Dyddiau Almaeneg, Misoedd Almaeneg a Thymhorau Almaeneg (Gwers Fideo)

5

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â phynciau Dyddiau Almaeneg, Misoedd yr Almaen a Thymhorau'r Almaen. Mae ein pwnc yn sylfaenol iawn ac nid oes angen unrhyw wybodaeth ramadegol arno. Fodd bynnag, mae angen cael eich cofio a'ch dysgu'n dda ar unwaith. Mae'n un o'r pynciau a fydd yn cael ei ddefnyddio'n aml ym mywyd beunyddiol.

Dyddiau Almaeneg

Dydd Llun: Montag (mo: nta: g)
Dydd Mawrth: Dienstag (di: nsta: g)
Dydd Mercher: Mittwoch (mitvoh)
Dydd Iau: Donnerstag (wedi'i rewi: g)
Dydd Gwener: Freitag (frayta: g)
Sadwrn: Samstag (samsta: g)
Marchnad: Sonntag (zonta: g)

Misoedd yr Almaen

Ionawr: Januar (yaruar)
Chwefror: Februar (februar)
Mawrth: März (meðts)
Ebrill: Ebrill (Ebrill)
Mai: Mai (efallai)
Mehefin: Juni (yuni)
Gorffennaf: Juli (yuli)
Awst: Awst (Awst)
Medi: Medi (zeptemba :)
Hydref: Oktober (okto: ba :)
Tachwedd: Tachwedd (novemba :)
Rhagfyr: Dezember (detsemba :)

Tymhorau Almaeneg

Gwanwyn: Frühling (frü: ling)
Haf: Sommer (zo: mır)
Hydref: Herbst (herpst)
Gaeaf: Gaeaf

Gwyliwch ein fideo gwers Almaeneg ar ddyddiau Almaeneg, misoedd yr Almaen a thymhorau Almaenig.
Dymunwn lwyddiant i chi.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
5 Sylw
 1. dienw yn dweud

  neis ond dim geiriau

  1. dienw yn dweud

   dyddiau Almaenig
   misoedd yr Almaen
   tymhorau Almaenig

 2. gobeithio yn dweud

  hardd iawn

 3. Khalil yn dweud

  Oooo mae'r wefan hon yn dda iawn hefyd

 4. Moemocan65 yn dweud

  gwelodd fy enw

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.