Beth mae helo yn ei olygu yn yr Almaen?

0

Sut i ddweud helo yn Almaeneg, Beth mae helo yn ei olygu yn Almaeneg? Annwyl ffrindiau, yn yr erthygl hon, byddwn yn cynnwys y gair helo, sef un o'r geiriau cyntaf y mae'r rhai sy'n dechrau dysgu Almaeneg fel arfer yn eu dysgu gyntaf. Rydym wedi sôn am ymadroddion cyfarch a ffarwelio yn Almaeneg yn helaeth iawn yn ein herthyglau blaenorol. Nawr, gadewch i ni ddangos rhai geiriau sy'n golygu helo yn Almaeneg.

Helo hi)

Helo

(halo :)

Helo hi)

Helo!

(gwasanaeth)

Bore da

Bore da

(gu: tin morgin)

prynhawn da (prynhawn da)

Ddiwrnod da

(gu: tin ta: g)

Noson dda

Noson dda

(gu: tin abnt)

Noson dda

Noson dda

(gu: ti naht)

Mae gan bob un o'r geiriau a ddangosir mewn gwahanol liwiau uchod ystyr gwahanol, ac yn gyntaf rhoddir ei Dwrceg, yna ei Almaeneg, ac yna ei ynganiad.

Rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.