Dedfrydau Iechyd yr Almaen

0

Dedfrydau iechyd Almaeneg, brawddegau a ddywedir mewn meddygon Almaeneg, dedfrydau meddygon o'r Almaen, dedfrydau ysbyty Almaeneg, datganiadau Almaeneg, brawddegau llafar Almaeneg.

Yn y cwrs hwn, byddwn yn gweld rhai brawddegau Almaeneg y gellir eu defnyddio mewn salwch ac iechyd yn yr Almaen, mae'r brawddegau hyn yn frawddegau Twrcaidd Almaeneg y gellir eu defnyddio mewn meddygon ac ysbytai.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Ich brauche einen Arzt (mae angen meddyg arna i.)
Ich bin crank (dwi'n sâl)
(Gofynnwch i feddyg!)
(Pryd mae'r oriau arolygu?)
Ich habe kopfschmerzen.
Mir tut Magen weh (Midem)
Ich habe mich erkältet. (Üsüttüm)
Ich habe mich verletzt.
Ich habe Asthma.
Ich bin Diabetig.
Ich weiß meine Blutgruppe nicht.


Augenarzt - Offthalmolegydd
Chirurgen - gweithredwr
Frauenarzt - gynaecolegydd
Hautarzt - dermatolegydd
Internisten - Internydd
Kinderarzt - pediatregydd
Zahnarzt - y deintydd

-------------------------

der Schmerzstiller (lleddfu poen)
das Aspirin (aspirin)
marw Pille (pill)
marw Medizin (meddyginiaeth)
das Abführmittel
der Hustensirup (wyneb peswch)
das Schlafmittel (bilsen gysgu)

marw Schmertzen (agri)
marw Alergedd (alergedd)
die impfung (asi)
der Schwindel (pendro)
der Hexenschus
marw halsschmerzen
marw Bronchitis
der Brechreiz (cyfog)
der Schlaganfall (felc)
der Biss
der Durchfall (dolur rhydd)
der Clwy'r pennau (clwy'r pennau)
der Herzanfall (trawiad ar y galon)
marw Bulutung (gwaedu)
der Blutdruck (pwysedd gwaed)
das Geschwür (wlser)
hoher Blutdruck (pwysedd gwaed uchel)


A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Ich habe Magenschmerzen.
Mae gen i boen yn y stumog.

Ich habe Kopfschmerzen und 38 Grad Fieber.
Mae gen i gur pen a thwym gradd 38.

Ich habe Zahnschmerzen.
Mae fy nant yn brifo (mae gen i ddannoedd).

Der Rücken tut mir weh.
Mae fy nghefn yn brifo.

Ich bin deprimiert.
Rwy'n dioddef o iselder.

--------------------------

das Sprechzimmer: ymarfer
anrufen
die Verabredung, der Terfyn: penodiad
beschäftigt, besetzt: prysur
dringend, wichtig: argyfwng, yn bwysig
adolygiadau Krankenhaus das
die Untersuchung: arolygiad
schwellen
marw Reaktion, die Wirkung: ymateb
marw Spitze, marw Chwistrelliad: pigiad (igne)
ernst: difrifol
der Unterschied: gwahaniaeth
die Tablette: bilsen
Gwrthfiotig: gwrthfiotigau
am nächsten Tag: y diwrnod wedyn
yn y Zezter letzter: yn ddiweddar
wenigstens: o leiaf
Morgens und Abends: Pornstar a Evening
tierglich viermal: 4 y dydd
sich nicht wohlfühlen: ddim yn teimlo'n dda
einen Arzt befragen: ymgynghorwch â meddyg

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.