kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Lefelau Iaith Almaeneg

Mae'n bosibl cwblhau pob lefel mewn blwyddyn yn addysg yr Almaen. Sawl lefel yn Almaeneg a pha mor hir y bydd yn ei gymryd i symud o un lefel i'r nesaf sydd ymhlith y pynciau mwyaf chwilfrydig i'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg. Gallwch gael gwybodaeth am y pynciau hyn gyda'n herthygl o'r enw Lefelau Iaith yn Almaeneg.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i ddysgu Almaeneg?

Mae'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg yn cwblhau 0 lefel gan ddechrau o A2 i C7. Pennir y lefelau hyn yn unol â safonau'r Undeb Ewropeaidd. Er mwyn pennu eich lefel yn gywir ac i ddechrau'r wers yn y dosbarth cywir, cynhelir prawf lleoliad ar y dechrau. Mae dechreuwyr yn cael eu tywys yn uniongyrchol i'r lefel A0. Byddwn yn ceisio nodi pob grŵp lefel a chyfnodau hyfforddi bras isod, gan ei fod yn amrywio o ran pa mor hir y gellir ei gwblhau yn ôl y lefelau.

Lefel Dechreuwyr A0: Y lefel hon yw'r lefel mynediad fwyaf sylfaenol lle pwysleisir paratoi ar gyfer dysgu'r iaith Almaeneg yn gyffredinol, yr wyddor, rheolau sillafu, a rhai patrymau penodol. Yn y mwyafrif o gyrsiau, mae hyfforddiant yn cychwyn yn uniongyrchol ar lefel A1, ond mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod i gyrraedd A1.

Lefel Dechreuwyr A1: Cwblheir y grŵp cwrs safonol lefel hwn mewn oddeutu 20 wythnos gydag 8 awr o hyfforddiant yr wythnos. Yn y grŵp intensivkurs, cwblheir 30 gwers yr wythnos mewn oddeutu 60 wythnos.

A2 Lefel Almaeneg Elfennaidd: Yn y grŵp lefel hwn, cwblheir y grŵp cwrs safonol ar ddiwedd oddeutu 20 wythnos gydag 8 awr o hyfforddiant yr wythnos, a chwblheir grŵp cwrs Intensiv mewn oddeutu 30 wythnos gyda 6 gwers yr wythnos.

B1 Lefel Almaeneg Canolradd: Yn y grŵp lefel hwn, mae'r broses yn gweithio yn yr un modd ag yn lefelau A1 ac A2.

B2 Lefel Almaeneg Canolradd Uchaf: Yn y grŵp lefel hwn, cwblheir y grŵp cwrs safonol ar ddiwedd oddeutu 20 wythnos gydag 10 awr o hyfforddiant yr wythnos, a chwblheir grŵp cwrs Intensiv mewn oddeutu 30 wythnos gyda 6 dosbarth yr wythnos.

C1 Lefel Uwch Almaeneg: Er y gall amser cwblhau safonol y grŵp cwrs amrywio'n unigol ar gyfer y myfyrwyr yn y grŵp hwn, cwblheir hyfforddiant grŵp cwrs Intensiv mewn cyfnod o 6 wythnos.

C2 Lefel Hyfedredd Almaeneg: Dyma'r grŵp olaf o lefelau iaith Almaeneg. Mae hyd yr hyfforddiant yn y grŵp hwn yn amrywio yn ôl perfformiad unigol yr unigolion.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig