Können Almaeneg Gwir a Defnydd Gwers Fideo Modalverben

0

Ein darlith ar foddverbs yr Almaen, können modalverbi. Yn y cwrs hwn, rhoddir gwybodaeth am y ferf a'r defnydd o können yn Almaeneg. Mae Almaeneg können yn golygu gallu a gallu mewn ffasiwn. Mae'n debyg i'r ferf "can" yn Saesneg.

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo nawr a deall y pwnc yn well gydag enghreifftiau.

Fel y gwyddoch, moddverbler yn Almaeneg:
KÖNNEN, WOLLEN, MÖCHTEN, DÜRFEN, SOLLEN, MÖGEN.
TARDD: ystyr gallu.
Ond nid yw hyn yn gallu bwriadol i wneud caniatâd, ond gallu, gallu.
Er enghraifft, gallaf yrru (sy'n golygu bod gen i sgiliau)
Rwy'n credu y gallaf yrru car fy nhad (sy'n golygu fy mod wedi cael caniatâd gan fy nhad).
Mae Können yn foddol a ddefnyddir o ran sgiliau a gallu.

Er enghraifft:
ich kann schwimmen (ih kan svimen) Gallaf nofio.
kannst du schwimmen (kanst du svimen?) allwch chi nofio?
(wia könen mahen) y gallwn ei wneud.

Felly mae'n fater o dalent.
Am wybodaeth bellach, rydym yn argymell eich bod yn gwylio ein fideo Almaeneg uchod ar y berf Almaeneg a'i ddefnydd Modalverben.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.