Können Almaeneg Cwrs Paratoi Arholiad A1 Gwir

1

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio pwnc Almaeneg können Verb, sy'n bwysig iawn ar gyfer arholiad A1 yr Almaen. Mae'r rhai sy'n paratoi ar gyfer arholiad A1 yr Almaen yn sicr yn gwybod pa mor bwysig yw'r ferf können (i wybod, i wybod a). Mae cyfuniad y ferf hon a'i defnydd mewn brawddegau yn bwysig iawn.

Nawr, gadewch i ni ddysgu mwy am y ferf können a sut i'w defnyddio yn ein dedfryd trwy wylio ein gwers fideo Almaeneg isod.
Gwyliwch ein fideo Almaeneg yn ofalus.

Cydgyfeiriad berf können yr Almaen:
können

Präsens Imperfekt Perfekt
kann konnte habe gekonnt
kannst konntest hast gekonnt
kann konnte hat gekonnt
können konnten haben gekonnt
könnt konntet habt gekonnt
können konnten haben gekonnt

KÖNNEN: Gallu

ich kann schwimmen (ih kan svimen): Rwy'n wyneb.
kannst du schwimmen? (kanst du svimen?): allwch chi nofio?
wir können machen. (gallwn wneud.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. zeynep yn dweud

    diolch yn fawr fe ges i o o'r diwedd

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.