Fideos dysgu Almaeneg

0

Fideos dysgu Almaeneg ydych chi'n chwilio amdano Rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Mae yna ddwsinau o fideos dysgu Almaeneg ar ein gwefan ar gyfer y rhai sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg a'r rhai sydd am wella eu Almaeneg.

Ar ben hynny, hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg Ein fideos gwersi Almaeneg Trwy wylio, gallant ddechrau dysgu Almaeneg ar unwaith a heb unrhyw anhawster. Gallwch hefyd gamu i Almaeneg hawdd gyda gwersi fideo Almaeneg, wedi'u paratoi'n bennaf gan yr athro Almaeneg Ünal ÖZDAL gyda darlith wych.

ein safleoedd Fideos dysgu Almaeneg Mae yn ein categori o'r enw gwersi fideo Almaeneg. Gallwch glicio ar y ddolen ganlynol i fynd i'r categori perthnasol: Gwersi fideo Almaeneg

Mae gan ein gwefan sianel Youtube hefyd. Gallwch hefyd wylio fideos dysgu Almaeneg ar ein sianel. Os dymunwch, gallwch danysgrifio i'n sianel youtube a chael mynediad ar unwaith i'n fideos newydd eu hychwanegu gan almancax.com. Cliciwch y ddolen ganlynol i fynd i'r sianel almancax youtube: https://www.youtube.com/almancax

ein safleoedd Gwersi fideo Almaeneg Mae pynciau'r fideos dysgu Almaeneg yn y categori a enwir fel a ganlyn:

Geirfa Almaeneg, Saesneg a Thwrceg
Rhifau Almaeneg a Chreu Rhifau Almaeneg
Gwersi Fideo Gwefusol Modal Almaeneg Gwers Fideo Gwirioneddol
Almaeneg gyda Mynegiant Saesneg Dysgwch Almaeneg 6
Ffilmiau Llafar, Cyrsiau Paratoi Arholiadau A1
Können Almaeneg Cwrs Paratoi Arholiad A1 Gwir
Cydgysylltiad berfau
Rhagenwau Almaeneg, Enwau Personol a Meddiannol
Dyddiau Almaeneg, Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Myth Ilgeci Almaenaidd (Connector), Connector gydag Almaeneg
Gwers Fideo Gweledigaethol Dein Mein Almaeneg
Gwledydd, Ieithoedd a Baneri Almaeneg
Cwrs Paratoi Arholiad A1 Gwirioneddol yr Almaeneg
Gwyliau Almaeneg, Gwylio Almaeneg (Gwers Fideo)
Amser Almaeneg, Amser Almaeneg
Gwers Fideo Ymadroddion Syml Almaeneg Paratoi Arholiad A1
Caneuon Almaeneg

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Cyflwyno'ch Hun yn Almaeneg, Cyfarfod a Chyfarch yn Almaeneg (Gwers Fideo Fideo)
Gwers Fideo Fideo Cydweddiad Sein a Berfau Almaeneg
Cwrs Paratoi Arholiad Almaeneg A1 Cwrs Fideo a Fideo Cydweddu Gwirioneddol Döfen
Cân Wyddor Almaeneg Fawr, Das deutsche Alphabet
Berfau Ansensitif Almaeneg Nicht Trennbare Verben
Cwrs Almaeneg A1 a Chwrs Aduniad Teuluol
Enghreifftiau o Ferfau Berfau Gwahanadwy Almaeneg Trennbare Verben
Cwrs Fideo Ymarfer Fframio Almaeneg
Cân Wyddor Almaeneg gyda Caneuon Wyddor Almaeneg
Gwers Fideo Rhestr Berfau Gwahanadwy Almaeneg
Cyrsiau Iaith Almaeneg Dysgwch Almaeneg 7
Technegau Cofio Geiriau Almaeneg, Cof Ôl-ffitio Cof 2
Dweud Oriau Almaeneg, Gofyn Oriau Almaeneg
Rhyngweledigaethau Negyddol Almaeneg Kein a Keine
Almaeneg Cwestiwn Ateb Ymadroddion, Cwestiynau Syml Almaeneg

… A llawer mwy o fideos cwrs Almaeneg ar ein gwefan Gwersi fideo Almaeneg yn y categori a enwir.

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.