Technegau Cofio Geiriau Almaeneg, Cof Ôl-ffitio Cof 2

1

Technegau cofio geiriau Almaeneg. Technegau gwella cof a thechnegau cofio aml-air mewn amser byr. Mae'n bwysig bod â chof cryf nid yn unig am Almaeneg ond am bob iaith dramor. Felly, os ydych chi'n cael trafferth gwneud cofio geiriau, cryfhewch eich cof.

 

Cofio geiriau, dysgu strwythurau brawddegol, deall yn haws, cofio berfau, cofio cydweddiadau berfau, cofio cofroddion Rhaid i chi gael cof pwerus a hawdd ei gofio ar gyfer gweithgareddau tebyg.

Mae gennym rai awgrymiadau i gryfhau eich cof:
Datryswch lawer o bosau. Mae datrys posau yn gwella'r cof ac yn eich helpu i gofio yn hawdd.
Ceisiwch gofio enwau'r bobl rydych chi newydd eu cyfarfod. Yn y modd hwn, byddwch chi'n dysgu sut i beidio ag anghofio.
Pan fydd swydd yn anodd, peidiwch â rhoi'r gorau iddi ar unwaith, gwthiwch y terfynau i'r diwedd.
Cymerwch eich bywyd bob dydd o'ch bywyd undonog a gwnewch rywbeth gwahanol o bryd i'w gilydd, ewch allan o'ch arferion.


Un o'r ffyrdd effeithiol o gryfhau'r cof yw newid arferion, felly ceisiwch bob amser wneud y pethau syml yr ydych yn eu gwneud gyda'ch llaw dde un diwrnod gyda'r llaw chwith.

Os ydych chi'n mynd i'r farchnad i siopa, peidiwch â pharatoi rhestr o'ch symiau derbyniadwy ymlaen llaw. Ceisiwch eu cofio i gyd yn y farchnad.
Mae dysgu ieithoedd tramor hefyd yn ffordd effeithiol iawn o gryfhau eich cof.
Byddwch chi'n hyfforddi'ch cof yn gyson trwy ddysgu geiriau newydd a gwybodaeth newydd bob dydd. Po anoddaf y bydd eich cof yn gweithio, y cryfaf fydd hi.

Mae'r fideo yma yn dweud wrthych sut i gofio geiriau'n haws, hyd yn oed os nad yw'ch cof yn bwerus iawn.
Gobeithiwn y bydd ein fideo yn ddefnyddiol i ddysgwyr Almaeneg a dysgwyr ieithoedd tramor eraill.

Dymunwn lwyddiant i chi fel tîm www.almancax.com.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Selahattin DURMAZ yn dweud

    Mae gennych chi wir system addysgu dda ac astudiaeth dda, diolch i'r rhai a gyfrannodd.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.