard
der Joghurt: iogwrt
marw Schokolade: siocled
marw Torte: tarten
Praline (Pl): melysion
Cacen (Pl.): Cacen
Bonbons (Pl): candies
der Kuchen: cacen
der Käsekuchen: cacen gaws
der Kaugummi: gwm cnoi

Mae pwdinau Almaenaidd yn gyffredinol fel uchod, dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.