Dedfrydau a Ddefnyddir yn Swyddfa Llywodraeth yr Almaen

0

Dedfrydau Almaeneg a ddefnyddir mewn swyddfeydd llywodraeth yr Almaen, Dedfrydau a ddefnyddir mewn swyddfeydd llywodraeth yr Almaen, Dedfrydau a ddefnyddir mewn swyddi swyddogol yn yr Almaen, deialogau swyddfa llywodraeth yr Almaen, dedfrydau swyddfa llywodraeth yr Almaen.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Wie heißen Sie? Ich heiße ___.
Beth yw eich enw? Fy enw i yw ___.

Wie sind Sie Sie? Ich bin ___ Jahre alt.
Pa mor hen ydych chi? Rwy'n ___ oed.

Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei.
O ble rydych chi'n dod? Dw i'n dod o Dwrci.

Stadiwr wels Aus
yn der Türkei kommen Sie?
Ich komme aus ___.
Ben___ Twrci oddi wrth y ddinas yr ydych / i'n dod o:
Ydych chi'n dod?

Seit wann leben Sie
yn Deutschland?
Ich lebe seit ___ Jahren yn Deutschland.
Pan yn yr Almaen rwyf yn yr Almaen
Ers i chi fyw? Ers i mi fyw.

Wo wohnen Sie? Ich wohne yn ___.
Ble rydych chi'n byw / byw? Rwy'n byw / eistedd yn ___.

Wie viel Euro Miete bezahlen Sie?
Ewro Ich bezahle monatlich ___.
Sawl ewro ydych chi'n talu rhent? Rwy'n talu ___ ewro y mis.

Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet.
Ydych chi'n briod? Ie, dwi'n briod.
Nein, ig bin ledig.
Na, rwy'n sengl.
Nein, ich bin geschieden.
Na, rwy'n ysgaru.

Seit wann sind Sie verheiratet?
Cipio'r bin Ich ___ Jahren verheiratet.
Ers pryd rydych chi'n briod? Rwyf wedi bod yn briod ers __.

Haben Sie Kinder? Ja, ich habe ein Kind.
Oes gennych chi blant? Oes, mae gen i blentyn

Ja, ich habe ___ Kinder.
Ie, mae gen i blant.

Ich habe einen Sohn / ___ Söhne.
Mae gen i fab / ___ mab.

Ich habe eoch Tochter / ___ Töchter.
Mae gen i ferch / __ merch

Wie alt sind ihre Kinder? Crynhoad Mein Kinder, _, _ gwaelod gwaelod.
Pa mor hen yw eich plant? Fy mhlant _, _, _
Mae'n oed.

A oedd Sieind Beruf yn sind? Ich bin ___ von Beruf.
Beth yw eich proffesiwn? Fy mhroffesiwn yw ___.
Ich bin Hausfrau.
Rwy'n wraig tŷ.
Ich bin arbeitslos.
Rwy'n ddi-waith.

A oedd yn Ihr Mann / Ihre Frau von Beruf?
Beth yw eich proffesiwn?
Mein Mann / Meine Frau ist von Beruf ____.
Mae fy meistr / gwraig yn __.
Mein Mann / Meine Frau ist arbeitslos.
Mae fy meistr / gwraig yn ddi-waith.
Mein Mann / Meine Frau ist Rentner.
Mae Beyim / Hanimim wedi ymddeol.
Oeddech chi'n tostio Ihre Hobbys? Mae Meine Hobbys yn tyllu ___.
Beth yw'ch hobïau? Fy hobïau yw ___.

Welche Sprachen yn ymledu Sie?
Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch.
Pa ieithoedd ydych chi'n eu siarad? Rwy'n siarad Twrceg a rhai Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.