Darlith Fideo Myth (gyda) yr Almaen

3

Darlith Almaeneg fideo mit (ar y cyd). Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am Gyfaddawd Myth yr Almaen (gyda). Gan fod cysylltiad myth Almaeneg yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn brawddegau, mae angen dysgu'r defnydd o'r cysylltiad hwn yn drylwyr. Gadewch i ni wylio ein gwers fideo nawr.

Mae angen i'ch ffrindiau ddysgu Almaeneg Almaeneg A1 paratoi ar gyfer arholiad ailuno teulu eich ffrindiau, os oes angen Almaeneg KPSS, KPDS, UDS mae ffrindiau a baratowyd ar gyfer arholiadau o'r fath wedi dysgu'r mater hwn yn dda iawn.
Fel un o'r materion mwyaf sylfaenol, nid oes angen symud i'r uned nesaf heb gael eich dysgu'n drwyadl.
Dysgu Almaeneg Bydd y ffaith bod y pynciau sylfaenol yn cael eu dysgu neu eu cofio'n dda iawn yn galluogi'r unedau i gael eu gweld yn y dyfodol i'w dysgu mewn amser llawer haws a byrrach.


Os ydych chi'n gweithio yn Almaeneg fel hyn, gallwch chi adnabodbeth oedd hyn, sut y cafodd hyn ei saethu, pam na ddefnyddiwyd yr erthygl hon, pa fath o emwaith a ddefnyddiwyd gennym i wneud hyn”Ac ni fydd yn rhaid ichi fynd yn ôl.
Felly, wrth ddysgu Almaeneg, dylech geisio dysgu'r pynciau sylfaenol mewn ffordd barhaol.

Mewn fideo a gyhoeddasom yn gynharach, rhoesom fwy o wybodaeth am y cysylltydd chwedlau, yn awr byddwn yn ehangu'r wybodaeth hon ymhellach ac yn rhoi enghreifftiau am y cysylltydd myth ac yn defnyddio'r myth (a'r cysylltydd) yn y frawddeg.

Dedfrydau cyd-destun ar gyfer y dolen chwedl Almaeneg:
Bws lliniaru: ar fws
Llais mit dem: ar y trên
lliniaru llosgi Auto: gyda cheir
mit dem Fahrrad: ar y beic
mit dem Tacsi: mewn tacsi
mit dem Flugzeug: ar awyren

Gellir rhoi enghreifftiau.

Gadewch i ni ddefnyddio rhai o'r enghreifftiau hyn yn y frawddeg:

Bus nach Antalya: Rydyn ni'n mynd i Antalya ar fws.
Trenau bws: Mae'n rhaid i ni fynd ar y bws.

Dilynwch yr enghreifftiau a roddwyd gan Ünal Hodja am y cysyllteddau myth Almaeneg yn ofalus o'r fideo uchod.
Dymunwn lwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
3 Sylw
  1. Furkan yn dweud

    Dydw i ddim yn deall pam nad oes gan neb y cwrteisi i ddweud diolch pan all y wefan hon esbonio pwnc mor dda (diolch)

  2. Clark yn dweud

    Diolch.Mae hyn yn hardd iawn ❤

  3. Esra yn dweud

    Safle da iawn, fe helpodd lawer, diolch.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.