Ffilmiau Llafar, Cyrsiau Paratoi Arholiadau A1

0

Yn y cwrs hwn, byddwn yn dilyn ein Gwers Paratoi Arholiad A1 o'r enw Cydweddiad Berfau Almaeneg sy'n un o'r pynciau paratoi ar gyfer arholiad A1. Mae cyfuniad berf Almaeneg yn bwnc pwysig iawn ac er y gall ymddangos yn gymhleth iawn ar y dechrau, mae'n eithaf hawdd unwaith y byddwch chi'n meistroli'r pwnc.

Yn enwedig, dylai'r rhai sy'n paratoi ar gyfer arholiad A1 ddysgu'r berfau a ddefnyddir fwyaf.
Ond pan maen nhw'n mynd i'r Almaen, bydd yn rhaid iddyn nhw ddatblygu eu hunain yn fwy, oherwydd nid yw'r hyn maen nhw'n ei ddysgu yma yn ddigon iddyn nhw yno.
Fodd bynnag, mae; Almaeneg Dysgu yn yr Almaen yn haws na dysgu yn Nhwrci.
Nid wyf yn siarad Almaeneg, ni allaf, nid wyf yn gallu siarad, deall pethau fel yn sicr na ddylid eu hystyried.

Gadewch i ni yn awr roi gwybodaeth i chi am ferfau Almaeneg a chysylltiadau berfau Almaeneg:

Mae hyd yn oed y brawddegau symlaf yn cynnwys pwnc a rhagfynegiad Rydym yn ystyried brawddegau sy'n cynnwys pwnc a rhagfynegiad fel brawddegau syml.
e.e.

Rwy'n cerdded.
Byddwch yn mynd.
Fe wnaethant chwarae.

Mae brawddegau yn strwythurau brawddegol syml iawn.Os ydych chi'n talu sylw, mae cydnawsedd pynciol-ragfynegi'n cael ei arsylwi ym mhob un o'r tair brawddeg uchod.

Mae cydweddoldeb pwnc-rhagfynegiad yn hanfodol mewn brawddegau cywir sydd wedi'u sefydlu'n gywir.
Os nad yw'r ddedfryd yn gydnaws â'r pwnc mewn brawddeg, daw'r ddedfryd honno'n llygredig ac yn ddiystyr.
Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau,

Rwy'n cerdded.
Rwy'n mynd i fynd.
Fe wnaethant chwarae.

Gan fod y brawddegau yn llwgr, nid yw'r berfau wedi'u heintio yn ôl y pwnc ac mae'r anghysondeb pwnc-rhagfynegi yn codi.
Gan ei fod yn cael ei ddeall yn glir o'r enghreifftiau uchod, mewn brawddeg, beth bynnag fo'r pwnc, dylid dal y rhagfynegiad yn unol â hynny.
Felly darogan (ferf) yn ôl y pwnc.

Beth sy'n ddiystyr nawr Rwy'n cerdded Er mwyn cael ffurf gywir y frawddeg, rhaid naill ai newid y pwnc neu rhaid i'r ferf dderbyn y cyfeiriadau cywir mewn perthynas â'r pwnc.
Os byddwn yn addasu'r pwnc i'r ferf: Dylem ddweud eu bod yn cerdded.
Os byddwn yn addasu'r pwnc go iawn: Dylem ddweud fy mod yn cerdded.

Ar ôl y wybodaeth ragarweiniol rydym wedi'i rhoi i chi, rydym bellach yn eich gadael gyda'n fideo cydgysylltu berfau Almaeneg ac yn dymuno llwyddiant i chi yn eich bywyd addysg Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.