kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg

Yn y wers hon, byddwn yn gweld eitemau fel eitemau ysgol Almaeneg, eitemau ystafell ddosbarth Almaeneg, yn dysgu enwau Almaeneg yr eitemau a'r offer addysgol a ddefnyddir yn yr ysgol, ystafell ddosbarth, gwersi, ffrindiau annwyl.

Yn gyntaf, gadewch i ni ddysgu'r offer a ddefnyddir yn ysgol yr Almaen, hynny yw, offer ysgol, gyda'u herthyglau fesul un gyda lluniau. Mae'r lluniau hyn wedi'u paratoi'n ofalus ar eich cyfer chi. Yna, unwaith eto gyda chyfeiliant gweledol, byddwn yn dysgu monopolïau a lluosrifau eitemau ysgol Almaeneg ynghyd â'u herthyglau. Yna byddwn yn cyflwyno eitemau ysgol Almaeneg i chi mewn rhestr. Yn y modd hwn, byddwch wedi dysgu offer addysg a hyfforddiant yr Almaen yn dda. Hefyd ar waelod y dudalen mae brawddegau enghreifftiol am eitemau ysgol yn Almaeneg.

Eitemau Ysgol Almaeneg Mynegiant Darluniadol

Eitemau ysgol Almaeneg - die Schultashe - Bag ysgol

die Schultashe - Bag ysgol


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Bleistift - pensil

der Bleistift - PensilEitemau ysgol Almaeneg - der Kuli - beiro ballpoint Almaeneg

der Kuli - ysgrifbin Ballpoint


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Füller - ysgrifbin ffynnon Almaeneg

der Füller - ysgrifbin ffynnon


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Farbstift - Creonau Almaeneg

marciwr paent der Farbstift -B


 

Cyflenwadau ysgol Almaeneg - der Spitzer - miniwr Almaeneg

der Spitzer - SharpenerEitemau ysgol Almaeneg - der Radiergummi - rhwbiwr Almaeneg

der Radiergummi - Rhwbiwr


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Marker - Highlighter Almaeneg

der Marker - Uchafbwynt


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Mappchen - Achos pensil Almaeneg

der Mappchen - Achos pensil


 

Eitemau ysgol Almaeneg - das Buch - Llyfr Almaeneg

das Buch - Llyfr


 

Eitemau ysgol Almaeneg - das Heft - Llyfr Nodiadau Almaeneg

das Heft - Llyfr nodiadauEitemau ysgol Almaeneg - der Malkasten - Dyfrlliw Almaeneg

der Malkasten - Dyfrlliw


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Pinsel - Brwsh Almaeneg

der Pinsel - Brws


Eitemau ysgol Almaeneg - das Worterbuch - Geiriadur Almaeneg

das Wörterbuch - Geiriadur


 

Eitemau ysgol Almaeneg - das Llinol - Rheolydd Almaeneg

das Llinol - Pren mesur


 

Cyflenwadau ysgol Almaeneg - der Winkelmesser - Gwrthdystiwr yr Almaen

der Winkelmesser - GwrthdystiwrEitemau ysgol Almaeneg - der Zirkel - Cwmpawd Almaeneg

der Zirkel - Cwmpawd


 

Eitemau ysgol Almaeneg - die Tafel - Blackboard Almaeneg

die Tafel - Blackboard


 

Eitemau ysgol Almaeneg - die Kreide - sialc Almaeneg

marw Kreide - Sialc


 

Eitemau ysgol Almaeneg - die Schere - Siswrn Almaeneg

die Schere - Siswrn


 

Eitemau ysgol Almaeneg - marw Land Rahmat - Map Almaeneg

die Land Rahmat - Map


 

Eitemau ysgol Almaeneg - der Tisch - Desg Almaeneg

der Tisch - TablEitemau ysgol Almaeneg - der Stuhl - German Row

der Stuhl - Safle


 

Eitemau ysgol Almaeneg - das Klebeband - Band Almaeneg

das Klebeband - Tâp

Annwyl fyfyrwyr, rydym wedi gweld yr eitemau ysgol a ddefnyddir fwyaf ac a welir yn aml yn Almaeneg ynghyd â'u herthyglau. Dyma'r eitemau ysgol Almaeneg mwyaf cyffredin sy'n dod i'r meddwl yn yr ystafell ddosbarth ac mewn gwersi. Nawr, gadewch i ni weld eitemau ysgol yr Almaen mewn ychydig o ddelweddau. Isod fe welwch eitemau ysgol Almaeneg, gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Fel y gwyddoch, mae erthygl yr holl enwau lluosog yn Almaeneg yn marw. Mae angen cofio erthyglau enwau unigol.

Lluosog o Eitemau Ysgol Almaeneg

Isod mae'r Almaeneg ar gyfer rhai o'r eitemau ysgol a ddefnyddir fwyaf a rhai geiriau sy'n gysylltiedig ag ysgol. Mae lluniau wedi'u paratoi gennym ni. Yn y lluniau isod, rhoddir eitemau ysgol Almaeneg ac eitemau ystafell ddosbarth gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Archwiliwch yn ofalus. O dan y delweddau isod, mae rhestr o eitemau ysgol Almaeneg ar ffurf ysgrifenedig, peidiwch ag anghofio gwirio ein rhestr.

Eitemau a ddefnyddir yn yr ysgol Almaeneg, enwau Almaeneg yr eitemau yn y dosbarth

Plurals ac erthyglau o eitemau ysgol Almaeneg

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg gydag Erthyglau a Blwch
Lluosogau ac erthyglau erthyglau ysgol yn Almaeneg

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg


Yn y llun uchod, mae yna Offer Ysgol ac Ystafell Ddosbarth Almaeneg gydag Erthyglau a Plurals.

Rhestr Eitemau Ysgol Almaeneg

Annwyl ymwelydd, mae'r rhestr o eitemau ysgol Almaeneg isod wedi'i pharatoi gan aelod gwerthfawr. Os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw wallau, rhowch wybod i ni. Rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.

Teile der Schule:

die Klasse: dosbarth
das Klassenzimmer: dosbarth
das Lehrerzimmer: ystafell athrawon
die Bibliothek: llyfrgell
die Bücherei: llyfrgell
das Llafur: Labordy
der Gang
der Schulhof: Ysgoldy
der Schulgarten: maes chwarae
marw Turnhalle: campfa

Die Schulsachen: (Erthyglau Ysgol)

der Lehrertisch: desg athro
das Klassenbuch: llyfr dosbarth
marw Tafel: bwrdd
der Schwamm: rhwbiwr
das pult: lectern / rhes
marw Kreide: sialc
der Kugelschreiber (Kuli): pen blaen
trwch das: llyfr nodiadau
marw Schultasche: bag ysgol
füller: pen ffynnon
das Wörterbuch: geiriadur
marw Mappe: file
der Bleistift: pensil
das Mäppchen: cas pensil
marw Schere: siswrn
der Spitzer: miniwr
das Buch: y llyfr
marw Brille: sbectol
der Buntstift / Farbstift: pen blaen ffelt
das Llinellol: pren mesur
die Brotdose: blwch cinio
der Radiergummi: rhwbiwr
das Blatt-Papier: papur
die Patrone: cetris
der Block: nodyn bloc
das Klebebant: tâp gludiog
marw Landkarte: map
der Pinsel: brwsh paent
der Malkasten: blwch paent
das Turnzeug: tracwisg
die Turnhose: tracwisg gwaelod

Dedfrydau Sampl Offer Ysgol Almaeneg

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am eitemau ysgol yn Almaeneg.

Oedd ist das? (Beth yw hwn?)

Das ist ein Radiergummi. (Rhwbiwr yw hwn)

A oedd sind das? (Beth yw'r rhain?)

Das sind Bleistifte. (Ysgrifbinnau yw'r rhain.)

Hast du eine Schere? (Oes gennych chi siswrn?)

Ja, ich habe eine Schere. (Oes, mae gen i siswrn.)

Nein, ich habe keine Schere. (Na, does gen i ddim siswrn.)

Yn y wers hon, rydym wedi rhoi rhestr fer o'r offer a'r offer a ddefnyddir yn yr ysgol, a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth, wrth gwrs, nid yw'r rhestr o'r offer a ddefnyddir yn yr ysgol yn gyfyngedig i hyn, ond rydym wedi rhoi rhestr Almaeneg o'r offer a ddefnyddir fwyaf, gallwch ddod o hyd i enwau'r offer nad ydynt wedi'u cynnwys yma trwy chwilio'r geiriadur.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig