Ymarferion o'r enw Almaeneg i Akkusativ

0

Testun i-name y mynegiant pwnc Almaeneg ac ymarferion am gyflwr-i-yr enw (Akkusativ)

Annwyl gyfeillion, Mae'r enw Almaeneg-Akkusativ yn fater pwysig iawn, mewn enwau dedfryd fel arfer defnyddir enwau yn yr enw-i Akkusativ.

Yn ogystal, defnyddir llawer o ferfau mewn Almaeneg ar y cyd â gwrthrychau a ddefnyddir yn Akkusativ.

Yn Almaeneg, mae Akkusativ, fel y gwyddoch, yn cynnwys dim ond newid rhydweli ffau a elwir yn artikel.
Nid oes unrhyw newidiadau yn enwau das a marw.

Nawr gadewch i ni roi ychydig o enghreifftiau i chi:

der Tisch: Tabl
den Tisch: y tabl

der Mann: Adam
gan Mann: The Man

der Radiergummi: Rhwbiwr
o Radiergummi: Rhwbiwr

Gellir rhoi enghreifftiau.

Artikeli das neu enwau marw i roi enghraifft;

das Buch: The Book
das Buch: The Book

die Blume: Flower
marw Blume: Blossom

Mae'n bosibl rhoi enghreifftiau yn y ffurflen.

Nawr mae'n rhaid i chi lunio'r geiriau canlynol yn ôl yr enw -i.

das Radio

das Kind

das Fahrrad

der Motor

marw Margerite

marw Beere

der Freitag

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.