Patrymau Siarad Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn gweld y patrymau siarad Almaeneg a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol. Annwyl fyfyrwyr, byddai'n ddefnyddiol dysgu'r patrymau siarad Almaeneg hyn yn drylwyr a'u hymarfer llawer.

Nawr, gadewch i ni weld y patrymau siarad Almaeneg mwyaf cyffredin mewn bywyd bob dydd.

Patrymau siarad Almaeneg

Helo (hi): hallo (halo :)
Helo (cyfarchion): Servus! (Gwasanaethau)
Ydw: Ja (neu)
Naddo: Nein (nayn)
Diolch yn fawr: Danke (dank)
Diolch yn fawr iawn: Danke sehr (dankı ze: r)
Rydych chi: Bitte (bit)
Dim rhywbeth: Nichts zu danken (nihts tsu danken)
Esgusodwch fi: Entschuldigen Sie, yn y bitte (zi: bit)
Os gwelwch yn dda: Bitte sehr (ychydig ze: r)
Y cam yw ih: ich heisse (ih fool ………)
Yr wyf yn Turk: ich bin ein Türke (ih bin ayn türkı)
Rwy'n feddyg: ich bin Arzt (ist bin artst)
Rwy'n fyfyriwr: ich bin Schüler (mae bin yma: l)
Rwy'n …… hen: ich bin ……. jahre sub (bin bin ya: ail alt)
Rydw i'n ugain mlwydd oed: ich bin zwanzig jahre sub (mae'r bin yn y bwthyn: re alt)
Beth yw eich enw? : Wie heissen Sie? (vi: hayzın zi :)
Fy enw i yw Ali: ich heisse Ali (ih hayzı Ali)
Pwy ydych chi? : Wer bist? (wist bist du)
Fi yw Ali: ich bin Ali (i bin bin Ali)
Rwy'n Fwslim: ich bin Müslimisch (i bin bin müslimiş)
Fy enw i yw Ali: Mein Name ist Ali (mayn na: mi ist Ali)
Fy enw i yw Ahmet: Mein Name ist Ahmet (mayn na: mi ist Ahmet)
Y cytunwyd arnynt! : Amlieithog! (Stent Feğş)
Os gwelwch yn dda: Bitte (bit)


Iawn: Gut (gu: t)
Mae'n ddrwg gennyf: Entschuldigung (entşuldigung)
Mr Bay. : Herr inin.
Miss ın: Frau ev (cyfenw gwraig briod)
Miss Bayan. : Fräulein memiş .. (cyfenw merch ddibriod)
OK: Iawn (iawn)
Beautiful! : schön:
Wrth gwrs: natürlich
Great! : wunderbar (vundığba: ğ)
Bore Da: Guten Morgen (gu: tın morgin)
Prynhawn da (prynhawn): Tag Guten (gu: tın ta: g)
Noson: Guten Abend (gu: tın abınt)
Noson dda: Gute Nacht (gu: t naht)
Sut ydych chi? : Wie geht es ienen? (vi: ge: t es nodwydd)
Rwy'n iawn, diolch i chi: Es geht mir gut, danke (es ge: t mir gu: t, dankı)
eh yma: Es geht (t: t)
Sut mae'n mynd? : Wie geht's (vi):
Ddim yn ddrwg: schleht Nicht (niht şleht)
Gweld chi: Bis bald (bis balt)
Hwyl fawr: Auf Wiedersehen (auf vi: dürze: in) (Fe wnaethon ni ei archebu i Dduw, is-ddeddf)
Hwyl fawr: Auf Wiederhören (a ddefnyddir ar y ffôn a'r radio)
Hwyl fawr: Mach's Gut (cnwd gu: t)
bae bae: Tschüss (tüü: z)

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.