kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Cyfandiroedd yr Almaen, Enwau Cyfandiroedd yr Almaen

Annwyl ffrindiau, dyma'r pwnc y byddwn ni'n ei ddysgu. Cyfandiroedd yr Almaen bydd. Gyda'r cwrs hwn, sydd ymhlith y pynciau cyntaf i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg, byddwch chi'n dysgu'r hyn sy'n cyfateb i'r Almaen y mae'n rhaid i chi ei wybod pan fyddwch chi'n ymweld â gwahanol wledydd neu'n sgwrsio â phobl dramor rydych chi'n cwrdd â nhw mewn amgylchedd am eu gwlad a'r ieithoedd a siaredir. ganddynt.

Gwledydd ac Ieithoedd yr Almaen Byddwn yn dysgu'r gwersi y byddwn yn eu dysgu o dan y teitl cyrsiau ar wahân yn ôl cyfandiroedd y gwledydd. Rydym am atgyfnerthu'r cwrs hwn trwy ddangos y cwestiynau y gellir eu gofyn am y pwnc hwn cyn rhoi'r rhestr o enwau gwledydd, cenedligrwydd ac ieithoedd.

Ble rydych chi'n byw?  / Wo wohnst du?

dwi'n byw yn / Ich wohne yn…

O ble wyt ti'n dod? / Woher kommst?

Rwy'n dod o /  Ich komme aus ...

Byddwn yn rhestru'r geiriau pwysig y mae'n rhaid eu gwybod am y pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef yn y wers hon a'u hystyron isod. Er hwylustod i chi, rydyn ni'n rhoi brawddegau enghreifftiol i chi am eiriau newydd eu dysgu y byddwch chi'n eu cofio. Gallwch chi atgynhyrchu'r enghreifftiau eich hun.

Geirfa Almaeneg   Cymedr yn Nhwrceg
marw Welt byd
der Cyfandir Cyfandir
das tir gwlad
chwistrell chwistrell iaith
marw Nationalität Milliyet

 

Dedfrydau Sampl

Der Enw unseres Planeten ist Byd. / Gelwir ein planed yn ddaear.

Es gibt 7 Cyfandir auf der Welt. / Mae 7 cyfandir yn y byd.

Länder sprechen verschiedene sprachen. / Mae gwledydd yn siarad gwahanol ieithoedd.

Jedes Land het seine eigene Cenedligrwydd. / Mae gan bob gwlad ei chenedligrwydd ei hun.

Gwledydd ac Ieithoedd yr Almaen Isod gallwch ddod o hyd i enwau'r cyfandiroedd a'u cyfwerth Almaeneg-Twrceg, y byddwn yn eu rhestru ar wahân yn ein cyrsiau parhaus.

Cyfandiroedd yr Almaen
Almaeneg Türkçe
das asien Asia
das africa Affrica
das Nordamerika Gogledd America
das Sudamerica De America
das Antarctica Antarctica
das europa Ewrop
das Awstralia Awstralia

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i bwnc gwledydd ac ieithoedd yr Almaen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Peidiwch ag anghofio edrych ar ein gwersi eraill.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig