Dedfrydau a Ddefnyddir mewn Ysbyty Almaeneg

1

Deialogau ysbyty Almaeneg, brawddegau Almaeneg a ddefnyddir mewn ysbytai, dedfrydau ysbyty Almaeneg, patrymau lleferydd ysbytai Almaeneg, ymadroddion Almaeneg, datganiadau salwch Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Arzt Besuch
Ich fühle mich gar nicht wohl: (Dydw i ddim yn teimlo'n dda o gwbl)
(A fyddech chi'n argymell imi fod yn feddyg da?)
Wann hat er Sprechstunde? (Pryd mae'r oriau arolygu?)
Gardd Es ist mir heute gut?
Lôn werdd Werde ich yn crwydro (A fydda i'n aros llawer?)
Sold viele leute da?
So lange kann ich nicht warten (Alla i ddim aros cymaint â hynny)
Seit einigen Tagen fühle ich mich nicht wohl
Ich habe mich erkältet (Üsüttüm)
Der hals tut mir weh (Bogazim agriyor)
Ich habe hier Schmerzen (Suramda yn agri var)
Mae Neulich yn deor ich Shcmerzen in der rethten Seite
Ich habe mir o Magen verdorben (Mae fy stumog wedi torri)
ICh habe Rückenschmerzen (Sirtim agriyor)
Ich leide an Schlaflosigkeit (dwi'n cwyno am anhunedd)
Ich habe Verdauungbeschwerden (Mae'n llanast)
Fuss verstaucht o Ich habe mir. (Ayagim sprained)
Ich fürchte, es ist ein Bruch
Ich leide a Schwindelanfällen.
(Sawl gwaith y dydd ydw i'n ei gymryd o'r cyffur hwn)


(Ble mae fferyllfa yn ddiweddar?)
Ich möchte ein Hustenmittel (rydw i eisiau peswch)
Allwch chi roi rhywbeth i mi yn erbyn yr alergedd / bwyta / poen oer?
Welche Apotheke he heute nachtdienst?

Kann ich diese Arznei ohne Rezept bekommen? (Alla i gael y feddyginiaeth hon heb bresgripsiwn?)

deliciousdiggfacebook
y linkedinmyspacetechnorat
Trydar

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. rhinwedd yn dweud

    Ymadroddion Almaeneg a ddefnyddir yn yr ysbyty
    Hefyd, roedd angen y brawddegau Almaeneg a ddefnyddiwyd yn y meddyg, fe weithiodd yn dda iawn, diolch yn fawr iawn.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.