Gwers Fideo Gweledigaethol Dein Mein Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn gweld pwnc Rhagenwau Meddiannol fel Dein Mein yn Almaeneg. Os cofiwch yn ein gwersi blaenorol, gwelsom ragenwau personol, mae rhagenw meddiannol (meddiannol) ar gyfer pob person hefyd, ac yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ragenwau meddiannol.

Nawr, gadewch i ni wylio'r fideo o rhagenwau meddiannol Almaenaidd yn drwyadl a gadewch i ni arallgyfeirio ein enghreifftiau.
Dymunwn lwyddiant i chi.

Fel enghraifft o'r hyn sy'n cael ei egluro yn y fideo;

I - I.
Chi - Eich
Hi - Ei

Mae'n bosibl rhoi enghreifftiau fel: Y person ar y chwith yw'r rhagenw, yr enw yw'r rhagenw meddiannol.

Rhagenwau meddiannol yn Almaeneg
Rhagenwau meddiannol.
Er enghraifft, fy nghyfrifiadur - eich desg - ei gar, fy un i-ei eiriau mewn diffiniadau fel rhagenwau meddiannol.

Yr ased fydd gennym: y Bruder
mein Bruder: fy mrawd
dein Bruder: Eich Brother
sein bruder: ei brawd
euer Bruder: eich brawd

Yr ased fydd gennym: das Auto
mein Auto: fy nghar
Dein Auto: eich car
Ihr Auto: eich car

Yr ased fydd gennym: marw Mutter (mam)
meter mutter: fy mam
Dadwenwyno Deine: Eich Mam
Mutter Mutte: Ein Mam
ihre Mutter: eu mam

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.