Canllaw Siarad Almaeneg

0

DERBYNIWYD GWERTHU CANLLAW YR ALMAEN. DIOLCH AM EICH BUDDIANT.

Llyfryn Lleferydd Almaeneg

Canllaw Newydd Siarad Almaeneg Ymarferol Almanx

  • Maint y Llyfr: 13,5 X 19,5 (cm)
  • Nifer y Tudalennau: Tudalen RHIF
  • Awduron: Adem GÜÇER - Mehmet Ali SELÇUK
  • Redakte: Winfried DUNZ
  • Cyhoeddwr: Güven Kitap Yayın Dağıtım Ltd. Şti. STI.
  • Argraffu: Papur Llyfrau, Clawr Cardfwrdd

Penodau Llyfrau
1. Adran: Patrymau Lleferydd Ymarferol mewn Almaeneg (tudalen 204)
2. Adran: Adran Ramadeg yr Almaen (Tudalen 80)
3. Adran: Almaeneg - Tyrceg a Tyrceg Almaeneg Geiriadur (Tudalen 100)

Mae ein llyfr o'r enw German Speaking Guide yn cynnwys patrymau lleferydd parod ar gyfer y rhai sydd eisiau siarad â thramorwyr dramor neu yn y wlad. Yn ogystal, i'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg, mae pynciau gramadeg sylfaenol a geiriaduron Almaeneg Twrceg a Thwrceg Almaeneg yn ychwanegol. Os ydych chi eisiau dysgu yn union pa bynciau sydd wedi'u cynnwys yn y llyfr, os gwelwch yn dda. gweld lluniau. Mae lluniau o ran "Cynnwys" y llyfr a delweddau o wahanol dudalennau'r llyfr ar gael isod.
Yn ein llyfr, mae'r patrymau lleferydd Almaeneg a ddefnyddir fwyaf a mwyaf angenrheidiol ym mywyd beunyddiol. Bydd yn achubwr mewn sefyllfaoedd anodd i'r rhai nad ydyn nhw wedi dysgu Almaeneg yn llawn ond sy'n teimlo'r angen i siarad.

Yn ein llyfr, rhoddir gwersi gramadeg Almaeneg ar lefel sylfaenol hefyd, ac mae yna hefyd eiriadur Twrceg Almaeneg ac Almaeneg Twrcaidd 100 tudalen yng nghynnwys y llyfr. Mae'r geiriadur yn cynnwys y geiriau a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol.

Yn y dyddiau hyn pan godir ffiniau a phobl yn dechrau cyd-fyw, mae pwysigrwydd gwybod iaith wedi cynyddu. Os nad ydych wedi cael cyfle i ddysgu Almaeneg erbyn hyn, ni fyddwch yn rhy hwyr. Mae dysgu Almaeneg yn hawdd, yn gyflym ac yn bleserus gyda'n Llyfr Siarad Almaeneg Ymarferol.

Bydd y llyfr hwn nid yn unig yn eich galluogi i esbonio'ch problem a deall yr hyn a ddywedir; Bydd hefyd yn dysgu Almaeneg a Gramadeg Almaeneg i chi mewn Almaeneg.

Pan fyddwch chi'n gorffen y llyfr hwn, byddwch chi'n gallu creu patrymau siarad Almaeneg nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn y llyfr. Bydd geiriaduron Twrceg-Almaeneg ac Almaeneg-Twrceg ar ddiwedd eich llyfr yn eich helpu i greu eich patrymau eich hun.

DIWEDDARIR WERTHU'R CYNNYRCH HWN. DIOLCH AM EICH BUDDIANT.

OS YDYCH CHI'N HOFFI, GALLWCH GOLYGU EIN LLYFR NEWYDD AR GYFER DYSGU ALMAEN.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.