Ffyrdd Almaenaidd o Gofnodi a Ffyrdd Cryfhau Cof 3

1

Technegau cofio geiriau Almaeneg a dulliau o gryfhau cof a dysgu ar gof. Mae'n bwysig bod â chof cryf nid yn unig am Almaeneg ond am bob iaith dramor.

Cofio geiriau, dysgu strwythurau brawddegol, deall yn haws, cofio berfau, cofio cydweddiadau berfau, cofio cofroddion Rhaid i chi gael cof pwerus a hawdd ei gofio ar gyfer gweithgareddau tebyg.

Er mwyn cryfhau eich cof a chynyddu eich pŵer i gofio, rhaid i chi roi'r gorau i ddiogi a symud eich ymennydd.
Yma gallwch gael eich camddeall trwy ddefnyddio'r cof, efallai eich bod yn defnyddio'ch cof yn ddigon da, ond rydym yn sôn am gynyddu gallu'r cof yn fwy dwys.

Rhowch sylw i'ch cwsg i gryfhau eich cof.
Mae oriau 5-6 o deledu yn cysgu oriau 8 9 o gwsg yn y rhaglenni teledu, fel bod pobl sy'n cysgu dim ond degbel, yn lleihau a bleindiau.
Mae oriau 8 dyddiol 9 o gwsg yn ormod.
Gall fod wedi blino'n lân, gall fod yn rhy flinedig, mewn achosion o'r fath gellir ei fodloni fel arfer, ond yn yr amser arferol, ni ddylai cwsg fod yn fwy na 5-6.

Eithr, ni ddylai fwyta gormod o fwyd ac ni ddylai stwffio'r stumog.
Mae gorlenwi'r stumog yn achos pwysig o anghofio.

Mae'r fideo yma yn dweud wrthych sut i gofio geiriau'n haws, hyd yn oed os nad yw'ch cof yn bwerus iawn.
Rydym yn eich gadael gyda'n fideo fel bod dysgwyr Almaeneg ac ieithoedd tramor eraill yn gallu helpu.

Yn y cyfamser, mae cof cnau Ffrengig yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad cof a chof, anghofrwydd, rydym yn argymell bod y rhai sy'n defnyddio llawer o gwynion.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. HIR DRUMUT yn dweud

    celwydd dwi'n meddwl

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.