Rhifau Almaeneg a Chreu Rhifau Almaeneg

0

Annwyl fyfyrwyr, yn y wers hon, byddwn yn archwilio Rhifau Almaeneg a Chynhyrchu Rhifau Almaeneg. Mae'r wers rhifau Almaeneg yn bwysig iawn i ni, oherwydd byddwn yn ei defnyddio llawer ym mywyd beunyddiol a bydd yn ymddangos ym mhobman.

Felly, mae'n rhaid i ni ddysgu a chofio rhifau Almaeneg cyn gynted â phosibl.
Yn ein cwrs Almaeneg blaenorol, gwelsom sut y crëwyd niferoedd a niferoedd o'r dechrau.
Nawr byddwn yn parhau gyda'r rhifau mwy ac enghreifftiau o rifau'r Almaen.

Os ydych chi eisiau dysgu pob rhif Almaeneg o sero i filiynau gyda sillafu ac ynganiad, gwelwch ein gwers: Rhifau Almaeneg

EN: Rhifau Almaeneg

Gadewch i ni ysgrifennu ein rhifau yn gyntaf:
Gadewch i ni atgoffa yma eto; Fel arfer, mae'r rhifau wedi'u hysgrifennu gerllaw ond mae'n well gennym ysgrifennu'r rhifau ar wahân fel y gallwn ddeall yn haws.

Dechreuwn gyda'r rhifau Almaeneg o 100:

100: hundert (hundert)
Mae 100 yn sefyll o dan hundert da yn Almaeneg. Rhagflaenir y rhifau 200-300-400 ac ati gan y gair o dan hundert X. rhifau.
er enghraifft:
200: zwei hundert (svay hundert) (dau gant)
300: drei hundert (tri deg)
400: vier hundert (fi: ır hundert) (pedwar cant)
500: fünf hundert (pum cant)
600: sechs hundert (chwe chant)
700: sieben hundert (zi: bin hundert) (saith cant)
800: acht hunort (wyth cant)
900: neun hundert (noyn hundert) (naw cant)

Ond, er enghraifft, os ydych chi eisiau ysgrifennu 115 neu 268 neu unrhyw rif wyneb arall, dyma'r nifer o weithiau ac yna rydym yn ysgrifennu'r rhif ac yna'r digid.
Enghreifftiau:
100: hundert
101: hundert eins
102: hundert zwei
103: helfa ddychymyg
112: hundert zwölf (wyneb a deuddeg)
113: hundert dreizehn (wyneb a thri ar ddeg)
114: hundert vierzehn (wyneb a phedwar ar ddeg)
120: hundert zwanzig (cant ac ugain)
121: hundert ein und zwanzig (cant ac un ar hugain)
225: zwei hundert fünf und zwanzig (dau gant a phump ar hugain)
350: drei hundert fünfzig (tri chant a hanner)
598: fuyf hundert acht und neunzig (pum cant a naw ar bymtheg)
1000: trafod

Yn yr un modd mae mil o rifau wedi'u gwneud fel rhifau wyneb.

2000: zwei tausend
4000: tawelwch
10000: zehn tausend

Yma, ddeng mil, deuddeg mil, tair mil ar ddeg, pedair mil ar ddeg …….
Fel y gwelwch, mae nifer y rhifau dau ddigid a nifer y miloedd a gofnodwyd yn y gwaith fel y gwelwch chi, yma, yn gyntaf mewn rhif dau ddigid ac yna rydym yn cael rhif y gair trwy ddod â'r bin i mewn.

14000: vierzehn tausend
15000: dasc fünfzehn
16000: sechzehn tausend
20000: tafliad zwanzig

Gadewch i ni barhau ag enghreifftiau amrywiol:

35000: fünf und dreißig tausend (tri deg pum mil)
40000: vierzig tausend (deugain mil)
100000: cymhelliad hundert (cant mil)

Mae'r system yr un fath ar gyfer cannoedd o filoedd o ymadroddion.
110000: hundert zehn tausend (can mil)
500000: fuyf hundert tausend (pum cant a mil)

Nawr, gadewch i ni archwilio ein fideo ar rifau yn Almaeneg isod a dysgu rhifau a'u ynganiad.
Dymunwn lwyddiant i chi.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.