Geirfa Almaeneg, Saesneg a Thwrceg

0

Roedd y fideo o'r enw German Word Readings, Saesneg a Thwrceg yn waith braf iawn. Mae bron pob un ohonom yn siarad ychydig bach o Saesneg, felly mae'n amlwg y cawn lawer o'r fideo hwn. Hefyd yn braf i'r rhai sydd am gymharu Almaeneg a Saesneg.

Fe sylwch fod llawer o eiriau yn Almaeneg a Saesneg yn debyg, dim ond un neu ddwy lythyren sy'n wahanol, ac mae hyd yn oed llawer o eiriau sydd yr un peth rhwng y ddwy iaith.

Er nad oes tebygrwydd penodol rhwng gramadeg Almaeneg a Thwrcaidd, mae llawer o debygrwydd rhwng gramadeg Saesneg ac Almaeneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Mae llawer o debygrwydd rhwng Almaeneg a Saesneg, er nad oes tebygrwydd rhwng Almaeneg a Thyrceg o ran strwythur brawddegau yn enwedig mewn pynciau amser.

Nid ydym byth eisiau eich cynhyrfu, ond mae Almaeneg yn fwy anodd ac yn fwy cymhleth na Saesneg.
Felly, ni ellir cyffredinoli’r iaith Almaeneg cymaint â’r Saesneg.
Yn yr iaith Almaeneg mae yna lawer o reolau, ond mae eithriadau i bob rheol.
Yn sicr mae angen cof.
Dymunaf fod y fideo hwn, a baratowyd mewn ffordd syml iawn ac yn ddefnyddiol, yn ddefnyddiol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.