Idiomau Twrcaidd Almaeneg 2

0

Idiomau Almaeneg, idiomau Almaeneg idiomau Twrcaidd, idiomau yn Almaeneg.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn cynnwys rhai idiomau Almaeneg, annwyl ffrindiau.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

zu suchen haben: ceisio, bod mewn busnes (Oeddech chi'n gwneud hyn?

es satt haben: diflasu

von oben bis unten: i lawr i'r gwaelod, yn gyfan gwbl, ewch i'r traed

mit Leib und Seele: galon

das ist keine Kunst: gwaith tilil, nid tric, mae fy nhad yn ei wneud

jemandem die Hand schütteln: ffycin llaw rhywun

Nwy

zu Ende sein: i orffen, i ben

marw Achseln zucken: codi ysgwydd, shrug

llid yr ymennydd wedi'i haneru: cadwch eich addewid

auf die leichte Schulter nehmen: rhy isel

Schlag: (cloc) dde ((Heute war ich Schlag neun im Büro.

bis über die Ohren: gormod, gormod

lainen sein

nicht im geringsten: byth, gwyn, byth

den Entschluss fassen: i benderfynu, i benderfynu

auf diesem Wege: fel hyn, fel hyn, fel hyn

im Schneckentempo: taith gerdded camel, taith gerdded y crwban

A oedd y fath beth yn hier ?: Beth wyt ti'n ei wneud yma?

marw Ohren spitzen: fflwff clust

los sein:… be = Oedd ist los? Warum weinst du? (Beth ydyw? Pam ydych chi'n crio?)

den Kopf schütteln: ysgwyd ei ben, golygu 'na', gwadu = Der Lehrer schüttelte den Kopf. (ysgydwodd yr athro ei ben)

colofn jemandem ei sein: yn rhedeg ar ôl rhywun, i fod ar ôl rhywun = Di Männer sind colour mir. (Mae'r guys ar fy ôl i.)

gar ganz und: yn gyfan gwbl i lawr

eins von beiden: un o'r ddau = Grün oder blau. Wähle eins von beiden. Dewiswch naill ai gwyrdd neu las.

nicht ausstehen können: ni all, ddim yn hoffi, ddim yn hoffi = Entschuldige! Aber ich kann heute abend deine Freunde nicht ausstehen. (Mae'n ddrwg gen i! Ond alla i ddim saethu dy ffrind heno)

zur Welt kommen: ganed, ganwyd

Jeden Tag: bob dydd

schon gut: wel, yn iawn

pech (Wir haben Pech.Es regnet: nid oes gennym gyfle. Mae'n bwrw glaw.)

das macht nichts: dim niwed. (ich habe keinen Bleistift.das macht nichts macht.

Jahre lang: trwy gydol y flwyddyn

e geht: dywedwch wrthyf, eh ist

geinc einkaufen: ewch i siopa

es ist aus: gwnaed, daeth i ben, caewyd (Endlich ist es aus mit ihrer Freundschaft: yn olaf daeth ei gyfeillgarwch i ben.)

das ist alles: dyna ni

das wär's: iawn, dyna ni

tag guten: diwrnod da, helo

recht haben: i fod yn iawn, i fod yn iawn (ich glaube, au wird regnen. Ja, du a recht.:Rwy'n meddwl y bydd hi'n glaw. Ydw, rydych chi'n iawn.)

zu Fuß: ar droed

Yr wyf yn besten: gorau, gorau

nach Hause: nos

zu Hause: gartref

weg mussen: i fynd, gorfod gorfod (Es ist spät. ich mußweg.

gwifren sagen: Gadewch i ni ddweud…., mae'n debyg

chwyddo erstenmal: y tro cyntaf, y tro cyntaf

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

nichts dafürkönnen: ni allwch wneud dim, i fod yn ddiofal, i beidio â bod ynoch chi'ch hun (ich kann nichts dafür, wenn du nicht arbeitest.:Ni allwch chi wneud unrhyw beth nad ydych yn gweithio.)

weg sein: i aros yn gysgu, i fod yn feddw, i gael eich synnu, i fod mewn cariad (Ich bin weg für Galatasaray.: Rwyf mewn cariad â Galatasaraya.)

eines Tages: un diwrnod, un diwrnod

einen Augenblick: un funud, un eiliad

von mir aus: mae'r tywydd yn braf i mi, does dim ots

wie geht es dir: sut wyt ti

mit einem Wort: yn fyr, gydag un gair

keine Ursache!: dim, os gwelwch yn dda, astagfurullah

oedd soll das ?: Beth mae hyn yn ei olygu?

Platz nehmen: eisteddwch i lawr (Nehmen Sie Platz, bitte!: Eisteddwch i lawr os gwelwch yn dda.)

auf die Nerven gehen: cyffwrdd â nerfau un, pissing rhywun oddi ar: (Rydych chi'n cyffwrdd fy nerfau gyda'ch cwestiynau dwp.)

das Licht anmachen: trowch y golau ymlaen, trowch y golau ymlaen

fic sich haben: Ich habe heute vieles v: mir.: Mae gen i lawer i'w wneud heddiw.)

du meine Güte!: Fy Nuw!

mewn commeniaid y Ffederasiwn: i fod yn bryderus, (nid yw'r broblem yn y gekommen.

llain goch: atal, wynebu

Wieviel uhr ist u:? Pa amser ydyw?

Schule haben: I fod yn ysgol: (Heute haben wir keine Schule.: Nid oes gennym ysgol heddiw.)

eine Rolle spielen: i chwarae rôl, i fod yn rôl, i fod yn bwysig (Der Beruf spielt im leben eine große Rolle.: Mae gan y proffesiwn rôl wych mewn bywyd.)

nichts zu machen sein: dim i'w wneud

leid tun: bod yn drist, yn drueni (es tut mir leid: sori)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.