kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Darlith Modalverben Almaeneg

Annwyl ffrindiau, yn y wers Almaeneg hon Modalverben Byddwn yn ymdrin â'r pwnc. Yn Almaeneg Modalverben o'r enw 6 berf ategol wedi. Gelwir y rhain yn Modalverbens neu ferfau arddull. Er nad yw'r berfau ategol hyn yn gwneud synnwyr ar eu pennau eu hunain, maent yn newid neu'n ehangu ystyr berf wirioneddol y frawddeg.

Almaeneg Modalverben Mae'r berfau ategol hyn, sy'n cael eu galw, wedi'u cyfuno yn ôl y pwnc yn y frawddeg, ac yn yr achos hwn, mae berf wirioneddol y frawddeg i'w chael yn y berfenw, hynny yw, ar ddiwedd y frawddeg heb gyfathrach.

Gellir defnyddio'r berfau hyn hefyd fel y brif ferf yn y frawddeg. Mae'r berfau hyn, o'r enw Modalverben yn Almaeneg, a'u hystyron cyffredinol a'u cyfamodau yn ôl unigolion yn yr amser presennol i'w gweld isod. Yn y tabl isod modalverbi moddol Pan gaiff ei ddefnyddio i olygu awydd eisiau, fe'i defnyddir yn bennaf fel möchten yn lle mögen ym mywyd beunyddiol. Am y rheswm hwn, rhoddir cyfamodau'r ferf möchten, ar wahân i'r moddverbs, wrth ymyl y tabl.

Modalverben

Felly pa ystyr mae Modalverben yn ei ychwanegu at y frawddeg? A oes berfau ategol arddull modalverben yn ein Twrceg?

Wrth gwrs mae yna. Yn yr un modd, gadewch i ni roi enghreifftiau i chi fel a ganlyn:

Dwi Eisiau mynd adref.

Rydw i eisiau bwyta cacen.

Gallaf nofio yn y pwll hwn.

Gallaf atgyweirio'r car hwn.

Gallaf ganu.

Gallaf reidio beic.

Gallaf redeg yn gyflym.

Gallwch ddefnyddio brawddegau fel uchod yn Almaeneg. Modalverben Gallwn efelychu brawddegau a grëwyd gan ddefnyddio.

Nawr, gadewch i ni ddysgu am y berfau ategol hyn o'r enw modalverben yn Almaeneg a'u hystyron.


MODALVERBEN

yn unig cael caniatâd i wneud, i allu, i allu, i feiddio
Gall gallu, gallu, gwybod, deall, bod â galluoedd, gallu, gallu
mogeny eisiau, caru, hoffi, bod yn dueddol, hoffi, dymuno, bod
Mussen gorfod gwneud, gorfod gwneud, gorfod gwneud, dylai / dylai
goddiweddyd y dylid gofyn iddynt wneud, i fod yn ofynnol, i fod yn ofynnol, dylid / dylid dweud
Wollen eisiau, awydd, galw, bod mewn angen

Almaeneg Modalverben hynny yw, mae berfau ategol fel yr uchod. Fel y gallwch weld yma, mae gwahaniaethau bach o ran ystyr rhwng Modalverbens. e.g. yn unig gallu gweithredu, cael caniatâd a thrwydded i'w wneud, cael caniatâd, sy'n golygu'r un peth Gall Fe'i defnyddir i olygu gallu gweithredu, bod â phwer a phwer, bod â medr, gallu.

 

SYLWADAU YN UNOL Â PHERSONAU MODALVERBEN YR ALMAEN

PARTÏON yn unig Gall mogeny Mussen goddiweddyd Wollen
ICH darf Kann mag rhaid bydd Bydd
du darfst kannst magst musst sollst ewyllys
er / sie / au darf Kann mag rhaid bydd Bydd
w yn unig Gall mogeny Mussen goddiweddyd Wollen
ihr pwff côn mogt musst sollt wollt
maent yn yn unig Gall mogeny Mussen goddiweddyd Wollen
Rydych yn yn unig Gall mogeny Mussen goddiweddyd Wollen

Yn y tabl uchod ModalverbenRhoddir ergydion y bobl. Er mwyn defnyddio moddverbens yn gywir mewn brawddegau, ModalverbenMae angen cofio ergydion y bobl yn ôl yr unigolion. Gallwn hefyd weld y tabl hwn fel gweledol mwy:

Modalverben Almaeneg

Mae Modalverbens Almaeneg fel yr uchod. Defnyddir y Modalverbens hyn yn bennaf mewn brawddegau gyda'r brif ferf. Modalverbens mewn brawddegau maent yn cael eu denu at y pwnc ac yn yr achos hwn berf wirioneddol y frawddeg berfenw sef heb saethu a ddarganfuwyd ar ddiwedd y frawddeg. Gellir defnyddio modalverbens hefyd fel y brif ferf mewn brawddeg. Yn yr achos hwn, maent fel arfer wedi'u lleoli lle dylai'r ferf fod.

Uchod Modalverben Rydyn ni wedi rhoi'r cyfuniad, felly os ydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r modalverben a'r ferf go iawn mewn brawddeg, mewn brawddeg y ddau Modalverben Ac os yw berf go iawn i'w chael, yna bydd Modalverben yn cael ei gyfuno yn ôl y pwnc, a bydd y ferf go iawn ar ddiwedd y frawddeg yn berfenw heb ffurfdro. Rydym eisoes wedi gweld beth yw ffurf berfenwol berf Almaeneg a sut mae berf yn cael ei chyfuno yn Almaeneg yn ôl unigolion, yn ein gwers cyfathiad berf Almaeneg. Gall y rhai nad ydyn nhw'n gwybod ddarllen y wers honno.

Nawr, gadewch i ni ysgrifennu rhai brawddegau enghreifftiol yn Almaeneg yn gyfochrog â'n hesboniadau.


Dedfrydau Sampl Modalverben Almaeneg

Gadewch i ni ysgrifennu brawddegau syth gan ddefnyddio modalverben

PWNC + MODALVERB + EITEMAU ERAILL + VERB GWREIDDIOL (MEWN MEISTR)

Ich kann schwimmen.

Gallaf nofio.

Schwimmen du kannst.

Gallwch nofio.

Gwaed Mair.

Gall Meryem redeg.

Wir kannen rennen.

Gallwn redeg.


Gadewch i ni ysgrifennu brawddegau cwestiynau gan ddefnyddio Modalverben

Kann ich schwimmen?

Alla i nofio?

Kannst du schwimmen?

Allwch chi nofio?

Kann Ahmet rennen?

A all Ahmet redeg?

Ail-enwi gwifren Kannen?

Allwn ni redeg?


Gadewch i ni ysgrifennu brawddegau negyddol gan ddefnyddio Modalverben

Ich kann nicht schwimmen.

Ni allaf nofio.

Du kannst nicht schwimmen.

Ni allwch nofio.

Mehmet kann nicht rennen.

Ni all Mehmet redeg.

Wir kannen nicht rennen.

Ni allwn redeg.


Brawddegau cymysg am Modalverben

Nawr, gadewch i ni lunio brawddegau cymysg, gellir cyfieithu ein brawddegau i'r Twrceg fel amser presennol neu amser presennol. er enghraifft Ich kann rennen brawddeg "gallaf redeg"Fel" neu "Gallaf redegGallwn gyfieithu fel ”.

Ich möchte keinen Kaffee trinken.

Dwi ddim eisiau yfed coffi.

Essen Möchtest du Pizza?

Ydych chi eisiau bwyta pizza?

Wir möchten ins Theatre gehen.

Rydyn ni eisiau mynd i'r theatr.

Ihr möchtet ein Buch lesen.

Rydych chi eisiau darllen llyfr.

Ich kann schön malen.

Gallaf baentio'n hyfryd.

Cariad perfedd Auto fahren.

Mae'n gallu gyrru'n dda.

Wir können schnell rennen.

Gallwn redeg yn gyflym.

Sie kann nicht schwimmen.

Ni all nofio.

Ich kann nicht mor früh aufstehen.

Ni allaf godi yn gynnar yn y bore.

Du kannst Klavier spielen und singen.

Gallwch chi chwarae'r piano a chanu.

 

Annwyl ffrindiau, yn y wers hon, fe wnaethon ni ddysgu Modalverbens, sy'n bwnc pwysig yn Almaeneg, gwelsom Modalverbens yn Almaeneg, fe wnaethon ni ddysgu sut i saethu Modalverbens yn ôl unigolion, Modalverben defnyddio brawddegau syth, brawddegau cwestiwn a brawddegau negyddol.

Ti hefyd ModalverbenGallwch chi wneud brawddegau gwahanol gyda berfau gwahanol trwy ddefnyddio 's.

Yn y modd hwn, gallwch ddysgu pwnc Modalverben yn llawer gwell ac ni fyddwch yn hawdd anghofio pwnc Modalverben diolch i'r ailadroddiadau toreithiog.

Modalverben Almaeneg Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a cheisiadau rydych chi am eu gofyn am y pwnc yn y maes cwestiynau. Byddwn yn ateb pob cwestiwn.

Annwyl ffrindiau, peidiwch ag anghofio cyhoeddi ac argymell ein gwefan ddysgu Almaeneg i ffrindiau eraill.

Diolch am ymweld â'n gwefan, rydym yn dymuno'r gorau i chi.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig