Defnyddio ansoddeiriau berfau Almaeneg a Sein yn yr Almaen

0

Gwybodaeth am sein y ferf yn Almaeneg, cyfuniad o ferf sein, darlith fideo. Yn y wers hon, byddwn yn archwilio'r defnydd o Ferf Sein a Sein gydag Ansoddeiriau.

Mae sein yn Almaeneg yn golygu bod yn ferf. Defnyddir ei ergydion yn aml ym mywyd beunyddiol.
Rwy'n fyfyriwr, fy athro, rydych chi'n Ünal, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i greu brawddegau fel Mehmet.

Mae angen i'ch ffrindiau ddysgu Almaeneg Almaeneg A1 paratoi ar gyfer arholiad ailuno teulu eich ffrindiau, os oes angen Almaeneg KPSS, KPDS, UDS mae ffrindiau a baratowyd ar gyfer arholiadau o'r fath wedi dysgu'r mater hwn yn dda iawn.

Fel un o'r materion mwyaf sylfaenol, nid oes angen symud i'r uned nesaf heb gael eich dysgu'n drwyadl.
Dysgu Almaeneg Bydd y ffaith bod y pynciau sylfaenol yn cael eu dysgu neu eu cofio'n dda iawn yn galluogi'r unedau i gael eu gweld yn y dyfodol i'w dysgu mewn amser llawer haws a byrrach.
Os ydych chi'n gweithio yn Almaeneg fel hyn, gallwch chi adnabodbeth oedd hyn, sut y cafodd hyn ei saethu, pam na ddefnyddiwyd yr erthygl hon, pa fath o emwaith a ddefnyddiwyd gennym i wneud hyn”Ac ni fydd yn rhaid ichi fynd yn ôl.

Felly, wrth ddysgu Almaeneg, dylech geisio dysgu'r pynciau sylfaenol mewn ffordd barhaol.
Rhoddir y wybodaeth fanwl am ferf sein Almaeneg a'r defnydd o'r ferf hon yn fideo cyntaf y pwnc ac rydym yn argymell i chi gymryd nodyn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.