kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Cydweddiad Berf yr Almaen

Y pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef yn y wers hon: Cydweddiad Berf yr Almaen Annwyl ffrindiau, yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ferfau Almaeneg, gwraidd y ferf, ôl-ddodiad berfenw a chyfuniad o ferfau Almaeneg.

Tan y wers hon, rydym wedi gweld pynciau syml ar gyfer dechreuwyr fel dyddiau Almaeneg, misoedd Almaeneg, rhifau Almaeneg, tymhorau Almaeneg ac ansoddeiriau Almaeneg. Yn ogystal â'r rhain, rydym wedi gweld llawer o wersi Almaeneg fel geiriau Almaeneg y gallwn eu defnyddio ym mywyd beunyddiol ac sy'n ddefnyddiol iawn. Yn y wers hon, Cyfuniadau berfau Almaeneg Byddwn yn cyffwrdd ar y pwnc. Ar ôl darllen ein gwers, rydym yn argymell yn gryf i chi wylio'r naratif fideo ar waelod y dudalen.

Mae pwnc cyfathiad berf Almaeneg yn bwnc y mae angen canolbwyntio arno, a rhaid ei ddysgu a'i gofio yn dda. Nid yw'n bosibl inni ffurfio brawddegau yn gywir heb ddysgu cyfathiad y ferf Almaeneg. Rydyn ni nawr yn gyntaf oll beth yw berf, beth yw gwraidd y ferf, beth yw'r ferf berfenw, Beth yw atodiadau personol, Sut i gyfuno berfau yn Almaeneg Byddwn yn canolbwyntio ar faterion sylfaenol o'r fath. Yn hytrach na rhoi cyfamod berf yr Almaen yn barod, Berfau Almaeneg Byddwn yn dysgu rhesymeg y gwaith i chi fel y gallwch saethu.

Berfau berfenw Almaeneg

Fel y gwyddoch, gelwir cyflwr berfenwol berfau yn berfenw. Mewn geiriau eraill, gelwir ffurf amrwd berfau, a ysgrifennir mewn geiriaduron yn ffurf berfenwol y ferf. Ôl-ddodiad anfeidrol yn Nhwrceg -Mak a -hangout atodiadau. Er enghraifft; dod, mynd, gwneud, gwneud, darllen, gweld Berfau yw berfau fel berfenwau. I gyfuno berf yn Nhwrceg, hepgorir yr ôl-ddodiad berfenw ac ychwanegir yr ôl-ddodiad amser a pherson priodol at wraidd y ferf.

Er enghraifft; berfenw okuMak berf -Mak pan fyddwn yn taflu'r ôl-ddodiad berfenw "okuErys y ferf ”. Darllenwch gwirioneddol, okuMak yw gwraidd y ferf. Dewch â ni â'r ôl-ddodiad amser a pherson priodol i'r gair a ddarllenir:
Darllenwch -poop-um, yma "oku"Gwreiddyn y ferf,"poop"Amser presennol,"um"Ydy'r person (fi) gemwaith. Rydych chi'n darllen neu rydyn ni'n darllen neu'n darllen Mae berfau fel berfau wedi'u cyfuno yn yr amser presennol ond yn gyfun ar gyfer personau ar wahân. Rydych chi'n darllen (chi), rydyn ni'n darllen (ni), maen nhw'n darllen (nhw).

Rydyn ni'n meddwl Ffurfiau anfeidrol o ferfau yn Almaeneg Rydym wedi rhoi digon o wybodaeth ynglŷn â.

Fel y gallwch weld, pan rydyn ni am gyfuno berf yn ôl personau yn Nhwrceg, rydyn ni'n ychwanegu ychwanegiadau ar wahân at wraidd y ferf ar gyfer pob person. Mae hyn hefyd yn wir yn Almaeneg. Yn Nhwrceg -Mak a -hangout ôl-ddodiadau berfenw yn Almaeneg -en a -n atodiadau. Fel arfer yr ôl-ddodiad -en yw'r ôl-ddodiad, mae'r ôl-ddodiad -n yn brin. Berf berfenw yn Almaeneg -en neu -n yn gorffen gyda'r atodiad. Berf berfenw yn Almaeneg -en neu -n Pan fyddwn yn tynnu'r atodiad, rydyn ni'n dod o hyd i wraidd y ferf honno. Mewn geiriaduron neu restrau berfau, mae ffurf berfenwol y ferf bob amser yn cael ei hysgrifennu. Er enghraifft, mae cyfwerth Almaeneg y ferf i'w chwarae yn spielen.

Yn berfenw spielen o'r ferf -en pan fyddwn yn tynnu'r ôl-ddodiad gêm erys gair, gêm gair spielen yw gwraidd y ferf. Ychwanegir ôl-ddodiadau amser a pherson at wraidd y ferf. gêm yn cael ei ychwanegu at y gair. Enghraifft arall dysgu Gadewch i ni roi'r ferf, dysgu Cyfwerth Almaeneg o'r ferf dysgu yw'r ferf. dysgu Yr ôl-ddodiad berfenwol o'r ferf h.y. -en pan fyddwch chi'n tynnu'ch cnwd lerne erys y gwreiddyn. Wrth gyfuno berfau Almaeneg, ychwanegir yr ôl-ddodiad amser a pherson at wraidd y ferf. lerne yn cael ei ychwanegu at y gair.

DYSGU

DYSGU

MEK

LERNEN

LERN

EN

Ar ôl dysgu cysyniadau ôl-ddodiad a gwreiddyn mewn berfau Cydweddiad berfau Almaeneg gallwn basio. Gadewch i ni ddangos y cyfuniad symlaf o'r ferf symlaf fel enghraifft isod.

Lernen, felly i ddysgu, gadewch i ni greu'r ferf yn yr amser presennol yn ôl pawb.

Dylech roi sylw i'r atodiadau a ychwanegir at y ferf a'u cofio.

SYLW LLAWER LERNEN YR ALMAEN

AMSER PERSONOL

YCHWANEGU I'R NET

CYFLWYNO'R DDEDDF

ystyr

ICH e lern-e Yr wyf yn dysgu
du st lern-st Rydych chi'n dysgu
er t lern-t Mae'n dysgu (gwryw)
maent yn t lern-t Mae hi'n dysgu (benyw)
es t lern-t Mae hi'n dysgu (niwtral)
w en lern-en Rydyn ni'n dysgu
ihr t lern-t Rydych chi'n dysgu
maent yn en lern-en Maen nhw'n dysgu
Rydych yn en lern-en Rydych chi'n dysgu

Uchod dysgu Gwelsom gyfuniad y ferf yn yr amser presennol. dysgu yw berfenw'r ferf. Lerner yw gwraidd y ferf. Y gair en yw'r ôl-ddodiad berfenw. Ôl-ddodiadau yw gwraidd y ferf lerne yn cael ei ychwanegu at y gair. Gadewch i ni greu berf arall fel enghraifft.

CYFLWYNO VERBAL GERMAN KOMMEN

AMSER PERSONOL

YCHWANEGU I'R NET

CYFLWYNO'R DDEDDF

ystyr

ICH e komm-e Rwy'n dod
du st komm-st Rydych chi'n dod
er t komm-t Mae'n dod (bachgen)
maent yn t komm-t Mae'n dod (benyw)
es t komm-t Mae'n dod (niwtral)
w en komm-en rydyn ni'n dod
ihr t komm-t Rydych chi'n dod
maent yn en komm-en Maen nhw'n dod
Rydych yn en komm-en Rydych chi'n dod

Ie ffrindiau annwyl, uchod hefyd yn Almaeneg kommen sef dod Rhoesom enghreifftiau o gyfuniad o'r ferf yn yr amser presennol. Berfau Almaeneg Fe'u tynnir yn yr amser presennol fel hyn. Mae'r affixes a ddygwyd at wraidd y ferf yn yr amser presennol fel y dangosir yn y tabl uchod.

Gallwch hefyd gyfuno berfau eraill yn ôl unigolion trwy edrych ar y tabl uchod, gan gymryd fel enghraifft.

Cyfuniadau berfau Almaeneg Bydd ein pwnc a enwir yn parhau yn ein gwersi yn y dyfodol. Yn ein gwersi nesaf, byddwn yn gweld cyfuniad y ferf Almaeneg yn ôl yr amser gorffennol a'r amser dyfodol. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am ferfau rheolaidd Almaeneg a berfau afreolaidd Almaeneg yn y gwersi nesaf.

Darlith Pwnc Fideo Conjugation Berf Almaeneg

Diweddiadau Pwnc Cydweddiad Berf yr Almaen

Annwyl ymwelydd, Cyfuniadau berfau Almaeneg Daethom i ddiwedd ein pwnc a enwir. Fe welwch fwy o enghreifftiau o gyfuno berfau yn ein gwersi nesaf.

Cyfuniadau berfau Almaeneg Gallwch chi ysgrifennu'r hyn rydych chi am ofyn amdano, ceisiadau gwersi preifat, cwestiynau, sylwadau a beirniadaeth, a lleoedd nad ydych chi'n eu deall yn y maes cwestiynau ar y fforwm.

Diolch i chi am ymweld â'n gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich bywyd addysg.

Peidiwch ag anghofio argymell ein gwefan i'ch ffrindiau eraill.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig