Defnyddio Möchten Almaeneg Gwirioneddol a Defnydd Dedfryd

2

Darlith gwybodaeth a fideo am y ferf Almaeneg möchten. Yn y wers hon, byddwn yn archwilio pwnc Berf Möchten Almaeneg a'i Ddefnydd mewn Dedfrydau. Paratowch eich beiros a'ch llyfrau nodiadau oherwydd mae pwnc Berf Möchten yn Almaeneg yn bwysig iawn ac mae'n bwnc cyffredin iawn ym mywyd beunyddiol.

Mae angen i'ch ffrindiau ddysgu Almaeneg Almaeneg A1 paratoi ar gyfer arholiad ailuno teulu eich ffrindiau, os oes angen Almaeneg KPSS, KPDS, UDS mae ffrindiau a baratowyd ar gyfer arholiadau o'r fath wedi dysgu'r mater hwn yn dda iawn.
Fel un o'r materion mwyaf sylfaenol, nid oes angen symud i'r uned nesaf heb gael eich dysgu'n drwyadl.
Dysgu Almaeneg Bydd y ffaith bod y pynciau sylfaenol yn cael eu dysgu neu eu cofio'n dda iawn yn galluogi'r unedau i gael eu gweld yn y dyfodol i'w dysgu mewn amser llawer haws a byrrach.


Os ydych chi'n gweithio yn Almaeneg fel hyn, gallwch chi adnabodbeth oedd hyn, sut y cafodd hyn ei saethu, pam na ddefnyddiwyd yr erthygl hon, pa fath o emwaith a ddefnyddiwyd gennym i wneud hyn”Ac ni fydd yn rhaid ichi fynd yn ôl.
Felly, wrth ddysgu Almaeneg, dylech geisio dysgu'r pynciau sylfaenol mewn ffordd barhaol.

Mae Möchten yn ferf a ddefnyddir fel berf ac fel berf moddol.
Mae'n golygu gofyn.
Er enghraifft;

Rydw i eisiau yfed cola heddiw. Ich möchte heute cola trinken.
A oedd möchtest du trinken? (vas möhtest du trinken) beth wyt ti eisiau ei yfed?

Fel y gallwn siarad am ddau ddefnydd gwahanol.

Yn y fideo a roesom ar ddechrau'r pwnc, rhoddir gwybodaeth fanylach ac argymhellwn eich bod yn ei dilyn eto'n ofalus.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
  1. dienw yn dweud

    Darlith Almaeneg wych arall! rydych chi'n Almaenwr perffaith!

  2. dienw yn dweud

    Allwch chi ysgrifennu hwn mewn brawddeg deuluol?

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.