Rhifau Gwers Fideo yn Almaeneg, Gwers Fideo Rhifau Die Zahlen yn Almaeneg

0

Annwyl ffrindiau, mewn gwers flaenorol Rhifau Almaeneg Fe wnaethom esbonio'r pwnc yn fanwl o'r dechrau i'r diwedd. Yn y wers hon, byddwn yn gweld pwnc Rhifau Almaeneg gyda fideo. Fel y gwyddoch eisoes, nid oes angen i ni sôn am bwysigrwydd rhifau Almaeneg, gan fod pwnc rhifau ym mhob iaith ymhlith y pynciau cyntaf i'w dysgu ar ôl yr wyddor.

Mae bywyd bob dydd yn broblem y byddwch yn dod ar ei draws bron ym mhob man.
Fodd bynnag, mae angen atgyfnerthu'r wybodaeth a ddysgwyd gyda digon o ymarferion ac ailadroddiadau.
Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y cyflymaf a chywir y gellir trosi'r rhif a ddymunir i'r Almaeneg.

Gadewch inni roi rhywfaint o wybodaeth i chi am rifau'r Almaenwyr cyn gwylio'r rhifyn o rifau Almaeneg.

0: null (nul)
1: eins (ayns)
2: zwei (svay)
3: drei (drai)
4: vier (fi)
5: fünf
6: sechs (sêl)
7: sieben (zi: bu)
8: acht (aht)
9: neun (na: yn)
10: zehn (seiyn)
11: Elf (Elf)
12: zwölf (zvölf)

13: dreizehn (drayseiyn)
14: vierzehn (fi: ırseiyn)
15: fünfzehn (fünfseiyn)
16: sechzehn (zeksseiyn)
17: siebzehn (zibseiyn)
18: achtzehn (ahtseiyn)
19: neunzehn (noynseiyn)
20: zwanzig (svansig)

Sylwch nad oes system hyd at 12. O 13 maent yn symud yn systematig.
Fodd bynnag, yn y system hon, mae angen rhoi sylw i'r gwahaniaeth wrth ysgrifennu'r rhifau 16 a 17 (Cymharwch y rhifau 6 a 7.

Mae niferoedd ar ôl ugain, yn golygu "a" rhwng y rhai a'r degau.und”.
Fodd bynnag, yn wahanol i Dwrceg, un cam sy'n dod gyntaf.
Felly pan fyddwn yn dweud 21 (un ar hugain), maen nhw'n dweud y digid (ugain) ac yna'r digidau (un).
Yn Almaeneg, dywedir yn gyntaf ac yna ugain.

Gweler hefyd yr ugeiniau Almaenig:

21: ein und zwanzig (un ac ugain = un ar hugain)
22: zwei und zwanzig (svay und svansih) (dau ac ugain = dau ar hugain)
23: drei und zwanzig (dray und svansih) (tri ac ugain = tri ar hugain)
24: vier und zwanzig (fi: ig und zwanzih) (pedair ac ugain = pedwar ar hugain)
25: fünf und zwanzig (fünf und svansih) (pump ac ugain = pump ar hugain)
26: sechs und zwanzig (zeks und svansih) (chwech ac ugain = chwech ar hugain)
27: sieben und zwanzig (zi: bu und svansih) (saith ac ugain = saith ar hugain)
28: acht und zwanzig (aht und svansih) (wyth ac ugain = wyth ar hugain)
29: neun und zwanzig (noyn und svansih) (naw ac ugain = naw ar hugain)

Fel y gwelsom yn yr enghreifftiau uchod, ysgrifennwn y digidau yn y digidau yn gyntaf,
Rydyn ni'n ychwanegu'r gair “und ve ac maen nhw'n ysgrifennu'r cam.
Mae'r rheol hon yn berthnasol i bob rhif hyd at gant (gan gynnwys 30-40-50-60-70-80-90). Mewn geiriau eraill, dywedir y rhai digid yn gyntaf, yna digid y degau.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Gadewch i ni nodi hefyd bod y niferoedd wedi'u hysgrifennu'n gyfagos yn bennaf, ond ysgrifennom y rhifau hanner ar wahân yn ein hesiamplau (ee neunundzwanzig) i'w gwneud yn haws i'w deall ac i gael sylw yn hawdd.
Byddwn yn ysgrifennu'r rhifau nesaf fel cyfuniad.

Gadewch i ni wylio gwers fideo rhifau Almaeneg yn awr:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.