Gêm Ysgrifennu Geirfa Almaeneg

0

Gêm ysgrifennu a dysgu geiriau Almaeneg. Mae'n gêm dyfalu ac ysgrifennu geiriau Almaeneg sy'n rhedeg ar blatfform Java, yr ydym wedi'i wneud er mwyn dysgu geiriau Almaeneg ac i wybod sillafiad y geiriau.

Yn y gêm hon byddwch yn cael y geiriau Almaeneg gyda'r geiriau Almaeneg wedi'u haddasu a byddwch yn ceisio dyfalu beth yw'r geiriau hyn.

Er enghraifft, rhoddir y gair german ar ffurf y cae, rhoddir y gair Morgen ar ffurf negrom, rhoddir gair ’fel gweinyddwr a gofynnir i chi ddyfalu beth yw'r geiriau hyn.

Gyda'r gêm ragfynegi geiriau (sgramblo) hon, disgwylir i chi gynyddu eich gallu i ddysgu geiriau Almaeneg a geirfa newydd, tra'n lleihau gwallau wrth ysgrifennu geiriau.

Dysgwch Almaeneg drwy grafu geiriau i'ch meddwl. Datryswch y pos ac ehangu eich geirfa. Gyda'r gêm hon byddwch yn lleihau eich camgymeriadau sillafu mewn Almaeneg. Nodwch y gwahaniaeth rhwng y geiriau Almaeneg.

Gobeithiwn y bydd y gêm hon, sydd wedi'i chynllunio i chi gael hwyl a dysgu fel tîm Almaenig, yn ddefnyddiol.

Mae'r gêm hon wedi'i pharatoi ar gyfer ffonau symudol Mae fersiwn java ar gael ar ein gwefan.Gall gemau a chymwysiadau Almaeneg i gyrraedd ein gemau symudol bori ein categori.

Mae gennym hefyd gymwysiadau Android ar gyfer ffonau clyfar yn ein gwefan, a gallwch hefyd ddod o hyd i'n rhaglenni a cheisiadau Almaeneg yn ein categori.


cychwyn gêm ysgrifennu geiriau Almaeneg Almaeneg

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.