Gwahaniaeth Almaeneg Konjunktiv 1 a Konjuktiv 2

0

Lluniwyd ein pwnc, Gwahaniaethau rhwng Almaeneg Konjunktiv 1 a Konjuktiv 2, o'r fforymau almancax ar gyfer y rhai sy'n siarad Almaeneg ychydig yn fwy datblygedig. Paratowyd y pwnc hwn gan aelodau almancax. Rydyn ni'n ei gyflwyno er eich budd chi.

GERMAN KONJUKTİV I a KONJUKTİV II….

KONJUKTIV I.: trosglwyddir gair un i un arall (araith anuniongyrchol) Defnyddir conjunct I wrth drosglwyddo araith person. hynny yw, mae'n penderfynu bod y gair yn perthyn nid iddo ef, ond i rywun arall a'i fod yn asiant. Gyda Konjuktiv I, hefyd DESIRE, WISH, CAIS, GWEDDI…. mynegir ac ati. (ANGEN RHEOLI CAMAU GWEITHREDU RHEOLAIDD AC IRREGULAR).

CONJUKTIV IRREGULAR RHEOLAIDD I (PLATIAU RHEOLAIDD-IRREGULAR

ich frag-e ich nehme-e -e

du frag-est du nehm-est -est

er, sie, eis frag-e er, sie, es nehm-e -e

gwifren frag-en wir nehm-en -en

ihr frag-et ihr nehm-et -et

sie / Sie frag-en sie / Sie nehm-en -en yn prynu gemwaith

TRAWSNEWID KONJUKTIV Rwy'n CYFLAWNI AMSERAU FEL YW…

DANGOSYDDOL (DIGWYDDIAD NORMAL) KONJUKTIV I.

präsens: ich lade dich zur party ein * er lade mich zur Party ein
(Rwy'n eich gwahodd i'r parti) (mae'n fy ngwahodd i'r parti)

präteritum: ich lud dich zur Party ein * er habe mich zur Rhan eingeladen
(Fe'ch gwahoddais i'r parti) (fe wnaeth fy ngwahodd i'r parti)

perfekt: ich habe dich zur Parti eingeladen * er habe mich zur parti eingeladen
(Fe'ch gwahoddais i'r parti) (fe wnaeth fy ngwahodd i'r parti)

dyfodol: ich werde dich zur Party einladen * er werde mich zur Party einladen
(Fe'ch gwahoddaf i'r parti) (bydd yn fy ngwahodd i'r parti)

Gadewch imi egluro eto gyda brawddeg enghreifftiol. gadewch imi wneud brawddeg arferol
ALI: ICH GEHE HİER MİT MEİNEM SOHN ZUR ARBEİT (Ali: Rydw i'n mynd i weithio yma gyda fy mab)

Gadewch i ni ei wneud gyda KONJUKTİV rydw i nawr
ER GEHE DORT MİT SEİNEM SOHN ZUR ARBEİT (Aeth i weithio gyda'i fab yno)
dywedir wrtho yn anuniongyrchol bod Ali yn mynd i weithio gyda'i fab.

KONJUKTİV II: adroddir am ddigwyddiadau afreal ac amhosibl. Mewn geiriau eraill, DYMUNO, CAIS, GOFYN, GORCHYMYN, RHAGOLYGON, ac ati.

Conjunctive II * Mae WÜRDEN + MASTAR YAPI yn cael ei greu yn y dalaith. Y ffurf conjunctiv II o WERDEN yw WÜRDEN. Gadewch imi egluro hyn eto mewn brawddegau.

brawddeg arferol (arwydd) KONJUKTİV II

Präsens: ich komme ich käme / ich würde kommen

dyfodol: ich werde kommen ich käme / ich würde kommen

präteritum: er gab er hätte gegeben

perfekt: er hat gegeben er hatte gegeben

GYDA'R AMSER NAWR

İCH KÄME NİCHT ZU SPÄT (ni fyddwn yn dod yn hwyr pe bawn i)

İCH WÜRDE NİCHT ZU SPÄT KOMMEN (Fyddwn i ddim yn dod yn hwyr pe bawn i .. Y RHAI SY'N EI ENNILL YN YR UN YN Y DAU DDIGWYDD HON. Un wedi'i wneud â würden.

Gydag AMSER GORFFENNOL

İCH WÄRE NİCHT ZU SPAT GEKOMMEN (ni fyddwn yn hwyr pe bawn i)

conjunctiv

HABEN SEIN WERDEN
HÄTTEN WÄREN yw WÜRDEN.

Annwyl ffrindiau, yn ein gwersi blaenorol, gwnaethom egluro pwnc conjunctiv 2 yr Almaen yn fanwl, os dymunwch, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth: Almaeneg Konjunktiv 2

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.