kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Enwau Cwrs Almaeneg, Enwau Cwrs Almaeneg

Helo, byddwn yn dysgu enwau gwersi Almaeneg yn y wers hon. Byddwn yn rhoi enwau cyrsiau Almaeneg ac amserlen cyrsiau Almaeneg fel enghraifft. Trwy ddysgu enwau'r gwersi Almaeneg y byddwn yn eu rhoi isod, gallwch wneud eich amserlen cwrs eich hun.

Enwau Cwrs Almaeneg

 • Mathemateg: Mathemategol (Mathe)
 • Gwyddoniaeth: Naturwissenschaft
 • Ffiseg: ffiseg
 • Cemeg: Cemeg
 • Bioleg: Bioleg
 • Dyddiad: Hanes
 • Daearyddiaeth: Erdkunde
 • Almaeneg: Deutsch
 • Saesneg : Englisch
 • Ffrangeg: Französisch
 • Eidaleg: Italienisch
 • Cerddoriaeth: Cerddoriaeth
 • Llun : Celf
 • Addysg Gorfforol : Chwaraeon
 • Diwylliant crefydd: Crefydd
 • Cyfrifiadur: Cyfrifiadureg

Amserlen Cwrs Almaeneg

Isod mae amserlen cwrs Almaeneg enghreifftiol. Gallwch ddysgu enwau cyrsiau Almaeneg uchod a gwneud amserlen cwrs fel yr un isod.

Enwau cyrsiau Almaeneg, amserlen cyrsiau Almaeneg

Enwau a maes llafur cyrsiau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, rydyn ni wedi dod i ddiwedd ein pwnc o'r enw enwau gwersi Almaeneg. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol. Diolch am eich sylw.

 

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig