Diodydd Almaeneg

0

Yn ein gwers diodydd Almaeneg, byddwn yn cynnwys enwau diodydd Almaeneg a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol. Wrth gwrs, nid ydym yn cynnwys diodydd niweidiol yma, ond Almaeneg y diodydd a ddefnyddir amlaf.

Mewn gwers flaenorol, buom yn siarad am fwyd Almaeneg a diodydd Almaeneg. Os dymunwch, gallwch ddysgu enwau bwyd a diodydd yn Almaeneg trwy edrych ar y pwnc hwnnw. Cliciwch am ragor o wybodaeth: Bwyd Almaeneg a diodydd Almaeneg

Nawr gallwch weld ein delweddau am y diodydd Almaeneg a baratowyd gennym ar eich cyfer.

Enwau Diod yn Almaeneg

Almanca içecekler - das Wasser - Su
Diodydd Almaeneg - das Wasser - Dŵr

 

Almanca içecekler - die Milch - Süt
Diodydd Almaeneg - Milch marw - Llaeth

 

Almanca içecekler - die Buttermilch - Ayran
Diodydd Almaeneg - marw Buttermilch - Ayran

 

Almanca içecekler - der Tee - Çay
Diodydd Almaeneg - der Tee - Te

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Almanca içecekler - der Kaffee - Kahve
Diodydd Almaeneg - der Kaffee - Coffi

 

Almanca içecekler - der Orangensaft - Portakal suyu
Diodydd Almaeneg - der Orangensaft - Sudd oren

 

Almanca içecekler - die Limonade - Limonata
Diodydd Almaeneg - marw Limonade - Lemonade

Annwyl ffrindiau, gwelsom enwau diodydd yn Almaeneg uchod. Mae'n ddigon dysgu cymaint o enwau diod Almaeneg yn y lle cyntaf. Yna gallwch chi dreulio amser yn dysgu geiriau newydd wrth i chi ddod o hyd i amser.

Nawr, gadewch i ni ddefnyddio'r diodydd Almaeneg hyn a ddysgon ni mewn brawddegau. Gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am ddiodydd yn Almaeneg.

Er enghraifft, beth allwn ni ei ddweud? Gadewch i ni ddechrau gyda brawddegau fel rydw i'n hoffi llaeth, dwi ddim yn hoffi te, dwi'n hoffi lemonêd, rydw i eisiau yfed te.

Byddwn hefyd yn cyflwyno brawddegau enghreifftiol am ddiodydd yn Almaeneg gyda chefnogaeth weledol.

DEDWYDDAU SAMPL AM BEVERAGES ALMAEN

ich mag Limonade : Rwy'n hoffi lemonêd

Ich mag Milch nicht : Dwi ddim yn hoffi llaeth

caffi mag : Rwy'n hoffi coffi

ich mag Tee nicht : Dwi ddim yn hoffi te

Tee preifat : Mae hi'n caru te

Preifat mag Tee nicht : Nid yw'n hoffi te

Limonade Omer mag : Mae Omer wrth ei fodd â lemonêd

Melis mag Limonade nicht : Nid yw Omer yn hoffi lemonêd

Wirmögen Orangensaft: Rydyn ni'n caru sudd oren

Wir mögen Orangensaft nicht : Nid ydym yn hoffi sudd oren


Nawr, gadewch i ni ddysgu gwneud brawddegau hirach fel "Rwy'n hoffi lemonêd ond nid llaeth". Nawr archwiliwch y frawddeg y byddwn ni'n ei hysgrifennu isod, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n deall strwythur y frawddeg yn well gyda'r dull lliwio.

Ömer mag Tee, aber er mag Coffi Nid yw

Ömer te difrifol, ond o coffi ddim yn hoffi

Os ydym yn dadansoddi'r frawddeg uchod; Ömer yw testun y frawddeg, ac mae mag verb yn cyfeirio at gyfathiad y ferf mögen yn ôl pwnc y frawddeg, hynny yw, y trydydd person yn unigol. Ystyr y gair ti yw te, mae'r gair aber yn golygu ond yn unig, er yn golygu'r trydydd person yn unigol o, mae'r gair kaffee yn golygu coffi fel y gwyddoch eisoes, a defnyddir y gair nicht ar ddiwedd y frawddeg i wneud y frawddeg yn negyddol.

Serra mag lemonêd, aber maent yn mag Tee Nid yw

Serra lemonêd difrifol ond o te ddim yn hoffi

Gallwn roi'r brawddegau uchod fel enghraifft i'r brawddegau fel "Rwy'n hoffi cawl ond nid wyf yn hoffi pasta" ynglŷn â bwyd a diodydd Almaeneg. Nawr, gadewch i ni edrych ar fath arall o frawddeg y gallwn ei rhoi enghraifft am fwyd a diodydd yn Almaeneg:

Ymadroddion Ohne a myth

Fel enghraifft o frawddegau Almaeneg a wnaed gan ddefnyddio Ohne a conjunctions myth “Rwy'n yfed te heb siwgr","Rwy'n yfed y coffi heb laeth","Rwy'n yfed coffi gyda llaethGallwn roi brawddegau fel ”fel enghraifft.

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau am fwyd a diodydd yn Almaeneg gan ddefnyddio'r cysyllteiriau "ohne" a "myth".

DIALOGUAU TRAETHAWD GERMAN

Gadewch inni nawr ganolbwyntio ar ddeialogau amrywiol gan ddefnyddio cysyllteiriau ohne a myth. Bydd ein deialogau yn cynnwys cwestiwn ac ateb. Yn Almaeneg, mae'r cysylltiad ohne yn golygu -li, ac mae'r cysylltiad â myth yn golygu -li-gyda. Er enghraifft, wrth ddweud fy mod yn yfed te heb siwgr, defnyddir y cysylltiad ohne, a phan ddywedaf de â siwgr, defnyddir y myth. Mae hyn yn cael ei ddeall yn well yn yr enghreifftiau isod. Archwiliwch y brawddegau a wnaed gydag ohne a myth Almaeneg.

ohne - mit cümleleri
ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie trinkst du deinen Tee? : Sut ydych chi'n yfed eich te?

Ystyr geiriau: Ich trinke Tee ohne Zucker. : Rwy'n yfed te heb siwgr.

Gadewch i ni roi brawddegau gwahanol:

Ystyr geiriau: Ich trinke Tee mit Zucker. : Rwy'n yfed te gyda siwgr.

Ich trinke Kaffee ohne Zucker. : Rwy'n yfed coffi heb siwgr.

Ich trinke Kaffee mit Zucker. : Rwy'n yfed coffi gyda siwgr.

Ich trinke Kaffee mit Milch. : Rwy'n yfed coffi gyda llaeth.

Annwyl ffrindiau, credwn fod ein gwers wedi'i deall. Yn y wers hon, gwelsom frawddegau enghreifftiol y gallwn eu gwneud am ddiodydd Almaeneg a diodydd Almaeneg.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.