Rhifau Almaeneg, Rhifedd Almaeneg, Rhifau Almaeneg

4

RHIFAU ALMAENEG, RHIFAU A SAMPLAU

Mae'r Almaeneg 100e wedi gweld y niferoedd, Almaeneg 100'den gwelsom y niferoedd, gwelsom nifer y miloedd o Almaeneg a channoedd o filoedd o filiynau, rydym nawr yn gwneud ymarferion am rifau'r Almaen.

Yn ein gwers flaenorol, archwiliwyd y rhifau rhwng 0 a 100. Nawr byddwn yn parhau gyda'r niferoedd ar ôl 100 a byddwn yn gwneud llawer o enghreifftiau yn ein gwers nesaf. Byddwn yn archwilio rhai achosion arbennig a gwybodaeth bellach am rifau o ran ansoddeiriau rhif. Dyma'r pwynt yr ydym am ei weld; Fel arfer, mae'r rhifau wedi'u hysgrifennu'n gyfochrog, ond roedd yn well gennym ysgrifennu'r rhifau ar wahân fel y gellir eu deall yn haws yma. Nawr gadewch i ni ddechrau o 100:

100: hundert (hundert)

Mae'r 100-200-300 ac ati yn cael eu rhagflaenu gan y gair dan newyn X. rhifau. er enghraifft:

200: zwei hundert (svay hundert) (dau gant)

300: drei hundert (tri deg)

400: vier hundert (fi: ır hundert) (pedwar cant)

500: fünf hundert (pum cant)

600: sechs hundert (chwe chant)

700: sieben hundert (zi: bin hundert) (saith cant)

800: acht hunort (wyth cant)

900: neun hundert (noyn hundert) (naw cant)

Ond, er enghraifft, os ydych chi eisiau ysgrifennu 115 neu 268 neu unrhyw rif wyneb arall, dyma'r nifer o weithiau ac yna rydym yn ysgrifennu'r rhif ac yna'r digid.

Enghreifftiau:

100: hundert

101: hundert eins

102: hundert zwei

103: helfa ddychymyg

104: hundert vier

105: hundert fünf
.
.
.
.
110: hundert zehn (cant a deg)

111: Elfendert (wyneb ac un ar ddeg)

112: hundert zwölf (wyneb a deuddeg)

113: hundert dreizehn (wyneb a thri ar ddeg)

114: hundert vierzehn (wyneb a phedwar ar ddeg)
.
.
.
120: hundert zwanzig (cant ac ugain)

121: hundert ein und zwanzig (cant ac un ar hugain)

122: hundert zwei und zwanzig (cant dau ar hugain)

150: hundert füfzig (wyneb a hanner cant)

201: zwei hundert eins (dau gant ac un)

210: zwei hundert zehn (dau gant a deg)

225: zwei hundert fünf und zwanzig (dau gant a phump ar hugain)

350: drei hundert fünfzig (tri chant a hanner)

598: fuyf hundert acht und neunzig (pum cant a naw ar bymtheg)

666: sechs hundert sechs und sechzig (chwe chant ac un ar bymtheg)

999: neun hundert neun und neunzig (naw cant a naw ar bymtheg)

1000: trafod

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn yr un modd mae mil o rifau wedi'u gwneud fel rhifau wyneb;

2000: zwei tausend

3000: trei tawe

4000: tawelwch

5000: Taclo ffosydd

6000: cymal sechs

7000: casben tausend

8000: twyllo

9000: neun tause

10000: zehn tausend

Yma, ddeng mil, deuddeg mil, tair mil ar ddeg, pedair mil ar ddeg ……. Fel y gwelwch wrth fynegi nifer y rhifau dau ddigid a mil o rifau a roddwyd i mewn i'r gwaith, dyma ni'n cael ein rhif dau ddigid ac yna nifer y miloedd trwy ddod â'r gair.

11000: Taclo Elf

12000: taflunydd zwölf

13000: taflwybr dreizehn

14000: vierzehn tausend

15000: dasc fünfzehn

16000: sechzehn tausend

17000: siebzehn tausend

18000: tafliad achtzehn

19000: neunzehn tause

20000: tafliad zwanzig

Gadewch i ni barhau ag enghreifftiau amrywiol:

21000: ein dadddefnydd ni (mil ar hugain)

22000: zwei und zwanzig tausend (mil ar hugain)

23000: drei und zwanzig tausend (tair mil ar hugain)

30000: treißig tausend (tri deg mil)

35000: fünf und dreißig tausend (tri deg pum mil)

40000: vierzig tausend (deugain mil)

50000: cymysgedd fünfzig (hanner cant-bin)

58000: acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)

60000: tafliad sechzig (bin taflu)

90000: neunzig tausend (naw deg mil)

100000: cymhelliad hundert (cant mil)

Yn y cannoedd o filoedd o ymadroddion mae'r system yr un fath;

110000: hundert zehn tausend (can mil)

120000: hundert zwanzig tausend (cant ac ugain)

200000: zwei hundert tausend (dau gant a mil)

250000: zwei hundert fünfzig tausend (dau gant a mil)

500000: fuyf hundert tausend (pum cant a mil)

900000: diarddel neun hundert (naw cant a mil)

Os ydym yn crynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn, gallwn ddweud gyda chyffredinoli fel a ganlyn; Wrth ysgrifennu rhifau dau ddigid, ysgrifennwyd y digid cyntaf ac yna'r ail ddigid gyda'r gair und rhyngddynt. Mewn tri digid, er enghraifft, ysgrifennir y rhif cant pump (105) trwy ychwanegu'r rhif cant ac yna pump. Er enghraifft, mae'r rhif cant ac ugain yn cael ei greu trwy ysgrifennu'r rhifau gant yn gyntaf ac yna ugain.

Am filoedd o rifau, er enghraifft, crëir tair mil (3000) trwy ysgrifennu tair yn gyntaf ac yna mil. Mae'r rhif mil tri yn cael ei greu trwy ysgrifennu mil gyntaf ac yna mae tair.3456 (tair mil pedwar cant pum deg chwech) yn cael ei ffurfio gan dair mil gyntaf, yna pedwar cant ac yna pum deg chwech. Mae niferoedd mwy hefyd yn cael eu hysgrifennu yn yr un ffordd, gan ddechrau gyda'r digid cyfalaf yn gyntaf.

Yn ein gwers nesaf, byddwn yn gwneud llawer o enghreifftiau o'r pwnc hwn. Po fwyaf o ymarferion ar y pwnc hwn, y canlyniadau gorau a geir, o ran dysgu a chadw mewn cof, ac o ran cyfieithu'r niferoedd i Dwrceg ac Almaeneg yn gyflymach. SYLWCH: gellir defnyddio'r gair hundert (wyneb) hefyd fel "ein hundert". Gallwch ddod ar draws y ddau.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
4 Sylw
 1. deallusol yn dweud

  roedd yn ddefnyddiol diolch…

 2. ql yn dweud

  güzel

 3. hulya yn dweud

  darlith neis iawn, llongyfarchiadau germanx!

 4. reverie yn dweud

  Mae'n wefan ddefnyddiol. Diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.