Eitemau Ysgol Almaeneg (Die Schulsachen)

Yn y wers hon, byddwn yn gweld eitemau fel eitemau ysgol Almaeneg, eitemau ystafell ddosbarth Almaeneg, yn dysgu enwau Almaeneg yr eitemau a'r offer addysgol a ddefnyddir yn yr ysgol, ystafell ddosbarth, gwersi, ffrindiau annwyl.Yn gyntaf, gadewch i ni ddysgu'r offer a ddefnyddir yn ysgol yr Almaen, hynny yw, offer ysgol, gyda'u herthyglau fesul un gyda lluniau. Mae'r lluniau hyn wedi'u paratoi'n ofalus ar eich cyfer chi. Yna, unwaith eto gyda chyfeiliant gweledol, byddwn yn dysgu monopolïau a lluosrifau eitemau ysgol Almaeneg ynghyd â'u herthyglau. Yna byddwn yn cyflwyno eitemau ysgol Almaeneg i chi mewn rhestr. Yn y modd hwn, byddwch wedi dysgu offer addysg a hyfforddiant yr Almaen yn dda. Hefyd ar waelod y dudalen mae brawddegau enghreifftiol am eitemau ysgol yn Almaeneg.

Eitemau Ysgol: Die Schulsachen

Eitemau Ysgol Almaeneg Mynegiant Darluniadol

Eitemau ysgol Almaeneg - die Schultashe - Bag ysgol
die Schultashe - Bag ysgol

Eitemau ysgol Almaeneg - der Bleistift - pensil
der Bleistift - Pensil
Eitemau ysgol Almaeneg - der Kuli - beiro ballpoint Almaeneg
der Kuli - ysgrifbin Ballpoint

Eitemau ysgol Almaeneg - der Füller - ysgrifbin ffynnon Almaeneg
der Füller - ysgrifbin ffynnon

Eitemau ysgol Almaeneg - der Farbstift - Creonau Almaeneg
marciwr paent der Farbstift -B

Cyflenwadau ysgol Almaeneg - der Spitzer - miniwr Almaeneg
der Spitzer - Sharpener
Eitemau ysgol Almaeneg - der Radiergummi - rhwbiwr Almaeneg
der Radiergummi - Rhwbiwr

Eitemau ysgol Almaeneg - der Marker - Highlighter Almaeneg
der Marker - Uchafbwynt

Eitemau ysgol Almaeneg - der Mappchen - Achos pensil Almaeneg
der Mappchen - Achos pensil

Eitemau ysgol Almaeneg - das Buch - Llyfr Almaeneg
das Buch - Llyfr

Eitemau ysgol Almaeneg - das Heft - Llyfr Nodiadau Almaeneg
das Heft - Llyfr nodiadau
Eitemau ysgol Almaeneg - der Malkasten - Dyfrlliw Almaeneg
der Malkasten - Dyfrlliw

Eitemau ysgol Almaeneg - der Pinsel - Brwsh Almaeneg
der Pinsel - Brws

Eitemau ysgol Almaeneg - das Worterbuch - Geiriadur Almaeneg
das Wörterbuch - Geiriadur

Eitemau ysgol Almaeneg - das Llinol - Rheolydd Almaeneg
das Llinol - Pren mesur

Cyflenwadau ysgol Almaeneg - der Winkelmesser - Gwrthdystiwr yr Almaen
der Winkelmesser - Gwrthdystiwr
Eitemau ysgol Almaeneg - der Zirkel - Cwmpawd Almaeneg
der Zirkel - Cwmpawd

Eitemau ysgol Almaeneg - die Tafel - Blackboard Almaeneg
die Tafel - Blackboard

Eitemau ysgol Almaeneg - die Kreide - sialc Almaeneg
marw Kreide - Sialc

Eitemau ysgol Almaeneg - die Schere - Siswrn Almaeneg
die Schere - Siswrn

Eitemau ysgol Almaeneg - marw Land Rahmat - Map Almaeneg
die Land Rahmat - Map

Eitemau ysgol Almaeneg - der Tisch - Desg Almaeneg
der Tisch - Tabl


Eitemau ysgol Almaeneg - der Stuhl - German Row
der Stuhl - Safle

Eitemau ysgol Almaeneg - das Klebeband - Band Almaeneg
das Klebeband - Tâp

Annwyl fyfyrwyr, rydym wedi gweld yr eitemau ysgol a ddefnyddir fwyaf ac a welir yn aml yn Almaeneg ynghyd â'u herthyglau. Dyma'r eitemau ysgol Almaeneg mwyaf cyffredin sy'n dod i'r meddwl yn yr ystafell ddosbarth ac mewn gwersi. Nawr, gadewch i ni weld eitemau ysgol yr Almaen mewn ychydig o ddelweddau. Isod fe welwch eitemau ysgol Almaeneg, gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Fel y gwyddoch, mae erthygl yr holl enwau lluosog yn Almaeneg yn marw. Mae angen cofio erthyglau enwau unigol.

Lluosog o Eitemau Ysgol Almaeneg

Isod mae'r Almaeneg ar gyfer rhai o'r eitemau ysgol a ddefnyddir fwyaf a rhai geiriau sy'n gysylltiedig ag ysgol. Mae lluniau wedi'u paratoi gennym ni. Yn y lluniau isod, rhoddir eitemau ysgol Almaeneg ac eitemau ystafell ddosbarth gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Archwiliwch yn ofalus. O dan y delweddau isod, mae rhestr o eitemau ysgol Almaeneg ar ffurf ysgrifenedig, peidiwch ag anghofio gwirio ein rhestr.

Eitemau a ddefnyddir yn yr ysgol Almaeneg, enwau Almaeneg yr eitemau yn y dosbarth

Plurals ac erthyglau o eitemau ysgol Almaeneg
Cyflenwadau Ysgol Almaeneg gydag Erthyglau a Blwch
Lluosogau ac erthyglau erthyglau ysgol yn Almaeneg

Yn y llun uchod, mae yna Offer Ysgol ac Ystafell Ddosbarth Almaeneg gydag Erthyglau a Plurals.

Teile der Schule:

die Klasse: dosbarth
das Klassenzimmer: dosbarth
das Lehrerzimmer: ystafell athrawon
die Bibliothek: llyfrgell
die Bücherei: llyfrgell
das Llafur: Labordy
der Gang
der Schulhof: Ysgoldy
der Schulgarten: maes chwarae
marw Turnhalle: campfa

Die Schulsachen: (Erthyglau Ysgol)

der Lehrertisch: desg athro
das Klassenbuch: llyfr dosbarth
marw Tafel: bwrdd
der Schwamm: rhwbiwr
das pult: lectern / rhes
marw Kreide: sialc
der Kugelschreiber (Kuli): pen blaen
trwch das: llyfr nodiadau
marw Schultasche: bag ysgol
füller: pen ffynnon
das Wörterbuch: geiriadur
marw Mappe: file
der Bleistift: pensil
das Mäppchen: cas pensil
marw Schere: siswrn
der Spitzer: miniwr
das Buch: y llyfr
marw Brille: sbectol
der Buntstift / Farbstift: pen blaen ffelt
das Llinellol: pren mesur
die Brotdose: blwch cinio
der Radiergummi: rhwbiwr
das Blatt-Papier: papur
die Patrone: cetris
der Block: nodyn bloc
das Klebebant: tâp gludiog
marw Landkarte: map
der Pinsel: brwsh paent
der Malkasten: blwch paent
das Turnzeug: tracwisg
die Turnhose: tracwisg gwaelod

Dedfrydau Sampl Offer Ysgol Almaeneg

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am eitemau ysgol yn Almaeneg.

Oedd ist das? (Beth yw hwn?)

Das ist ein Radiergummi. (Rhwbiwr yw hwn)

A oedd sind das? (Beth yw'r rhain?)

Das sind Bleistifte. (Ysgrifbinnau yw'r rhain.)

Hast du eine Schere? (Oes gennych chi siswrn?)

Ja, ich habe eine Schere. (Oes, mae gen i siswrn.)

Nein, ich habe keine Schere. (Na, does gen i ddim siswrn.)

Yn y wers hon, rydym wedi rhoi rhestr fer o'r offer a'r offer a ddefnyddir yn yr ysgol, a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth, wrth gwrs, nid yw'r rhestr o'r offer a ddefnyddir yn yr ysgol yn gyfyngedig i hyn, ond rydym wedi rhoi rhestr Almaeneg o'r offer a ddefnyddir fwyaf, gallwch ddod o hyd i enwau'r offer nad ydynt wedi'u cynnwys yma trwy chwilio'r geiriadur.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
32 Sylw
 1. dienw yn dweud

  beth yw erthygl globus

  1. marve yn dweud

   der Globus

   1. dienw yn dweud

    Beth yw papka ysgrifenedig yn Almaeneg

   2. aytac yn dweud

    Beth yw papka ysgrifenedig yn Almaeneg

 2. dienw yn dweud

  y

 3. dienw yn dweud

  Nid oes unrhyw gwestiynau ar y wefan hon.

  1. gta freak yn dweud

   darlith ztn

 4. dienw yn dweud

  tinladdwr

 5. dienw yn dweud

  Beth mae ysgol yn ei olygu wrth erthygl

  1. dienw yn dweud

   Die Schule

 6. dienw yn dweud

  die schule = ysgol

 7. ECE yn dweud

  Beth yw erthygl Textmarker

 8. Wassup yn dweud

  Wassup

  1. gta freak yn dweud

   da

 9. Almaenwr yn dweud

  Erthygl Kleber beth

  1. dynr yn dweud

   der kleber

   1. Gleision yn dweud

    marw kleber

    1. dienw yn dweud

     Peidiwch ag anghofio

 10. Nisa yn dweud

  cloc-cyflyrydd aer-hanger-soced-wal-nenfwd-wal- beth ydyw gydag erthyglau 🙂

  1. beth yw e i chi yn dweud

   cyflenwadau ysgol Almaeneg darlith

 11. maint yn dweud

  Beth yw erthygl Buntstift

 12. wermod yn dweud

  Mae rhain yn neis iawn diolch iddyn nhw, nawr mae gen i ychydig o Almaeneg

 13. Zehra21 yn dweud

  Helo athro, rydw i eisiau gofyn cwestiwn i chi...
  Deuthum i'r Almaen fel aduniad teuluol
  Rwyf wedi graddio mewn ysgol uwchradd galwedigaethol. Rwyf am wneud fortbildung neu Weiterbildung ym maes “rhaglenu gwe.” Fy sgôr diploma yw 70 ac rwyf hefyd wedi pasio'r arholiad gyda fy OS. Mae gen i ddogfen arni. Rwy'n dal i fod wedi cofrestru mewn prifysgol … beth ddylwn i ei wneud dangoswch ffordd i mi DIOLCH

 14. elnaz yn dweud

  Mae'n wefan braf iawn, rwyf wrth fy modd â'r wefan hon, diolch yn fawr iawn am yr esboniad tyner hwn 🙂

 15. davidjuh yn dweud

  darlith neis iawn diolch eitemau ysgol Almaeneg

 16. Timothyorgar yn dweud

  diddorol am amser hir iawn

 17. Timothy Joday yn dweud

  diolch yn fawr iawn

 18. timothynes yn dweud

  swydd ddiddorol

 19. TimotheusReeli yn dweud

  Cwl + ar gyfer y post

 20. davidunals yn dweud

  Diolch, rydw i wedi bod yn edrych am hwn ers amser maith

 21. davidtailt yn dweud

  newyddion diddorol

 22. david yn dweud

  diddorol am amser hir iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.