Dedfrydau a Ddefnyddir mewn Ysgol Almaeneg

0

Deialogau a ddefnyddir yn y cwrs mewn ysgol Almaeneg, deialogau ysgol Almaeneg, cyrsiau iaith Almaeneg, deialogau Almaeneg, cyrsiau iaith Almaeneg, ymadroddion ysgol Almaeneg, cyrsiau Almaeneg, cyrsiau Almaeneg, cyrsiau iaith Almaeneg, deialogau Almaeneg, brawddegau Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Geiriau i'w defnyddio mewn lleoedd fel cyrsiau ysgol, ac ati.

Wie, bitte? Syr!, Sut?

Kannst du das (bitte) wiederholen? Allwch chi ei ailadrodd?

Langsamer, bitte. Arafwch, os gwelwch yn dda.

Noch einmal, bitte. Un arall, os gwelwch yn dda.

A oedd y bedeutet et x e? A oedd ef? Beth mae X yn ei olygu?

Wie sagt man ”x“ auf Deutsch? X Sut i siarad Almaeneg?

Ich weiße nicht. Dydw i ddim yn gwybod.

Ich verstehe das nicht. Nid wyf yn deall hynny.

Wie schreibt man das? Sut mae hynny'n sillafu?

Dydi hi ddim yn ddigon hyblyg. Nid wyf yn deall hynny.

Kannst du das ein bißchen näher erklären? Allwch chi egluro ychydig?

Kannst du das auf yn marw Tafel schreiben? Allwch chi ysgrifennu ar y bwrdd?

A oedd meinst du damit? Beth yw ystyr hynny?

Nid yw Ich bin (mir) yn fwy llyfn. Dydw i ddim yn siŵr.

Seren Aucher Welcher? Ar ba dudalen?

Wo steht das im Text? Ble mae hyn yn ysgrifenedig?

Rhyfeloedd Warum? Am beth?

Der Text geht um Ynglŷn â'r erthygl hon.

Das ysgogi / Das ysgogi. Nid yw'n wir.

Ich bin anderer Meinung. Rwy'n meddwl amdano.

Ich bin der gleichen Meinung. Rwy'n cytuno ag ef.

A oedd hältst du von…? … Beth ydych chi'n meddwl amdano?

Ich nehme moment. Rwy'n credu hynny.

Das könnte wahr sein. Gall fod yn wir.

Ich glaube schon. Rwy'n credu hynny.

Quatsch! Unser Tallinn! hurt! Bullshit!

Wie solgen wir askgen? Sut ydym ni'n dechrau?

A oedd yn sollten wir machen? Beth sydd angen i ni ei wneud?

Wer fängt a? Pwy sy'n mynd i ddechrau?

Bist du fertig? Rydych chi wedi gorffen?

Du bist an der Reihe! Mae gennych chi.

Wie wäre es, wenn…? Ne beth fyddai'n digwydd?

Eine Moment Bitte. Un eiliad os gwelwch yn dda (arhoswch os gwelwch yn dda)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.