Dweud Oriau Almaeneg, Gofyn Oriau Almaeneg

1

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â'r pwnc Gofyn Oriau Almaeneg a Dweud Oriau Almaeneg. Yn ein gwersi fideo blaenorol, roeddem eisoes wedi dysgu sut i ddweud oriau yn Almaeneg. Yn y wers hon, byddwn yn gwneud ychydig mwy o ymarfer, yn creu deialogau ar y cyd ac yn gorffen y pwnc hwn.

Dim ond tua hanner awr yr oeddem yn ysgrifennu gyda oriau llawn i ddweud am yr oriau Almaeneg blaenorol.
Yn yr awr Almaeneg gyfredol, gadewch i ni ddweud wrthych yn union sut i ddweud y cofnodion a sut i ddweud y clociau.

Chwarter i chwarter - Chwarter i nos

Mae'r Pedwarawd Almaeneg yn cael ei ddweud yn ôl y dull canlynol.

Es Viertel nach / vor …….

Yn y patrwm uchod, mae'r gair ında nid a yn golygu pasio a ac mae'r gair vor yn golygu geç kala-var cü.
Os yw'r pwynt yn wag gyda phwynt awr neu chwarter yr awr yn cael ei basio, daw'r cloc.

Enghreifftiau:
Mae chwarter y pump yn mynd heibio: Es ist Viertel nach fünf
Mae'r wythfed chwarter yn pasio gan: Es ist Viertel nach acht
Y chwarter yw pedwar: Es Viertel nach vier
chwarter i bump o'r gloch: Es i Viertel vor fünf
Mae gan y cloc wyth chwarter: Es ist Viertel vor acht
chwartel cloc: Esgob Viertel vor vier
Gellir eu dweud.

cofnodion
Caiff cofnodion Almaeneg eu ffurfio yn ôl yr enghraifft ganlynol.

Es ist ach vor / nach ist

Yma byddwn yn dod â'r pwynt cyntaf i'r funud a'r ail bwynt i'r cloc.
Eisoes yn ofer: var-kala a nach: rydym yn gwybod ei fod yn golygu pasio.

Enghreifftiau:
Mae'r amser yn dri: Es ist zwanzig nach drei
Tri ar hugain o'r gloch: Es a zwanzig vor drei
Mae'r pump o'r gloch dros ddeugain oed: Es ist vierzig nach fünf
deugain i bump o'r gloch: Ester vierzig vor fünf
19 i naw o'r gloch: Es ist fünfzehn yn neun
un ar bymtheg erbyn naw o'r gloch: Es ist Viertel nach neun
Yr awr yw wyth i ddeugain: Es ist fünfundvierzig nach acht
Yr awr yw wyth i ddeugain: Es ist Viertel vor neun

Os hoffech ddarllen ein gwers gynhwysfawr ar ofyn amser a dweud amser yn Almaeneg, cliciwch yma: Gwylfeydd Almaeneg

Gadewch i ni edrych ar y fideo gwers ganlynol am fwy o enghreifftiau o oriawr Almaenig:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. dienw yn dweud

    çok iyi

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.