Geiriau sy'n gysylltiedig â'r Ysgol Almaeneg (Geiriau Cysylltiedig ag Addysg)

16

Geiriau a brawddegau Almaeneg a ddefnyddir yn yr ysgol, geiriau a brawddegau Almaeneg sy'n gysylltiedig ag ysgol, Gwersi Almaeneg, geiriau Almaeneg sy'n gysylltiedig ag ysgol, geiriau cysylltiedig ag addysg Almaeneg, deialogau ysgol Almaeneg, ymadroddion ysgol Almaeneg, geiriau Almaeneg a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth, Almaeneg yn yr ysgol, Almaeneg yn yr ystafell ddosbarth.

Annwyl ymwelydd, mae rhai o'n gwersi ar ein gwefan yn cael eu hanfon gan ein haelodau, mae rhai gwallau, rhowch wybod i ni os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw wallau.

GWAITH MEWN YSGOL ALMAEN

WORTSCHATZ - SCHULE

A. Verben:
zur Schule gehen: mynd i'r ysgol
besuchen: i fynd i'r ysgol (yma)
arbeiten für… ..:…. gweithio i
eine Strafe bekommen: cael eich cosbi
lernen: dysgu
Lehren: i ddysgu
auswendig lernen: i gofio
Hausaufgaben machen: gwneud gwaith cartref
fragen: gofyn cwestiynau
antworten: i ateb
wiederholen: ailadrodd
prüfen: i brofi
sich melden: codi bys
wissen (Ich weiß): i wybod
Prüfung bestehen: ennill yr arholiad
bei einer Prüfung durchfallen: yn methu'r arholiad
bleiben sitzen: arhoswch allan o'r dosbarth
Schule schwänzen: hongian yr ysgol   

B. Die Schulen:

der Kinderharten: kindergarten
die Grundschule: ysgol gynradd
marw Hauptschule: oratokul (10-14)
das Gymnasium: ysgol uwchradd (10-18)
die Realschule: ysgol uwchradd (10-16)
die Handelsschule: ysgol fusnes
die Universität (die Uni): prifysgol
die technische Hochschule: prifysgol dechnegol

C. Teile der Schule:

marw Klasse: dosbarth
das Klassenzimmer: dosbarth
das Lehrerzimmer: ystafell athrawon
die Bibliothek: llyfrgell
die Bücherei: llyfrgell
das Llafur: Labordy
der Schulhof: gardd yr ysgol
marw Turnhalle: campfa
der Gang: coridor
marw Raucherecke: cornel ysmygu
der Schulgarten: gardd yr ysgol

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


 

D. Die Schulsachen:

der Lehrertisch: desg yr athro
das Klassenbuch: ystafell ddosbarth
marw Tafel: bwrdd
der Schwamm: rhwbiwr
das Pult: darllenfa / rhes
marw Kreide: sialc
ysgrifbin ballpoint der Kugelschreiber (Kuli)
das Heft: llyfr nodiadau
die Schultasche: bag ysgol
y Füller: pen ffynnon
das Wörterbuch: geiriadur
marw Mappe: ffeil
der Bleistift: pensil
das Mäppchen: achos pensil
marw Schere: siswrn
der Spitzer: miniwr
das Buch: y llyfr
marw Brille: sbectol
der Buntstift / Farbstift: pen blaen ffelt
das Llinol: pren mesur
marw Brotdose: blwch cinio
der Radiergummi: rhwbiwr
das Blatt-Papier: papur
marw Patrone: cetris
der Bloc: nodyn bloc
das Klebebant: tâp gludiog
die Land Rahmat: map
der Malkasten: blwch paent
das Turnzeug: tracwisg
die Turnhose: tracwisg gwaelod
der Pinsel: brwsh paent
das Comicheft: llyfryn cartwnE. Personen yn der Schule:  der (männlich) marw (weiblich)

 

der Direktor: rheolwr yn marw Direktorin: cyfarwyddwr
Lehrer: athro Lehrerin: athrawes fenywaidd
Klassenlehrer: athro dosbarth Klassenlehrer
Klassensprecher: llywydd dosbarth Klassensprecherin
Deutschlehrer: Athro Almaeneg. Deutschlehrerin
Englischlehrer: Athro Saesneg. Englischlehrerin
Mathelehrer: dysgu mathemateg. Mathelehrerin
Arolygydd: arolygydd Inspektorin
Schulrat: arolygydd Schulratin
Schüler: myfyriwr gwrywaidd Schülerin
Gymnasiast: Gymnasiastin myfyriwr ysgol uwchradd
Myfyriwr: myfyriwr coleg Studentin

F. Der Unterricht: (Die Fächer)       

mathemateg
Mathemateg (Mathe)
Erdkunde: daearyddiaeth
Englisch: Saesneg
Deutsch: Almaeneg
Geschichte: hanes
Bioleg
(Bio): bioleg
Cemeg: cemeg
Ffiseg: ffiseg
Cerddoriaeth: gwers gerddoriaeth
Chwaraeon: Addysg gorfforol
Kunst: gwers gelf
Naturwissenschaft: gwybodaeth wyddonol
Crefydd: gwers grefydd
Llenyddiaeth: llenyddiaeth
Ieithyddiaeth: Ieithyddiaeth
Philosophie: Athroniaeth
Werken: gwers crefftau llaw


G. Noten:                     yn der Türkei: yn Deutschland:

 

perfedd sehr: wel (85-100) ……… 1
gowt: da (70-84) ……… .2
befredigend: canolig (55-69) ……… .3
ausreichend: pasio 45-54) ……… .4
mangelhaft: drwg /
annigonol (25-44) ……… .5
ungenügend: gwael (0-24) ……… .6

H. Adjektive:

interessant: diddorol
langweilig: diflas
Klasse: gwych
prima: rhagorol
schwer: caled
leicht: hawdd
doof: nonsens
blud: dwp
doll: gwych
Spitze: gwych, perffaith
cryfhau: caled, awdurdodaidd
goddefgar: goddefgar

Enghreifftiau:

Deuawd Deutsch ist. (Mae Almaeneg yn ddiddorol.)
Der Deutschlehrer ist auch Klasse. (Mae'r athro Almaeneg hefyd yn wych.)
Schwer Ich finde Mathe. (Rwy'n ei chael hi'n anodd.)
Die Mathelehrerin ist blöd. (Mae'r athro mathemateg yn ffôl.)
Cyfarwyddydd Anorchfygol yn cryfhau. (Mae ein rheolwr yn awdurdodol.)
Mein Lieblingsfach ist Bio. (Fy hoff wers yw bioleg.)
Oedd ist dein Lieblingsfach? Pa un yw'ch hoff wers?

 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
16 Sylw
 1. ? yn dweud

  Dydw i ddim yn deall Almaeneg, pam ei fod mor anodd?Mae Saesneg yn haws, neu mae'n ymddangos felly oherwydd rydw i wedi arfer ag ef. Mae Saesneg yn iaith hardd iawn, ond gobeithio y gallaf gofio Almaeneg a dod i arfer ag ef, gyda llaw, Hapus Eid-al-Adha i bawb ymlaen llaw 🙂

 2. dienw yn dweud

  Dw i'n meddwl bod Almaeneg yn haws na saesneg

 3. dienw yn dweud

  Y rhai sydd ddim yn deall y ddau 🙂

 4. dienw yn dweud

  Mae'n haws na Saesneg, ydy, ffrindiau, ond mae'r dysgwr yn dysgu, mae'n rhaid i chi weithio, mae'n rhaid i chi wneud ymdrech. Ac rydym yn cael amser caled oherwydd mae erthyglau der, die,das yn Almaeneg, ond gadewch i ni drio ychydig yn galetach, bydd y Twrciaid yn llwyddo ????????????

 5. dienw yn dweud

  Dw i'n meddwl bod german yn saesneg.cooooooooooooooooo faha easy

 6. dienw yn dweud

  Rwy'n meddwl bod Rwsieg yn anoddach. Achos mae saesneg yn einfach ond mae german ychydig yr un fath a Twrceg. Er enghraifft, os rhoddwn zB, dywedwn ich du er sie es wir ihr sie Sie. Gadewch i ni gymryd y ferf machen fel enghraifft;
  Ich mache
  Du machst
  Er sie es macht
  Wir machen
  Ihr macht
  Sie sie machen.
  Yma, mae'r ferf machen yn newid wrth i'r pwnc newid, gadewch i ni edrych ar ei Dyrceg;
  Amser presennol;
  Rwy'n gwneud
  Ti'n gwneud
  mae hi'n gwneud oo
  Rydym yn gwneud
  rydych chi'n eu gwneud

  1. erdal yn dweud

   Am ryw reswm, mae pob dosbarth yn ymddangos yn anodd i mi. ond hoffwn ddiolch i dîm almanax, a baratôdd darlith rhif 10, super wers. ti yw brenin germanx!

 7. anonim yn dweud

  Rwy'n meddwl bod Japaneaid yn greaduriaid anoddach :)))

  1. dienw yn dweud

   Mae Arabeg yn anoddach

  2. dienw yn dweud

   Japaneaidd gwreiddiol yw'r symlaf

   1. bydwraig yn dweud

    roedd yn esboniad pwnc Almaeneg da iawn, rydych chi'n wych, nid oes unrhyw ffynhonnell arall na germanx

 8. dienw yn dweud

  Yr iaith anoddaf yn y byd yw Arabeg

  1. mae fy mam yn iawn yn dweud

   Rwy'n meddwl bod gwers Almaeneg dda iawn yma.

 9. HHFKJHY yn dweud

  cau i fyny a darllen

  1. dienw yn dweud

   geiriau ysgol Almaeneg

 10. dienw yn dweud

  kindergarten

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.