kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Dysgu Almaeneg gyda Gwersi Almaeneg

Ymarfer Almaeneg Hunan-Ddysgu gyda Gwersi Almaeneg. Cais ANDROID newydd gan almancax! Ap Almaeneg hunan-ddysgu.

CLICIWCH I DOSBARTHU'R CAIS

Gall unrhyw un sydd â ffôn clyfar neu dabled Android ddysgu Almaeneg lle mae pawb yn cymryd eu ffôn gyda'r ap hwn.

Dysgu Almaeneg ar eich pen eich hun gyda gwersi Almaeneg gan Almanx.
www.almancax.com fel tîm ar ein gwefan gyda gwersi Almaeneg yn y cais hwn, rydych chi'n casglu gyda'n ffôn symudol, gallwch ddysgu Almaeneg yn hawdd yn unrhyw le.
Gyda chais Gwersi yr Almaen yn paratoi ar gyfer dechreuwyr, gall hyd yn oed y rhai nad ydynt yn siarad Almaeneg ddysgu Almaeneg yn hawdd tan lefel benodol.
Mae'r adran 3 wedi'i chynnwys yn y cais:

1. Cyrsiau Almaeneg Sylfaenol
2. Amseroedd a Dedfrydau Almaeneg
3. Profion Pwnc Almaeneg

1. CYRSIAU ALMAENEG SYLFAENOL
Cyflwyniad i Almaeneg
Wyddor Almaeneg
Dyddiau Almaeneg
Misoedd a Tymhorau Almaeneg
Rhifau Almaeneg (hyd at 100)
Rhifau Almaeneg (Ar ôl 100)
Rhifau Almaeneg (Ymarferion)
Pronouns Almaeneg
Enwau Almaeneg
Erthyglau mewn Almaeneg
Rhwystrau Penodol
Erthyglau amhenodol
Awgrymiadau ar gyfer Articels
Enwau Lluosog mewn Almaeneg
Almaeneg Enw Lean
Enw Almaeneg-I
Almaeneg Enw-E Hali
Eich Enw mewn Almaeneg
Lluniau o Enwau Personol
Pronouns Almaeneg Da
Ymadroddion ansoddeiriau ac ansoddeiriau
Ansoddeiriau Almaeneg

2. AMSERAU A DIGWYDDIADAU ALMAEN
Gwybodaeth Ragarweiniol a Chyflwyniad
Cyflwyniad i'r presennol
Setliad Dedfryd mewn Amser Presennol 1
Setliad Dedfryd mewn Amser Presennol 2
Setliad Dedfryd mewn Amser Presennol 3
Cyflwyniad i Amser Eang
Cymalau Enwau
Cymalau Lluosog
Cymalau Cwestiynau Hirdymor
Dedfrydau anffafriol
Oedd Ist Das?
Dedfrydau Syml Sampl
Das perfekt
Plusquamperfekt'te
Patrymau lleferydd cyffredinol

3. PROFION ALMAENEG
Prawf Cysyniadau Cyffredinol yr Almaen
Prawf Rhifau Almaeneg
Prawf Rhifau Almaeneg - 2
Astudiaeth Achos Almaeneg
Prawf Dedfryd Almaeneg
Prawf Dedfryd Almaeneg - 2
Prawf Dedfrydau Almaeneg
Prawf Dedfrydau Almaeneg - 2
Prawf Amser Presennol Almaeneg

Gobeithiwn y bydd y cais yn ddefnyddiol i bob defnyddiwr.
Ar ran y tîm www.almancax.com;
MUHARREM EFE

CLICIWCH I DOSBARTHU'R CAIS

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig