kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Nos da yn yr Almaen

Beth mae noson dda yn ei olygu yn Almaeneg? Sut ydych chi'n dweud nos da yn Almaeneg? Annwyl ffrindiau, nawr byddwn yn dysgu sut i ddweud noson dda wrth rywun yn Almaeneg.

Almaeneg nos da "Noson ddaWedi'i fynegi fel ”. Noson dda datganiad “Guuti NahtMae'n cael ei ynganu fel ”.

GUTE NACHT

NOS DA

Os dymunwch, nid yw'r wers hon wedi'i chyfyngu i'r mynegiant Gute Nacht yn unig, ond gadewch i ni edrych ar rai cyfarchion a ffarwelion Almaeneg. Yn y modd hwn, gadewch i ni ddysgu geiriau Almaeneg newydd.

Bore Da: Guten Morgen (gu: tın morgin)
Prynhawn da (prynhawn): Tag Guten (gu: tın ta: g)
Noson: Guten Abend (gu: tın abınt)
Noson dda: Gute Nacht (gu: t naht)
Gweld chi: Bis bald (bis balt)
Hwyl fawr: Auf Wiedersehen (auf vi: dırze: ın)
Hwyl fawr: Auf Wiederhören (auf vi: dırhö: rın)
Hwyl fawr: Mach's Gut (cnwd gu: t)

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig