Cydgysylltiad berfau

1

Yn y wers hon, byddwn yn gwylio ein Gwers Fideo o'r enw Cydweddiad Berfau Almaeneg. Berfau yn Almaeneg; Fe'u rhennir yn grwpiau fel berfau rheolaidd, berfau afreolaidd, berfau gwahanadwy, a berfau na ellir eu gwahanu.

Gan fod gan ferfau reolaidd reolau cymharol benodol, mae'n haws dysgu na berfau afreolaidd, ond gan nad yw berfau afreolaidd fel rheol yn cael eu rheoleiddio, o leiaf rhaid cofio ar y berfau afreolaidd mwyaf cyffredin.

Yn ein gwersi blaenorol, rhoesom wybodaeth am gydgysylltiad berfau.
Nawr, gadewch i ni roi gwybodaeth am gydgysylltiad berfau a gosod brawddegau.
Gadewch i ni nawr osod pwnc a berf i sefydlu brawddeg;

Testun: ich: I
Ein Verb: lernen: dysgu
Yn yr achos hwn, byddwn yn gwneud dedfryd:
Ein brawddeg: Pwnc + Berf: ich lerne: Dwi'n dysgu
(Wedi'i gymryd yn ôl yr amser presennol)

Yn yr un modd;
Testun: du: sen
Berf: lernen: dysgu
Dedfryd: du lernst: rydych chi'n dysgu

Testun: gwifrau: ni
Berf: lernen: dysgu
Dedfryd: we lennen: rydym yn dysgu

reenen: rhedeg
ich renne: Rwy'n rhedeg
wir rennen: rydym yn rhedeg
sie rennt: mae hi'n rhedeg
Sie rennen: rydych chi'n rhedeg
rhentu ihr: rydych chi'n rhedeg

Nid oes rhaid i destun brawddeg fod yn rhagenw personol o reidrwydd. Gall unrhyw fod hefyd fod yn destun y ddedfryd.
Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau gyda gwahanol bynciau;

Cysylltwch ag Ahmet yn uniongyrchol
Mae Ahmet yn rhedeg
Cysylltwch ag Ayşe yn uniongyrchol
Mae Ayse yn rhedeg
yn marw katze rennt
rhedeg y gath

taeniad
ich spreche  Rwy'n siarad
ihr spricht  rydych chi'n siarad
Ali spricht  Ali yn siarad
das Kind spricht  plentyn yn siarad
ein Kind spricht child mae plentyn yn siarad
sgwrs Kinder ar led plant inder plant
der Lehrer spricht  athro yn siarad
siarad Lehrer sprechen  sgwrs athrawon
ein Lehrer spricht teacher mae athro yn siarad

Mae'r frawddeg a welir uchod yn frawddeg syml iawn y gellir ei gwneud yn yr amser presennol. Gallwch chi wneud brawddegau amrywiol gan ddefnyddio unrhyw ferf a phwnc rydych chi ei eisiau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. arbor yn dweud

    diolch cynnwys neis

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.