Diodydd Almaeneg, enwau diodydd Almaeneg

4

Diodydd Almaeneg, diodydd Almaeneg, enwau diod Almaeneg, Almaeneg diodydd, bwyd a diodydd Almaeneg. Yn y wers hon, byddwn yn dysgu rhai geiriau am ddiodydd mewn Almaeneg, myfyrwyr Almaeneg annwyl.

Isod mae enwau Almaeneg yr enwau diod a ddefnyddir fwyaf. Yn gyntaf oll, dysgwch yr enwau diod Almaeneg a ddefnyddir amlaf a'u defnyddio mewn brawddegau Almaeneg trwy ddefnyddio ein gwersi gwneud brawddegau.

Gallwch ddod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych am Almaeneg yn y fforymau almanx.

Os ydych chi eisiau dysgu bwyd a diodydd Almaeneg gyda darlith ddarluniadol, i ddysgu brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg, i weld deialogau bwyd a diod Almaeneg, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth: Bwyd Almaeneg Diodydd Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

das Wasser: dŵr
das Mineralwasser: dŵr mwynol
marw Milch: llaeth
cola
marw Limonade: lemonêd
ti: te
der Kaffee: coffi
der Coco: coco
der Fruchtsaft: sudd ffrwythau
der Apfelsaft: sudd afal
der Orangensaft: sudd oren
der Champagner: siampên
der Schnaps: diod galed
der Kognak: cognac
Gwirod: Gwirod
das Bier: cwrw

Dymunwn lwyddiant i chi wrth astudio Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
4 Sylw
 1. lutfiyeee yn dweud

  Fe wnaethoch chi helpu Sogol, ond mae angen ichi roi mwy na diodydd

 2. dienw yn dweud

  bwyd Almaenwr diodydd Almaen yn wych wir wow mae'n safle gwych germanx

 3. Frrrrtcdrctdtrdc yn dweud

  enwau bwyd a diod Almaeneg da

 4. aleyna yn dweud

  diodydd bwyd Almaeneg dosbarthiadau 9 gradd yn iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.