Ymadroddion adnabod a chyfeillgarwch Almaeneg

0

Deialogau dyddio Almaeneg, brawddegau dyddio a sgwrsio Almaeneg, brawddegau dyddio a chyfeillgarwch Almaeneg, Cyflwyno brawddegau mewn Almaeneg, brawddegau dyddio a chyflwyno Almaeneg, brawddegau dyddio a dyddio Almaeneg.

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi rhai enghreifftiau i frawddegau cydnabyddiaeth yr Almaen, sgwrs gyffredinol a sgwrs Annwyl gyfeillion, gallwch gyrraedd cannoedd o'r brawddegau hyn trwy ymweld â fforymau Almanx.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Cyflwynwch fi i'r wraig.
stellen sie mich bitte der dame (dem herrn) vor.

chi ....... A gaf i gyflwyno'r gŵr bonheddig?
darf ich sie mit …… ..bekkant machen?

A wnewch chi ganiatáu i mi gyflwyno fy hun?
gestatten sie dass ich mich gwaethygu?

ie fy
y biniau

Mae eich wyneb yn dramor i mi?
ich kenne sie vom ansehen

nad ydych chi'n anghywir
nein, sie irren sich

Sut ydych chi?
wie geht es ihnen?

diolch dwi'n iawn
perfedd danke

Rydych chi i gyd yn iawn, onid wyt ti?
und g y d d d d d d d d i?

diolch i chi dwi'n eithaf da
perfedd danke rech

pa amser sy'n mynd
wie schnell verrinnt yn marw zeit

Sut mae'ch teulu?
wie gehts es ihrer familie?

pawb gartref yn dda
zu hause ist alles gesund

beth yw eich enw?
wie heissen sie?

braf cwrdd â chi
es freut mich, sie wiederzusehen

Beth alla i ei wneud i chi?
oedd kann ich ffwr sie tun?

Mae'n ddrwg gennyf am aflonyddu
verzeihen sie, dass ich stere

mae rhywun eisiau eich gweld chi
jemand möchte mit ihnen sprechen

A allaf gael munud?
heben sie einen augenblick zeit?

yn falch iawn
es war mir ein vergnügen

Yn ystyried Ali
meine empfehlung an ali

Cyfarchion o ali i mi!
ali ar gyfer mir

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

diolch yn fawr iawn am eich cyfeillgarwch
vielen dank für ihre gesellschaft

rydych chi'n garedig iawn
das ist sehr nett von ihnen

pryd fyddwch chi'n dod?
wann kommen sie?

Mae'n ddrwg gennyf
es tut mir wirklich leid

allwch chi fy helpu?
können sie mir helfen?

Mae'n rhaid i mi fynd nawr
gehen ß muss jetz

A fyddech chi'n esgusodi fi?
seren gestatten?

Hoffech chi fynd am reid?
wollen sie spazieren gehen?

Ydych chi wedi cael brecwast?
haben sie schon gefrühstückt?

Dydw i ddim wedi cael brecwast eto
ich habe schon gefrühstückt

mae'n rhy fuan
es ist noch zu früh

daethoch yn gynnar iawn
siec sind

daethoch yn rhy hwyr
sie sind zu früh zu

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.